A Szent Szellemmel teljes szolgálattevő felkészítéséért

Élet Isten királyságában

//Élet Isten királyságában

Élet Isten királyságában – 10. rész: akadályozó tényezők (3. rész)

By | 2017. január 15.|

Cikkünkben a testiesség és a törvénykezés fogalma közötti egyértelmű válaszvonalat húzzuk meg.

Élet Isten királyságában – 9. rész: akadályozó tényezők (2. rész)

By | 2016. augusztus 15.|

Tanulmányunkban az Isten királysága alapelveinek megfelelő életet akadályozó lényeges tényezők tanulmányozását folytatjuk.

Élet Isten királyságában – 8. rész: akadályozó tényezők

By | 2016. május 15.|

Sorozatunk első fele alapigazságokat taglalt arról, hogy milyen az élet Isten királyságában. Most elérkeztünk ahhoz a kérdéshez, hogy miként alkalmazzuk ezeket az alapelveket saját nemzedékünkben.

Élet Isten királyságában – 7. rész: az Isten királyságában töltött élet lényege

By | 2016. január 15.|

Az Isten királyságában töltött élet mindig a Mindenhatóval való személyes kapcsolattal kezdődik. Csak így lehetséges. Emellett azt se feledjük, hogy a feltámadott Úrral való sorsdöntő találkozás csupán ez élet kezdete.

Élet Isten királyságában – 6. rész: utunk a szellemi érettség felé

By | 2015. augusztus 15.|

Krisztus képe olyan mértékben rajzolódik ki bennünk, amilyen mértékben a szeretete meg tud nyilvánulni bennünk és rajtunk keresztül. A keresztyén tanúságtétel középpontjában a fényesen ragyogó példamutatás áll.

Élet Isten királyságában – 5. rész: átlépés a világosság birodalmába

By | 2015. május 15.|

A sötétség (Sátán) országából való „átvételünk” (szabadulásunk, eltávolításunk), a világosság országába lépésünk olyan csodás esemény, amely kizárólag Isten beavatkozásának köszönhető.

Élet Isten királyságában – 4. rész: a kapcsolat helyreállítása 2.

By | 2015. január 15.|

Isten eredeti célja erkölcsi teremtményével a vele való közösség volt. Istennek nem volt „szüksége” az emberre, mint ahogyan nekünk szükségünk van mások barátságára vagy elfogadására. Az örökkévaló Szentháromság önmagában már abszolút teljesség.

Élet Isten királyságában – 3. rész: a kapcsolat helyreállítása

By | 2014. október 15.|

A mennyei életről szóló tanulmányunk talán egyik legszemélyesebb és leguniverzálisabb jelentőségű aspektusa az, ha megértjük, Isten maga gondoskodott a Vele való jó kapcsolatunk helyreállásáról.

Élet Isten királyságában – 2. rész: az Örökkévaló Atya tulajdonságai

By | 2014. augusztus 15.|

Nehezen találunk megfelelő szavakat az Atyaisten jellemzésére. Ennek pedig elég egyszerű oka van. Véges szókincsünkkel nem írhatjuk le a végtelen Istent.

Élet Isten királyságában – Bevezetés és 1. rész

By | 2014. június 15.|

A sorozat a bibliai teológia és a gyakorlati alkalmazás ötvözete. Csak folyamatos, odaadó szorgalommal élhetünk érett hívő keresztyénként a Világosság és a Sötétség királyságának ütközőteréül szolgáló, egyre gonoszabbá váló világunkban. Nincsen harmadik királyság, vagy az egyikben, vagy a másikban élünk.