Az egészséges gyülekezet imádságos szívvel fordul a gyülekezeti élet és szolgálat alábbi területei felé, Isten hatalmára és Igéjének tekintélyére támaszkodik, és az itt következő lista minden pontját fontosnak tartja:

1. Isten megerősítő jelenléte. Az egészséges gyülekezet aktívan keresi a Szent Szellem vezetését és erejét mindennapi életében és a szolgálatokban.

2. Istenközpontú dicsőítés. Az egészséges közösség – mint Krisztus testének helyi megnyilvánulása – rendszeresen összegyűlik, hogy Istent dicsőítse, úgy, hogy azzal a tagok szívét, elméjét, lelkét és erejét is megmozgassa.

3. Szellemi fegyelem. Az egészséges közösség képzéssel, modellekkel és egyéb forrásokkal segít tagjainak, életkortól függetlenül, hogy mindennapi áhítatot és egyéb szellemi gyakorlatokat alakítsanak ki maguknak.

4. Tanulás és növekedés közösségben. Az egészséges gyülekezet arra bíztatja a híveket, hogy növekedjenek Istennel, és egymással való kapcsolatukban, amihez biztonságos, támogató közeget nyújt.

5. Elköteleződés a szeretetteljes, gondoskodó kapcsolatok iránt. Az egészséges gyülekezet igyekszik, hogy szeretetteljes, gondoskodó kapcsolat épüljön a családokon belül, a tagok között és a gyülekezet egészében.

6. Szolgáló vezetők nevelése. Az egészséges gyülekezet felismeri és kineveli azokat, akiket Isten elhívott, és ajándékaival alkalmassá tett a vezetésre, és arra ösztönzi őket, hogy szolgáló lelkületű vezetők legyenek.

7. Külső fókusz. Az egészséges gyülekezet nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyülekezeten kívüliek körében Jézus igazságát terjesszék és szeretetét bemutassák.

8. Bölcs ügyvezetés és elszámoltathatóság. Az egészséges gyülekezet megfelelő forrásokkal, eszközökkel és rendszerekkel támogatja a szolgálati területek növekedését és fejlődését.

9. Kapcsolatok építése Krisztus testén belül. Az egészséges gyülekezet nyit a Krisztus-test többi tagja felé, hogy együttműködjenek, tanuljanak egymástól, megosszák erőforrásaikat, és közösen dicsőítsék Istent.

10. Sáfárság és nagylelkűség. Az egészséges gyülekezet arra tanítja tagjait, hogy jól sáfárkodjanak Istentől kapott ajándékaikkal, és bátorítja őket, hogy áldozatos nagylelkűséggel osztozzanak másokkal javaikon.

Stephen A. Macchia: „Becoming a Healthy Church” c. könyvéből. A szerző engedélyével. Bővebben lásd a www.healthychurch.net weboldalt.

+ posts

Dr. Stephen A. Macchia a Leadership Transformations, Inc. szervezet alapító-elnöke, számos könyv szerzője