Szeretettel üdvözöllek, kedves szolgatársam!

Hadd kezdjem azzal, hogy valószínűleg még soha nem jártam a településen, ahol élsz, és a gyülekezetben, ahol szolgálsz. Nem ismerem az összes olyan problémát, felmerülő kérdést és körülményt, amellyel vezetőként szembe kell nézned. Ugyanakkor, közel húsz évet az Egyesült Államok határán kívül éltem. Több különféle kultúrában éltem Délkelet-Ázsiában, és az ottani gyülekezetvezetők között munkálkodtam. Átéreztem szenvedélyes szeretetüket, azonosulni tudtam problémáikkal, és bátorítást nyertem az ottani kultúrában elért eredményeik láttán.

Az egyik dolog, amit a délkelet-ázsiai buddhista és animista kultúrában megtanulhattam, az volt, hogy a legtöbb probléma és lehetőség, amivel vezetőként találkozunk, szinte valamennyi kultúrában ugyanaz, vagy majdnem ugyanaz…

Valamennyi vezető szeretné, ha hűségesnek tartanák. Valamennyi vezető szeretne hatékony lenni. Valamennyi vezető hatással szeretne lenni a településére, országára – arra a népre, ahová szolgálati elhívása szól.

Az állhatatosság és a makacs elszántság olyan fontos tulajdonság, amelyre minden pásztornak és vezetőnek szüksége van az életben. Tehát, valamennyi vezető hatékony szeretne lenni, függetlenül a szolgálat helyszínétől és nehézségétől. Ezt a vágyat a bennünk lakozó Szent Szellem személye és szenvedélyes szeretete szüli a bensőnkben.

Ugyanilyen hittel gondolunk rád és a szolgálatodra is. Tudjuk, hogy életeddel hatást gyakorolsz a környezetedre, elválasztod a sötétséget a világosságtól. Abban is bizonyosak vagyunk, hogy mindennapi életünk során időnként mindnyájunknak szüksége van külső segítségre. Mindnyájan meg szeretnénk győződni arról, hogy valaki ismer bennünket, megemlékezik rólunk, és mellénk állva segít hatást gyakorolni.

Ez a cikkgyűjtemény ilyen partner szeretne lenni a számodra. A cikkeket nem kioktatásul szánjuk, nem szeretnénk jobbá tenni, mint amilyen már eleve vagy, nem azt feltételezzük, hogy valamire nem vagy képes… Azt a munkát szeretnénk segíteni, amelyet már eleve végzel. A cikkeket baráti bátorításul, forrásként kínáljuk Megváltónk szolgálatában.

Szeretném, ha tudnád: szeretünk, és nagyra értékeljük mindazt, amit az aratásban végzel. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Mivel kevés a munkás (a vezető), szeretnénk mindent megtenni annak érdekében, hogy segítségedre legyünk ebben a hatalmas munkában.

A gyakorlatias pünkösdi pásztor nagy érték az Isten királyságában! Azért imádkozunk, hogy a magazin, és az azt elérhetővé tevők nagylelkűsége hasznos forrás legyen a nagyszerű szolgálatodban.

Testvéred Krisztusban:

Jeffrey W. Dove
Life Publishers International
Assemblies of God Bible Alliance

+ posts

Jeffrey W. Dove a Bible Alliance és Life Publishers International (Assemblies of God; Springfield, Missouri, USA) igazgatója. Pásztorként és misszionáriusként szolgált. 14 éven át hat délkelet-ázsiai ország missziós tevékenységét irányította Bangkokból (Thaiföld)