Egy muszlim ország hatalmas fővárosában voltam. Isten azért küldött oda, hogy az evangéliumot hirdessem. Az ottani emberek a szívemre nehezedtek. Baráti kapcsolatokat alakítottam ki, és néhányan átadták az életüket Krisztusnak.

Egyszer éppen a belvárosban akadt elintézni valóm. Imádkozva mentem az utcán, amikor egy férfi jött felém a járda külső felén. Én belül mentem. A járda elég széles volt, hogy ketten kényelmesen elférjenek egymás mellett. Egy pillanatra összenéztünk. Nem vettem észre semmi különöset, ahogy közeledtünk, egyszerűen csak imádkoztam. Éppen egymás mellé értünk, amikor megbotlott, lelépett az útra, és majdnem elesett. Visszanyerte az egyensúlyát, fellépett a járdára, és továbbment.

Nem nagyon foglalkoztatott az eset; az illető csak megbotlott – gondoltam. De aznap ugyanez történt egy másik személlyel is: egy fiatal hölggyel. Néhány nap múlva ismét és ismét. Majd egy másik muszlim ország fővárosában is.

Elkezdtem tűnődni, hogy vajon mi történik velem.

Nem akarok dogmatikus lenni ebben a kérdésben, de íme, egy lehetséges magyarázat. Szellemben imádkoztam azokért az emberekért, akik sátáni hiedelmekben és praktikákban merültek el. Előfordulhat vajon, hogy az Úr egyik egyszerű, mit sem sejtő szolgájában a Szent Szellem ereje tartotta távol a démoni erőket? Előfordulhat.

Amikor muszlimok felé teszünk bizonyságot, hatalmas szellemi harcban vagyunk a sötétség erőivel. Egyedül a Szent Szellem ereje az, amely legyőzheti ezeket a hadakat.

Egész felnőtt életemben az iszlámot tanulmányoztam, több mint 30 éve vagyok muszlimok között misszionárius. Nem hiszek abban, hogy az iszlám rendszere emberi zsenialitás vagy katonai erő miatt törik majd össze. Ez csak és kizárólag a Szent Szellem beavatkozásával történhet meg.

Amikor Ő közbeavatkozik, falakat rombol le, akadályokat iktat ki, az embereket a sötétség birodalmából Krisztus világosságára – gyötrelemből örömre, háborúból békességre és szeretetre – vezeti el.

Az iszlám brutálisan leigázza a követői szellemét, képzeletüket megbéklyózza. A muszlim közöségben – legyen az a nyugati többségi társadalomban vagy eredeti muszlim országban – az iskolában gyűlöletre nevelnek, a mecsetben a nem muszlimok megvetéséről és az ellenük irányuló erőszakról szónokolnak. A muszlim média dicsőíti az istenükért elkövetett gyilkosságot. Vérzik a szívem értük, sanyarú rabságban szenvednek. A legtöbb muszlim kedves, becsületes ember, de kegyetlen rabszolgahajcsár uralkodik felettük.

A muszlim nem azért elveszett, mert fundamentalista, fanatikus, liberális – még csak nem is azért, mert muszlim. Azért elveszett, mert távol van az egyetlen Megváltótól, Krisztustól.

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a muszlim kultúra jegyei és a muszlim teológia téves gondolatai áthághatatlan akadályként emelkednek az örömhír terjedésének útjába. A muszlimok azt látják, hogy a keresztyénség a vallásuk elleni kritikát hordozza magában.

A Római levélben és a Galata levélben Pál apostol fő tanítása az, hogy Isten a Krisztusba vetett hitünk, nem pedig a jó cselekedeteink alapján igazít meg bennünket. Ez ellentmond a Koránnak, melynek tanítása szerint az ember a jó cselekedeteivel lehet kedves Isten előtt.

Továbbá, a keresztyénség azt hirdeti, hogy Jézus Krisztus Isten végső kinyilatkoztatása az emberiség számára, a Biblia Isten teljes, tökéletes szavaként vezet bennünket, Krisztus a testet öltött Isten, a Szentháromság Isten három személy tökéletes egysége (Istenség), Jézus pedig a bűnös emberiség megváltásáért halt meg a kereszten. Ezek a tanok ellentmondanak a Koránnak, ezért a muszlimok elutasítják őket – az iszlám összetartó ereje elleni komoly fenyegetésként tekintenek rájuk. Elfogadásukat az iszlám vallás nyílt kritikájának, elutasításának tartják. Azzal reagálnak rá, hogy a kereszt üzenetét még hevesebben utasítják el.

Hogyan győzhetjük le ezeket a félreértéseket, amelyek a muszlim emberek elérésének útjába állnak? A kereszt üzenete Isten üdvösséget munkáló ereje. Nem helyettesíthetjük semmi mással. Olyan muszlim is van, aki már eleve előítélettel viseltetik a keresztyénség alapelvei ellen, és ezért süket a füle az örömhír számára. Mit tehetünk?

A muszlim világ elérése a természetfelettivel

A keresztyén ember a természetfelettiben tudja legyőzni ezeket az akadályokat. A Szent Szellem erejével tudunk a szükségben lévők, a szellemil légüres térben élők, az Isten Igéjét visszautasítók felé szolgálni. Általában imádkozom is, miközben muszlim emberrel megosztom az evangéliumot. Megkérdezem az Úrtól, hogyan szolgálhatok eredményesen az illető felé. Uram, mutasd meg, hogyan segíthetek neki lendületes, meggyőző módon a Szent Szellem erejével!

Egy alkalommal egy muszlim fiatalemberrel találkoztam az utcán, és elkezdtem neki Krisztusról beszélni. Nem bocsátkoztam teológiai vitába, nem fejtettem ki összehasonlító vallástudományi nézeteimet. Egy történetet meséltem el neki Jézusról. Beszéd közben kértem Istent, mutassa meg, csodára van-e szüksége az ifjúnak. Uram, szolgálhatok felé csodával?

A fiatalember azt mondta, hogy éppen munkát keres. Hónapok óta telefonálgat, keres, könyörög, de semmi. Uram, erről lenne szó? Imádkozzam vele, hogy munkát kapjon?

Jézus azt mondta, hogy igen.

Jézus nevében imádkoztam az ifjúért, hogy el tudjon helyezkedni. Bátorítottam, adja át az életlét Jézusnak, ő ezt meg is tette. Megadtuk egymásnak a címünket, és elköszöntünk.

Másnap reggel csörgött a telefon, és sikítozva szóltak bele a vonal másik végén. Örömsikoly volt. „Jézus valódi! Ő az úr! Találtam munkát, és holnap már kezdhetek is. Köszönöm, hogy segítettél!” – mondta a fiatalember.

A Szent Szellem előtt nincs akadály, gát, zárt ajtó. Amikor egy muszlim ember hatalmas, csodás eseményekben meglátja Krisztus erejét, megtér.

Egy ázsiai külföldi vendégmunkás megtért és betöltekezett Szent Szellemmel egy muszlim országban. Igaz, hogy ebben az országban tilos volt az evangélium hirdetése, de ez az új hívő elkezdett másoknak is beszélni az örömhírről. Az Úr hatalmat adott neki, hogy Jézus nevében meggyógyítsa a betegeket.

Körülbelül ezzel egy időben a királyi családhoz tartozó egyik kislánynál leukémiát állapítottak meg az orvosok, és nem is bátorították a családot azzal, hogy a gyermek esetleg felépülhet. Az egyik hercegnő hallott a keresztyén külföldi vendégmunkásról, aki a betegekért imádkozik. Megkereste, és elhívta, hogy imádkozzon a lányért. Megtette. A kislány meggyógyult, a hercegnő pedig elfogadta Krisztust. Halkan, bölcsen elkezdett beszélni a történtekről a királyi család más tagjainak. Az lett a dolog eredményes, hogy a királyi családban ma már van egy kicsi, de növekvő hívő csoport. A csoda megragadja a muszlim ember figyelmét, és megnyitja az ajtót az evangélium hirdetése előtt.

Eljött hozzánk Fadila, egy fiatal muszlim építész hölgy, akinek egyébként PhD fokozatú doktori címe van, és a keresztyén hitről kezdett kérdezni. A feleségemmel elmondtuk neki, hogy Isten micsoda szeretete nyilvánul meg felénk Krisztusban. Már járt néhány keresztyén összejövetelen. Megkérdeztem tőle, hogy mi ragadta meg a leginkább. „A zene… és hogy az emberek olyan nyelven beszéltek, amelyet nem tanultak” – mondta. Fadila ma már Krisztust szolgálja.

Amikor a rabságban sínylődők meghallják az örömhírt, megérinti őket a szabadás szele. Amikor elfogadják az üzenetet, a sötétségben vergődők meglátják a világosságot. A győztes egyház diadalmenetben megy előre, Isten királysága legyőzi Sátán birodalmát.

Isten Igéje életeket változtat meg. A Szent Szellem győzi meg az embereket; Ő vonzza őket a Golgota Krisztusához. De a csodák keltik fel az érdeklődést bennük, mert a mindennapi szükségleteikben szolgálnak feléjük. A csodák a Jézus nevében rejlő erő megnyilvánulásai.

A Szent Szellem kenetével szóld Isten Igéjét a muszlimok felé. Legyél telve Szent Szellemmel. Engedd, hogy Isten a természetfelettiben is használjon!

Az egyház világszerte eleget tud tenni az iszlám jelentette kihívásnak. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a föld lakosságának ötödét.

Az evangelizálás élvonalába állhatunk, és behozhatjuk településünkön a muszlimokat Isten királyságába. Ha a Szent Szellem erejével vagyunk felruházva, akkor Jézus nevében tudunk szolgálni feléjük. Szükségben vannak. Krisztus nélkül meghalnak. Az élet üzenete van a kezünkben!

+ posts

Dr. Sobhi Malek kiváló előadó, szerző és világszerte több teológia vendégtanára iszlám tudományok témakörben. Lefordította a Bibliát arab nyelvre, és több könyvet is írt arabul