A Szent Szellemmel teljes szolgálattevő felkészítéséért

hmauricelednicky

/Dr. H. Maurice Lednicky
Dr. H. Maurice Lednicky

About Dr. H. Maurice Lednicky

Dr. H. Maurice Lednicky 1963 óta az amerikai Assemblies of God pünkösdi felekezet felszentelt szolgálattevője. Szerző, evangélista, pásztor, misszionárius és a Central Bible College (Springfield, Missouri, USA) egykori rektora.

Élet Isten királyságában – 10. rész: akadályozó tényezők (3. rész)

Cikkünkben a testiesség és a törvénykezés fogalma közötti egyértelmű válaszvonalat húzzuk meg.

Élet Isten királyságában – 9. rész: akadályozó tényezők (2. rész)

Tanulmányunkban az Isten királysága alapelveinek megfelelő életet akadályozó lényeges tényezők tanulmányozását folytatjuk.

Élet Isten királyságában – 8. rész: akadályozó tényezők

Sorozatunk első fele alapigazságokat taglalt arról, hogy milyen az élet Isten királyságában. Most elérkeztünk ahhoz a kérdéshez, hogy miként alkalmazzuk ezeket az alapelveket saját nemzedékünkben.

Élet Isten királyságában – 7. rész: az Isten királyságában töltött élet lényege

Az Isten királyságában töltött élet mindig a Mindenhatóval való személyes kapcsolattal kezdődik. Csak így lehetséges. Emellett azt se feledjük, hogy a feltámadott Úrral való sorsdöntő találkozás csupán ez élet kezdete.

Élet Isten királyságában – 6. rész: utunk a szellemi érettség felé

Krisztus képe olyan mértékben rajzolódik ki bennünk, amilyen mértékben a szeretete meg tud nyilvánulni bennünk és rajtunk keresztül. A keresztyén tanúságtétel középpontjában a fényesen ragyogó példamutatás áll.

Élet Isten királyságában – 5. rész: átlépés a világosság birodalmába

A sötétség (Sátán) országából való „átvételünk” (szabadulásunk, eltávolításunk), a világosság országába lépésünk olyan csodás esemény, amely kizárólag Isten beavatkozásának köszönhető.

Élet Isten királyságában – 4. rész: a kapcsolat helyreállítása 2.

Isten eredeti célja erkölcsi teremtményével a vele való közösség volt. Istennek nem volt „szüksége” az emberre, mint ahogyan nekünk szükségünk van mások barátságára vagy elfogadására. Az örökkévaló Szentháromság önmagában már abszolút teljesség.

Élet Isten királyságában – 3. rész: a kapcsolat helyreállítása

A mennyei életről szóló tanulmányunk talán egyik legszemélyesebb és leguniverzálisabb jelentőségű aspektusa az, ha megértjük, Isten maga gondoskodott a Vele való jó kapcsolatunk helyreállásáról.

Előrehívás – a háló kihúzása

„Kihúzni a hálót” – bevett mondás a pünkösdi pásztorok körében; az előrehívásra, a prédikációra adott nyílt válaszra utal. Ez a Bibliából ered, amikor néhány halász természetfeletti mennyiségű halat fogott ki, majd Jézus „emberhalásznak” hívta el őket.

Élet Isten királyságában – 2. rész: az Örökkévaló Atya tulajdonságai

Nehezen találunk megfelelő szavakat az Atyaisten jellemzésére. Ennek pedig elég egyszerű oka van. Véges szókincsünkkel nem írhatjuk le a végtelen Istent.