A másodállásban szolgáló pásztor elhívása ugyanúgy érvényes, mint teljes idejű társáé. Egy világi munka lehetőséget teremt, hogy olyanokkal találkozzunk, akik másként sose hallottak volna az egyházról.

Szolgálat másodállásban

Azoknak a lelkészeknek, akik másodállásban szolgálnak, legalább két munkájuk van: világi munkahelyükön heti 30–40 órát dolgoznak, valamint 25–30 órát a gyülekezetben is. Ezzel az időbeosztással nem egyszerű megtalálni az egyensúlyt a magánélet, a család és a gyülekezet, valamint a világi állás elvárásai között. Nehezebben szakítanak időt a lelkészgyűlésekre és találkozókra, emiatt pedig magányosabbak lehetnek. Egyes másodállású lelkészek kevesebbnek érzik magukat, pedig szolgálatuk rengeteget jelent egy olyan kis gyülekezetnek, mely nem engedhet meg magának egy teljesállású lelkészt.

A másodállásban végzett szolgálat bibliai mintája

Nagy segítségére lehet a másodállású pásztoroknak, ha megismerkednek a feladat bibliai példáival. Mikor másodállásban kezdtem lelkészi feladatokat végezni, nem is voltam tudatában annak, hogy Pál apostol stratégiáját követem, azt, ahogyan másfél évig Korinthusban (1Korinthus 9:7–15), három évig Efezusban (Cselekedetek 20:32–35) és egy ideig Thesszalonikában is élt (1Thesszalonika 2:9). Foglalkozása szerint sátorkészítő volt, s ma gyakran ezt a kifejezést használjuk a két állásban dolgozó szolgálattevőkre.

Pál azt tanította Korinthusban, hogy a lelkésznek joga van megélni az igehirdetésből, ugyanakkor nem élt ott ezzel a jogával, hogy anélkül hirdethesse köztük az evangéliumot, hogy gyülekezet terhére lenne (Cselekedetek 18:1–11; 1Korinthus 9:18; 2Korinthus 11:9). Pál a szülői kapcsolat képével ábrázolja a gyülekezettel kialakított kapcsolatát: „Én pedig nagyon szívesen hozok áldozatot, sőt magamat is feláldozom értetek.” (2Korinthus 12:15) A másodállású lelkészség lényege ez az önfeláldozó lelkület, ebből szolgál a másodállású lelkész, hiszen csak csekély juttatást kap érte, vagy egyáltalán semmit.

Efezusban Pál átélte, miről beszélt Jézus, amikor azt mondta, „jobb adni, mint kapni”. Pál maga fedezte szükségleteit, így alkalma nyílt az elesettek felé szolgálni (Cselekedetek 20:32–35).

Összességében véve elmondhatjuk, Pál Isten gondoskodásaként tekintett sátorkészítő munkájára (Filippi 4:11–13). Pál szellemi szolgálata nem állt szemben a kétállású szolgálati stratégiával: bár tudta, hogy egy lelkésznek joga van megélni az evangélium hirdetéséből, esetenként önként lemondott a támogatásról.

A másodállásban végzett szolgálat előnyei

A másodállásban dolgozó pásztorok gyakran elbizonytalanodnak, hiszen nem tudnak végtelen mennyiségű időt szánni gyülekezeti munkájukra. Ezért néha nem árt, ha végigvesszük a másodállásban végzett szolgálat előnyeit.

A kisebb gyülekezet anyagi támogatása

Ha egy lelkész másodállásban dolgozik egy gyülekezetben, világi állásából képes lesz gondoskodni családjáról akkor is, ha a gyülekezet lehetőségei mérsékeltek; fenntarthatja életszínvonalát, miközben terjed az evangélium. A másodállásban szolgáló pásztor elhívása ugyanúgy érvényes, mint teljes idejű társáé.

Egyensúly a világi állás és a gyülekezeti szolgálat között

Vannak pásztorok, akik jobban szeretnek világi állást vállalni szolgálatuk mellett. Lehet olyan képességük, melyet szívesen kamatoztatnak akkor is, ha nem feltétlenül szükséges a szolgálat mellett bármit is dolgozniuk. Emellett egy világi munka segíthet a lelkésznek abban is, hogy egészséges látását megőrizze az élet minden területén.

Lehetőség az evangelizációra és a személyes szolgálatra

Néhány lelkésznek alig van kapcsolata nem keresztyénekkel. Egy világi munka lehetőséget teremt, hogy olyanokkal találkozzunk, akik másként sose hallottak volna az egyházról. Egy világi munkahely segítségével pedig a lelkész megmutathatja gyülekezetének, hogyan evangelizálhatnak életvitelükkel.

Laikus nézőpont

A két állásban dolgozó lelkészek világi szempontból is szemlélhetik környezetüket, így prédikációik is relevánsabbak lehetnek. Megláthatják a körülöttük élők valódi körülményeit és legégetőbb szükségleteiket. Ha egy lelkész a világi munkából vett példákkal illusztrálja prédikációját, azzal híveinek is sokat segít, hogy a mindennapi helyzetekben is megéljék hitüket.

A másodállásban végzett szolgálat hátrányai

Szűkös időkeret

Ha egy lelkész két állásban dolgozik, kevesebb ideje marad prédikációkra készülni, az ügyvezetéssel törődni, híveket látogatni, a családi kötelességeket ellátni, pihenni és feltöltődni. Az idő szűkössége miatt a másodállásban munkálkodó lelkészek néha csak a túléléshez szükséges időmennyiséget fordítják a szolgálatra, és ennek gyülekezetük látja kárát.

A kétállású lelkészeknek fontossági sorrendet kell felállítani, hogy bölcsen használhassák ki idejüket. A kisebb gyülekezetekben is ki lehet osztani bizonyos szolgálatokat a gyülekezeti tagok között, a laikus vezetők betanítása megéri a fáradtságot. A szolgálócsapat építése, még ha egy vagy két főt jelent is kezdetben, nagy segítséget jelenthet a lelkésznek, valamint arra tanítja a híveket, hogy mindenkinek részt kell vennie Krisztus testének építésében.

A világi foglalkozással kapcsolatos gondok

Gyakran előfordul, hogy egy lelkész nem elég ügyes világi állásában, így nem talál benne sikerélményt. Ennek az ellentéte is igaz lehet: néhány lelkész gyümölcsöző világi munkát szerez, juttatásokkal és prémiumokkal, ami próbára teheti lelkészi elhívás iránti elkötelezettségét. Mivel már mindkét helyzettel találkoztam, azt tanácsolom, találjunk olyan világi hivatást, mely biztosítja a szükséges rugalmasságot ahhoz, hogy eleget tehessünk szolgálati kötelezettségeinknek, és elérhetők legyünk, ha gyülekezetünknek sürgősen szüksége van ránk.

A házastársra és a családra nehezedő nyomás

Mivel a kétállású pásztorok gyakran nem érnek rá a gyülekezeti dolgokkal foglalkozni, legtöbbször a házastársra és a családra is túl nagy gyülekezeti felelősség hárul. Mivel a gyülekezetünk irodájaként is otthonunk szolgált, a háztartást vezető feleségemhez futott be a legtöbb gyülekezeti üggyel kapcsolatos telefonhívás, valamint ő próbált megoldást találni azokban a válsághelyzetekben, mikor nem voltam elérhető, és az adminisztrációs feladatok is gyakran őrá hárultak. Kezdetben persze örömmel vállalt részt a szolgálatban ily módon is, idővel azonban terhes lett számára, hogy az emberek úgy tekintettek rá, mint a gyülekezet elsődleges kapcsolattartójára. Éppen ezért megtanulta, hogy hozzám irányítsa a gyülekezeti tagokat, akkor is, ha nem voltam azonnal elérhető.

Bármilyen szűkösen gazdálkodnak is az idővel, a másodállást vállaló lelkészeknek is muszáj időt szakítani házastársukra és családjukra. Bár a gyülekezet sürgős szükségletei bizonyára figyelméért kiáltanak, létfontosságú, hogy a család előnyt élvezzen életében.

A „másodosztályú” lelkész tévképzete

Mivel a másodállásban szolgálóknak ritkán akad idejük a lelkészek számára rendezett eseményeken részt venni, könnyen a lelkészi közösség másodrangú polgárainak érezhetik magukat. Jó, ha ők is időt szakítanak a legfontosabb találkozókra, ahol kapcsolatokat építhetnek, és felhívhatják a figyelmet szolgálatukra.

Ha nyitunk a közelünkben szolgáló lelkésztársak felé, megismerik szükségleteinket. Néhányan talán pont úgy kezdték, ahogyan mi. Bölcs tanácsaik segíthetnek átvészelni szolgálatunk jelenlegi szakaszát. Ha megtesszük az első lépést, meglepődünk majd, Isten hogyan teremt lehetőséget az ismerkedésre.

A másodállásban végzett szolgálat megfelelő keretei

Bár maga Pál igazolta a másodállásban végzett szolgálat létjogosultságát, a mintát gyülekezetplántálás esetére adta. Tanácsos ezért, ha a mai gyülekezetek alapításánál is hasonló módszerrel élünk.

A gyülekezetplántálás mellett számos esetben lehet megoldás a másodállásban végzett szolgálat: hanyatlófélben lévő közösségekben, gazdasági nehézségekkel küzdő környéken, vagy épp új irányt vevő, növekvő gyülekezetekben. Nem szabad a főállású lelkészséghez viszonyítva alacsonyabb rendűnek bélyegeznünk a másodállásban vállalt szolgálatot, főleg mivel számos helyzetben épp egy ilyen lelkész jelentheti a megoldást egy közösség számára.

Ettől még igaz, hogy az ideális, normális újszövetségi gyülekezet teljes mértékben eltartja pásztorát, de sokszor a másodállásban végzett pásztori szolgálattal is rengeteget tehetünk Isten Királyságáért. Éppen ezért ezt a szolgálati beosztást is teljes értékű, legitim formának kell tekintenünk.

+ posts

Chris Rainey hét évig munkálkodott gyülekezetplántálóként másodállásban, jelenleg pedig az englewoodi (New Jersey, USA) Assembly of God gyülekezet másodállásban szolgáló beosztott lelkésze