Lehet, hogy a gyülekezeted soha nem lesz a település legjobb gyülekezete, de ettől még a településre gyakorolt hatása kiemelkedő lehet. Bemutatom, hogyan.

Két pásztor találkozik, és két percen belül az egyik felteszi a nagy kérdést: „Na, és milyen a látogatottságotok?” vagy „Hányan vannak vasárnap a gyülekezetben?” A férfiak szeretik tudni, hogyan állnak a kollégákhoz viszonyítva. De mi lenne, ha változtatnánk egy kicsit ezen a beszélgetésen? Inkább ilyesmit kérdeznénk: „Milyen hatást gyakorol a gyülekezetetek a településre?” Nem a méretét, hanem a településen hátrahagyott „lábnyomát” kellene feszegetnünk. Még az is lehet, hogy a „kilóra” legkisebb gyülekezetnek van a legnagyobb hatása…

Más értékmérő

A kifelé forduló gyülekezetek más értékmérőt használnak. Azt a gyülekezetet nevezem kifelé fordulónak, amely hatékonyságát nem a vasárnapi összejövetelen megjelent emberek számában, hanem a településre gyakorolt átformáló hatásban méri. A kifelé forduló gyülekezet nem a település legjobb gyülekezete akar lenni, hanem inkább a településre legjobb hatást gyakorló.

Hogyan lehet egy kis gyülekezetnek is nagy hatása? Cikkemben felvázolom, milyen előnyökkel jár, ha egy gyülekezet kicsi, hasznos teológiai irányzatokat mutatok be, ötleteket adok az induláshoz, és bemutatok néhány nagy „lábnyommal” rendelkező kis gyülekezeteket.

A kicsi előnye

Használd ki az erősségeteket! A gyülekezetetek már eleve olyan, mint amilyenné a nagy gyülekezetek válni szeretnének. A kicsi újabban hatalmas. Olvasd csak el az óriásgyülekezetekről szóló szakirodalmat, és nézd meg, mit próbálnak megvalósítani. Próbálnak kisebbek lenni! A kiscsoportok, a több helyszínes struktúra, a közös helyek bölcs kihasználása és az emberi léptékű összejöveteli termek mind azért vannak, mert az emberek olyan közösséghez akarnak tartozni, ahol a többiek név szerint ismerik őket és gyermekeiket, és ahol feltűnne a hiányuk, ha már nem mennének többé. Nagyon szeretnék, ha a teljes tagság 58 százaléka heti rendszerességgel venne részt a heti összejöveteleken, mint ahogy ez a kis gyülekezetekben történik – ellentétben a heti rendszeres látogatók jelenlegi átlagos 28 százalékos arányával… Nagyon szeretnék, ha az összejöveteleiken több nemzedék venne részt egyszerre. Kívánva kívánnak annyi önkéntes és laikus szolgálattevőt mobilizálni, mint a kis gyülekezetek, és egy főre vetítve legalább ugyanannyit véghezvinni. Érzik, hogy a pásztornak nevezett személynek valóban pásztori, nem pedig vezérigazgatói funkciót kellene betöltenie. Nagyon sok területen olyanok szeretnének lenni, mint a te gyülekezeted.

A kifelé fordulás teológiája

Úgy jön létre egy istenes mozgalom, hogy valaki új szemszögből közelít Isten Igéjéhez. A kifelé forduló szolgálat témájában népszerűvé vált néhány teológiai megközelítés.

1. Isten azt akarja, hogy valamennyi Krisztus-követő szolgáljon. Legtöbben kívülről tudjuk idézni az Efézus 2:8–9 szakaszt az üdvözülésről:

Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által… Isten ajándéka; nem cselekedetekért…

Amikor hit által megtérünk Krisztushoz, az Isten alakú űr betöltődik az életünkben. A 8–9. vers arról szól, hogyan jutunk üdvösségre. Az Efézus 2:10 viszont a célt is elárulja:

Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.

Ő már előre elkészítette nekünk az elvégzendő jó cselekedeteket, és ez arra utal, hogy van egy másik űr is az ember életében – egy életcél alakú űr. A tanítványság egyik alapvető része tehát, hogy próbálgatással kiderítsük, mi a személyes szenvedélyünk és Isten céljának közös halmaza, ahol érezzük, hogy Isten elégedett velünk, ahol igazán „élünk”.

2. Igehirdetés, áhítat és bibliatanulmányozás révén tanulunk, de egy bizonyos ponton túl csakis mások szolgálata által növekedhetünk. Az elmúlt időszakban Diana Garland és Baylor University-beli munkatársai azt kutatták, hogy milyen kapcsolat van a hit és a szolgálat között. 35 gyülekezetben 7300 főt kérdeztek meg, és azt állapították meg, hogy a településen szolgálók saját elmondásuk szerint

…Jelentősen többet imádkoznak, vesznek részt gyülekezeti alkalmakon ás adakoznak, mint azok, akik nem szolgálnak. […] A gyermekek, fiatalok és felnőttek úgy növekednek hitben, ha bekapcsolódnak valamilyen szolgálatba. A szolgálat nagyobb hatást gyakorol a tizenévesek hitének fejlődésére, mint a vasárnapi iskola, a bibliatanulmányozás vagy egy összejövetelen való részvétel.1

Érted, mit jelent ez? Ha azt szeretnénk, hogy gyülekezetünk tagjai tanítványként növekedjenek, akkor be kell őket vonnunk a szolgálatba!

A fiam és a menyem nyolc éve Kínában szolgálnak. Sok kínai egyetemista és főiskolás tér meg. „Amikor hetente összegyűlünk, a bibliatanulmányozás előtt fél órát arra szánunk, hogy a szegények és bevándorlók felé szolgáljunk a városban.” – mondta a fiam. Amikor megkérdeztem, miért, ő ezt válaszolta:

Emlékszel, mivel zárja Jézus az irgalmas samaritánus történetét? “Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj!”, nem pedig „Menj el, te is hasonlóképpen gondolkodj!” Az a célunk, hogy segítsünk az embereknek hasonlóvá válni Jézushoz. A bibliatanulmányozás során adott válaszaikból nem tudom felmérni, hogy mindez történik-e az életükben, de azzal igen, amikor olyanok felé szolgálnak, akiktől nem várhatnak semmit cserébe.

3. A krisztuskövető gyülekezeti tagok örömmel vesznek részt a négy falon kívüli tevékenységekben. Igehirdetés és tanítás közben gyakran teszem fel a kérdést: „Hányan szeretnétek megváltoztatni a világot? Emeljétek fel a kezeteket!” Bármennyien, bármilyen korosztályból vannak jelen, majdnem az összes kéz a magasba emelkedik. Mindenki szeretné, ha lendíteni tudna a világ kerekén. Senki nem szereti úgy érezni, hogy hiábavaló az élete. Isten az örökkévalóságot plántálta szívünkbe. Vajon elképzelhető-e, hogy a gyülekezetedben a hívek rendszeresen lehetőséget kapjanak a világuk megváltoztatására?

Ismét a Baylor University kutatóihoz fordulunk. 2007-ben ötven gyülekezetben végeztek felmérést, amelynek során 52 választási lehetőségből kellett legfeljebb három olyat kiválasztani, amellyel „szeretnék, hogy a gyülekezet az oda tartozó és a külső családoknak segítsen”. Garland így összegzi a megállapításaikat:

A felmért több mint ötven gyülekezetben szinte kivétel nélkül… a mások felé való szolgálat elősegítése volt a legnagyobb szükséglet. […] A legváltozatosabb háttérből jöttek azok a családok, amelyek segítséget kértek a szolgálathoz. A még házasság előtt álló felnőttek gyakrabban jelölték meg ezt a lehetőséget, mint a szingli párkapcsolatot, házassági felkészítést, romantikát és szexualitást. Az elváltak gyakrabban jelölték be ezt, mint a kibékülést és a megbocsátást. A megözvegyültek gyakrabban jelölték meg ezt, mint a gyásszal és életkrízisekkel való megbirkózásban várt segítséget. A nagyobb (pénzügyi, egészségügyi, kapcsolati) stresszben élő családok is útmutatást várnak a mások felé való szolgálat terén.2

A legtöbb gyülekezetben vannak éves célok. Mit szólnál egy olyan felhíváshoz, hogy év végére mindenkinek legyen meg a saját története arról, hogyan változtatta meg a világot? Mit jelent megváltoztatni a világot? Például valakit Krisztus vezetni, egy kisiskolást megtanítani olvasni, segíteni egy gyermekeit egyedül nevelő anyukán.

Kötelezettségből erősség

Ismerjük fel a kis dolgokban rejlő erőt! Egyetlen jól irányzott kő leterítette az óriást. A legkisebb mag hatalmas fává nő; egy csipet kovász megváltoztat mindent. Krisztus DNS-e a krisztuskövetőben van, nem az imaházépületben… A missziózás legkisebb egysége az, amikor Jézus egyik követője betölti egy másik követő szükségletét, mégpedig az Isten által neki adott erőforrásokkal. Nincsen túl kicsi cselekedet. Milyen kevés egy pohár víz? Milyen kevés egy darabka kenyér és hal? Milyen kicsi egy mustármag? A pásztor egyik feladata az, hogy felkészítse a szenteket (akár harminc, akár háromezer szentről legyen szó) a szolgálat végzésére (Efézus 4:11–12). Teréz anya mondása volt: „Nincsen nagy cselekedet, csak nagy szeretettel elvégzett kis cselekedet”.

2012 júniusában részt vettem a Hampton University szolgálóknak tartott konferenciáján a virginiabeli Hampton városban. 98 éve több ezer pásztor gyűlik össze minden évben erre az egyhetes ünnepre. Dr. David E. Goatly, a Lott Carey International ügyvezető igazgatója kihívás elé állította a hallgatóságot:

Mi lenne, ha vasárnap azt mondanád az embereknek, hogy ne jöjjenek gyülekezetbe, míg áldássá nem lettek valaki számára? Nem tűnik értelmes dolognak, hogy csak az áldás kedvéért legyünk áldás. Azért vagyunk áldás mások számára, hogy így ők is áldássá válhassanak.

Majd így folytatta:

Mi történne, ha száz ember lenne a gyülekezetedben, és mind a száz áldás lenne a következő héten valaki számára, mielőtt következő vasárnap visszajön? Mi történne a településen és a gyülekezetben, ha ezt várnád el az emberektől?

Mi lenne, ha a gyülekezetedbe járó harminc, ötven vagy kétszáz ember is ezt tenné? Ha száz ember egy éven át hetente egy-egy jó cselekedeteket tesz, akkor az összesen 5200 szeretetmegnyilvánulás! A hatalmas szeretettel véghezvitt kis tettek mindent megváltoztatnak.

Könnyen elérhető gyümölcs

Indulj ki abból, ami Isten szívügye. Érdemes például a Jakab 1:27 üzenetével kezdeni:

…Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban…

Ha könnyen követhető mintát szeretnél, nézd meg a New Commandment Men’s Ministries (www.newcommandment.org) szolgálatot. Az ötlet egyszerű. Minden gyülekezetben, minden településen vannak özvegyek, gyermeküket egyedül nevelő anyák, nyomorúságban tengődő emberek, vagy akár olyanok, akiknek házastársa az óceán túlsó oldalán szolgál a hadseregben. A gyülekezet felkutatja őket, és minden egyes személy mellé egy-egy 3–4 férfiból álló csoportot rendel. A csapat havonta egy szombat délelőttöt a ház körüli teendők elvégzésére szán; olyasmire, amit mi magunk szoktunk megtenni: megjavítják a csöpögő csapot, kisebb festő-mázoló munkákat végeznek, kicserélik a szúnyoghálót, összeszedik a leveleket, kicserélik a kiégett izzókat és így tovább. Több órányi munka után a csapat személyesen imádkozik a támogatott egyénért. Több mint hatszáz gyülekezet – köztük a miénkben is – vette át ezt a modellt. Ha nálatok is van legalább három férfi és egy szükségben szenvedő személy, akkor ti is végezhettek ilyen szolgálatot. Olyan ez, mint a gurulós bőrönd. Miért nem jutott előbb az eszünkbe?…

Gyerekek és iskolák. Tudtad, hogy egy gyermek jövőjére az van a legnagyobb hatással, hogy megtanul-e jól olvasni harmadik osztály végére? Egy oktatási szakembertől egyszer ezt hallottam: „Harmadik osztályig a gyerekek olvasni tanulnak, utána pedig „tanulni olvasnak”.” Ha harmadikos korig nem tanul meg valaki olvasni, akkor nagyobb eséllyel rostálódik ki az iskolából, esik teherbe tizenéves korában, kábítószerezik vagy kerül börtönbe. Az amerikai ifjú korú bebörtönzöttek 85 százaléka funkcionális analfabéta. Már az is nagy változást hozhat, ha hetente egy órát erre az ügyre szánsz a helyi általános iskolában. Sok gyülekezet a Kids Hope USA (www.kidshopeusa.org) szervezet segítségét veszi igénybe ezen a területen. Már az is javítja a gyermekek mérhető tanulmányi eredményét, ha egy törődő felnőtt ott van a közelükben.

Mi a helyzet a pedagógusokkal? Az iskolai megszorítások miatt az amerikai tanár átlagosan több mint 350 dollárt költ saját pénzéből iskolai anyagokra és segédeszközökre a diákjai számára. Mit tehetnek a gyülekezetedbe járó emberek annak érdekében, hogy a környékbeli iskola tanárai számára áldás legyenek? Ha sokan teszünk egyenként apró dolgokat, hatalmas változást érhetünk el!

Kötődés az evangélium hirdetéséhez

A szolgálatban megnyilvánuló, feltételekhez nem kötött szeretet nyomán mindig Jézusra terelődik a beszélgetés, mert az emberek tudni szeretnék, hogy akkor most ki is vagy te tulajdonképpen és miért teszed azt, amit teszel. A jó cselekedet jó szándékot szül, a jó szándék pedig lehetőséget teremt az örömhír megosztására.

Világszerte kezdünk másképp gondolkodni arról, milyen lehetne és milyennek kellene lennie a gyülekezetnek. Érzékeljük, hogy ha a gyülekezet szolgálata csak a tagokig jut el, akkor ez nem az a gyülekezet, amelyért Jézus az életét adta. Ha te is erre az álláspontra jutottál, akkor ez már feljogosít rá, hogy a gyülekezetedet karbantartási üzemmódból missziós üzemmódba állítsd át. Lehet, hogy soha nem lesz a település legjobb gyülekezete, de ettől még a településre gyakorolt hatása kiemelkedő lehet.

T-Fav

Jegyzetek

  1. Diana R Garland, Family Ministry: A Comprehensive Guide (Downers Grove, Illinois: Intervarsity Press, 2012), 641. o.
  2. Uo., 639. o.
+ posts

Eric Swanson a Leadership Network (leadnet.org) missziológiai szakértője, és a „The Externally Focused Church”, „The Externally Focused Life”, „The Externally Focused Quest: Becoming the Best Church FOR the Community” és „To Transform a City: Whole Church, Whole Gospel, Whole City” c. könyvek társszerzője. www.ericjswanson.com