Vegyünk négy példát, melyek elmélyíthetik prédikációdat.

– Pásztorom, nagyon kedvellek téged, de olyan prédikációkra lenne szükségem, amelyek… nos… mélyebbek.

Jaj…

Miért akarnál mély vízbe ugrani, ha nem töltesz elég időt előtte a medence sekélyebb felén? Mit értesz pontosan a „mély” prédikáció alatt? Minden héten készülök rá. Melyik része nem elég mély a számodra?

Ki szeretne sekélyes prédikátor hírében állni? Én aztán nem. De te sem.

Nem tudhatjuk pontosan, mire gondol pontosan az, aki szerint prédikálásunk nem elég mély. Mégis az ilyen fájdalmas kritika segít megtanulni a leckét és általa fejlődhetnek kommunikációs módszereink.

Minden hallgató (beleértve téged is) rendelkezik bizonyos intellektuális és érzelmi szükségletekkel. Ha egy üzenet betölti ezeket a szükségleteket, akkor mélynek érezzük. Ha viszont e szükségletek nem töltetnek be, az frusztrálóan hat. Tudjuk, hogy gyülekezeteink legfőbb szüksége az, hogy az Ige cselekvőivé váljanak, melynek előfeltétele a Szentháromság-Istennel való találkozás és iránta való elköteleződés. Mégis jóllakottság-érzetükön sokat segít ha néha elszórunk pár „mélység” morzsát előttük. Fontold meg a következőket.

Lásd el gyülekezetedet új információkkal. Vegyük figyelembe: Az emberek mindig valami újat akarnak tanulni. Mély gondolatokat akarnak lejegyzetelni. Talán valamely bibliai adatot – pl. a Máté 18:21–34 verseiben leírt tízezer zsák arany mai értékét. Vagy talán szeretnének látni egy térképet, mely összehasonlítja az ókori világot a maival, és mely bemutatja, hogy a Jelenések 2–3. fejezeteiben szereplő hét gyülekezet a mai Törökország területén található. Vagy esetleg egy kulcsszó bizonyos igeidejéről akarnak feljegyzést készíteni. Például a Róma 8:28–30-ban használt „megdicsőítette” kifejezés bár jövő idejű cselekvésre utal, mégis múlt idejű alakban áll.

Minden formájú intellektuális információ (beleértve a bibliai kor hagyományait, régészeti leleteket, ókori tömeg- és űrmértékek vagy akár a palesztin divatot) segíthet a bibliai szöveg feltárásában, hogy a jelenkor hallgatósága meghallhassa Isten Igéjét. Mindemellett pedig egyfajta bónusz is minden ilyen apró részlet, hiszen teljesen új információkkal látja el a hallgatóságot. Ez nagyszerű technika tehát a prédikáció mélyítésére.

Éreztesd velük, hogy az életük kiteljesedett. A bűnbeesés okán világunkból hiányzik a beteljesedés érzete. Környezetünk is állandóan változik. Szinte egész életünket a teljes ismeret nélkül éljük le. Az állandó információhiány nagyon fárasztó tud lenni és megnehezíti az életet. Következésképpen az ember egyik legfőbb vágya leküzdeni e gyötrő bizonytalanság érzetet.

Pontosan ebben rejlik az Isten Igéjének értéke. Mindig érzékelhető benne a teljesség, még ha rész szerint való is a világ, melyben élünk. Ha ezt a teljességet képviseljük, hallgatóinkat az állandóval kötjük össze. Amikor hallgatóságod figyelmét Isten teljes megváltó történetére irányítod prédikációddal, az lesz a heti „beteljesedés”.

Vegyük az Efézus 6:10–18-at, mely a láthatatlan szellemi harcról beszél. Az Igerészt bemutathatod gyülekezeted egyik fiatal anyukájának életén keresztül: minden nap fáradságot nem tűrve végzi dolgát, végül vasárnap, amikor gyülekezetbe mehet, reggel összeveszik a gyerekeivel. Pedig a vasárnapi Istentisztelet lehetne egyike azon kevés alkalmainak, hogy visszatérhessen hozzá hasonló felnőttek közé. Ha be tudod mutatni, hogy harca egy nagyobb csata része (melyet Krisztus végül megnyer), értelmet adsz küzdelmeinek. Saját, széttöredezett világára az evangélium holisztikus feloldást kínál.

Adj nekik esélyt, hogy dönthessenek. Ne végezz el mindent helyettük. Tegyenek ők is erőfeszítéseket. A jó prédikáció megragad és végül gondolatokat ébreszt a hallgatóságban, miközben végig megtartja a hallgató figyelmét. Az igazán bevont hallgatóság a prédikáció alatt végig döntéseket hoz. Maga, a prédikációban való részvétel váltja ki a beteljesedés érzetét. Ezáltal a hallgatóság nem a hátsó ülésen álmodozó utas; sokkal inkább segít az autóvezetésben.

A legtöbb gyülekezetbe járó ember nem tudja pontosan megmagyarázni, miért hatott számukra egy-egy prédikáció. Egyszerűen csak tudták, hogy ők maguk is részei a történetnek és engedték, hogy elragadja őket az üzenet. Vagyis tartalmas és személyes módon léptek be a szövegkörnyezetbe. Magukénak érezték.

A hatékony kommunikátor tudja, hogy a hallgatóságot folyamatosan ösztönözni kell intellektuálisan, vagyis olyan tudásanyagot kell megosztani velük, mely kiváncsivá teszi és gondolkodásra készteti őket. Vezesd őket végig apróbb döntéseken, hogy végül meg tudják hozni a nagy döntést. Végül az üzenet feltárójaként eljuttatod hallgatóságodat oda, ahová (a Szent Szellem befolyásán kereszül) az igazsággal vívott harc közepette menetelnek. Ez nagyszerű kommunikációs eszköz.

Mutass nekik bátor magabiztosságot és Istentől származó felhatalmazottságot. Fontos a prédikáció (leírt) tartalma. Viszont semmi nem ér fel a bátor, magabiztos, hiteles (szóbeli) előadással. A szívedben élő szenvedély szavakkal nem kifejezhető módon kommunikál. Ezzel ellentétben a hitelesség hiánya még akár a leggondosabban kimunkált teológiai mesterművet is hatástalanítja. A pátosz és az étosz járjon együtt a logosszal.

A tudomány a dolgozószobádba való. A kézirat pedig a papírra. Ezek kihagyhatatlan lépések, és heted jó részét felemésztik. Mégis az számít leginkább, amit a szószékről közvetítesz. Ez igazán tudományod kiteljesedése. De ne a papírról, hanem a szívedből olvasd fel üzenetedet; lássák rajtad, hogy Isten Igéjét szenvedélyesen és igazi meggyőződésből képviseled.

Ha választanod kell a tudomány és a tűz között, válaszd mindkettőt! Légy az a Biblia-tudós, akit Isten tüze jár át; ez a lehető legjobb választás.

A „mélység hiánya” néha utalhat a szellemiség hiányára is. Ha előadásod nem hiteles, az valójában csak egy szóbeli beszámoló, nem prédikáció. A prédikáció Isten Igéjének hirdetése; Isten Igéje pedig élő, és történelmi gyökerein túl ma is él hívő gyülekezetekben.

A probléma viszont a következő: Minél okosabb az ember, annál kevésbé hajlandó kifejezni a nagyfokú lelkesedést. A tanult emberek gyakran vonakodnak az abszolút kijelentésektől. Ennek következtében számos prédikátor tartózkodik az erős, hiteles beszédstílustól, nehogy megsértse vele egyesek intellektusát.

Habár lehetnek kételyeid saját elképzeléseidet vagy az én gondolataimat illetően, az bizonyos, hogy biblikus prédikátorként mindent egy lapra kell feltenned: a Szentírásra. Az Ige hallgatóinak ismerniük kell a szöveggel kapcsolatos információkat. Szükségük van bátor, magabiztos, hiteles szavakra. A nagybetűs Igazságot kell hallaniuk nem pedig annak kisbetűs változatát. Tudniuk kell, hogy Isten szavai nem a te szavaid és diszkrécióddal nem higíthatod fel az Ő beszédét. Prófétikus szavakat kell hallaniuk, vagyis kellenek pillanatok, mikor ezt hallják a szószékről: „Így szól az Úr.”

Légy alázatos szívű ésvállald fel saját gyengeségeid, emellett pedig bátorsággal és hatalommal hirdesd az Igét. Erre van szüksége a gyülekezetnek. Ezen túl pedig ha valóban a bibliai üzenetet mondod, gondolataid úgysem a tieid. Olyankor Isten szavait szólod. Ő kap elismerést szavaiért, nem te.

– Hű, pásztor, mostanában igazán mélyek a prédikációid! Mi történt?

Ha így szólnak hozzád, csak mosolyogj és add Istennek a dicsőséget. Minden figyelem Őt illeti!

+ posts

Dr. Doug Green a North Hills Church (Brea, Kalifornia, USA) gyülekezet alapító pásztora