A Szent Szellemmel teljes szolgálattevő felkészítéséért

Igehirdetés-vázlatok

/Igehirdetés-vázlatok
Igehirdetés-vázlatok

Igehirdetés-vázlat: hálaadás Gilgálban (Józsué 5:1–15)

Terry L. Terrell | 2014. nyár

Bevezetés

Miután átkeltek a Jordánon, Izráel népe emlékhelyet állított kövekből Gilgálban – azon a helyen, ahol Isten bevezette őket az ígéret földjére. A folyó közepén is emlékköveket állítottak.

Gilgál arra emlékeztette az embereket, hogy kik voltak az átkelés előtt és kivé váltak Istenben. A hálaadás az emlékezés része volt.

Üzenet

 1. Megemlékeztek arról, hogy Isten megszabadította őket
  1. az egyiptomi szolgaságból
  2. a Vörös-tengeren át
 2. Megemlékeztek arról, hogy Isten vezette őket
  1. Mózessel
  2. a Törvény kőtábláival
  3. nappal felhőoszloppal, éjjel tűzoszloppal
  4. Józsuéval
 3. Megemlékeztek a szövetségről, amelyet Isten Ábrahámmal kötött (1 Mózes 17:7–12)
  1. Örökkévaló szövetség (7. vers)
  2. Örökkévaló örökség (8. vers)
  3. A szövetség jele (10–12. vers)
 4. Megemlékeztek arról, hogy Isten gondjukat viselte
  1. a pusztában: manna, víz, fürjek
  2. Kánaán gyümölcstermésével (Józsué 5:11–12)
 5. Megemlékeztek Isten kinyilatkoztatásáról
  1. Sínai-hegy
  2. Isten megújította a kinyilatkoztatását, amikor az Úr seregének vezére megjelent Józsuénak (Józsué 5:13-15)

Összegzés

Saját Gilgálunkban nekünk is hálás szívvel kell megemlékeznünk Isten szabadításáról, vezetéséről, szövetségéről, gondviseléséről és kinyilatkoztatásáról. Ez kirobbanó hálaadásra és imádatra késztet bennünket. Ösztönöz, hogy Érte éljünk.

T-Fav

 

Igehirdetés-vázlat: életem a kezedben van (Zsoltárok 31:15)

Kenneth D. Barney | 2014. tavasz

Bevezetés

Életünk a különféle eseményekből áll. Az Úr rendeli és alakítja ezeket. A tudat, hogy életünk az Ő kezében van, három dologra indít bennünket:

Üzenet

 1. Bizalom
  1. Ha Isten uralkodna minden felett, akkor nem uralkodhatna semmi felett sem. De mindenek felett uralkodik, ebbe pedig beletartoznak gyermekei életének legapróbb mozzanatai is.
  2. Isten nem enged bele olyan megpróbáltatásba, amelyhez ne adna kegyelmet. Csak olyan sebet enged meg, amelyhez a gyógyulást is kirendeli.
  3. Érzelmeinkre nem építhetünk, mert számos körülmény befolyásolja azokat: egészségünk, körülményeink – sőt, még az időjárás is. Isten szavára építhetünk, mert az minden mástól független.
 2. Engedelmesség
  1. A katonához hasonlóan a keresztyén ember is egy felettes parancsait követi. A jó katona a parancsnok minden egyes parancsát végrehajtja.
  2. Isten nem olyan fajta engedelmességet vár tőlünk, mint amit egy meghunyászkodó rabszolga tanúsít kegyetlen mestere iránt. Inkább olyat, amilyennel a gyermek a szerető édesapát körülveszi.
  3. Ha engedelmesek vagyunk az apró dolgokban, akkor később könnyebben engedelmeskedünk a nagy dolgokban.
 3. Bizonyosság
  1. Mivel életünk Isten kezében van, tudjuk, hogy bármilyen körülmény is adódik, a végén biztos a győzelem.
  2. Az Istenbe vetett erős bizalom segítségével túlélhetjük, ha csalódunk másokban. Fel fogunk nőni, éretté válunk a kiábrándító körülmények között is – nem győzedelmeskednek ezek felettünk.

Összegzés

Istenbe vetett bizalmunk az Isten igéjének feldolgozása és a következetes imádkozás eredményeként növekszik. Ha elhanyagoljuk az Igét és az imádkozást, akkor a keresztyén életünk jövőjét kockáztatjuk. Az Igéből megláthatjuk, hogy éppen mit végez el Isten bennünk és körülöttünk, és alapot kapunk hitünk megerősödéséhez.

T-Fav