Az Amerikai Bibliatársulat szerint az amerikai háztartások 87 százalékának van Bibliája. Az átlagos háztartásban három Biblia is található. A gond csak az, hogy a legtöbb amerikai hozzáfér ugyan a Bibliához, de nem olvassa.

Mindössze 11%-uk olvasta az egész Bibliát, a kérdezett amerikaiak nagy része (30 százaléka) pedig csupán néhány szakaszt vagy történetet olvasott belőle.

Ennél is döbbenetesebb, hogy csupán harmaduk (36%) tartja igaznak a Bibliát, míg 56 százalékuk „jó erkölcsi forrásnak” tekinti.

Az adatok feldolgozása közben néhány dolog világossá válik. Az amerikaiak több mint fele hiszi, hogy a Biblia erkölcsi szempontból hasznos, ám legtöbben nem olvasták el teljes egészében, és csupán harmaduk tartja igaznak. Úgy tűnik, nagy tisztelettel viseltetnek a Szentírás iránt anélkül, hogy hinnék: a tartalma alkalmazható a mindennapi életre, vagy egyáltalán igaz.

A probléma azonban nem áll meg a bibliaismeret és -alkalmazás kérdésénél, hanem a teológiai következtetéseket is érinti.

A Lifeway Research és a Ligonier Ministries közös tanulmánya, „Az amerikai teológia állapota” azt mutatja, hogy az amerikaiak többsége igen érdekes teológiai következtetésekre jutott.

  • Az amerikaiak 64 százaléka szerint „Isten minden vallás részéről elfogadja az imádatot, beleértve a keresztyénséget, a judaizmust és az iszlámot”.
  • Az amerikaiak 52 százaléka véli úgy, hogy „Jézus Isten legelső és legnagyszerűbb teremtménye”.
  • Az amerikaiak 56 százaléka egyetért ezzel a kijelentéssel: „A Szent Szellem erő, és nem személyes lény”.

Az, hogy Isten elfogadja a hamis istenek felé irányuló imádatot, Jézus teremtett és nem örökkévaló lény, valamint a Szent Szellem kevesebb, mint a Szentháromság harmadik személye, csupán néhány a sok teológiai téveszme közül, amelyet ez az értékes felmérés kiderített. Nyilvánvaló, hogy minél kevesebbet tudnak az emberek Istenről a Biblia alapján, annál tévesebbé válik teológiai látásuk, mivel bibliaismereti hiányosságaikat kulturális felfogásokkal, személyes véleménnyel és a nyilvános eszmecserével pótolják.

De nem lehetne, hogy mindnyájan jól kijöjjünk egymással?

Látjuk tehát, hogy gondot jelent a hiányos bibliaismeret és a téves teológia, de miért olyan fontos ez? Erre a kérdésre a választ egy másik kérdés adja: Lehet-e igazán kapcsolatod valakivel, akit nem ismersz és nem értesz?

A kapcsolathoz kinyilatkoztatás szükséges, és ez Istenre is igaz. Aki erőként, de nem Személyként tekint a Szent Szellemre, nem tudja, mi az igazság az Ő kilétéről, ezért nem tudja szabadon átvenni a Szent Szellem szeretetét, és nem tud az Ő erejében járni.

Látjuk tehát a problémát. Hogyha az emberek közömbösek a Biblia iránt, és téves a teológiájuk, az meggátolja őket Isten valódi megismerésében. Ahogy szem elől tévesztik az igaz Istent, szeretetüket egy hamis istennel helyettesítik, akit ők maguk találtak ki. Ennek mélyen meg kellene érintenie és el kellene szomorítania bennünket.

A megoldás: megismertetés és megtapasztalás

A jó hír az, hogy ez a probléma nem újkeletű, és nem is éri meglepetésként Istent. Isten már évezredek óta használja és növeli Gyülekezetét. Hogyan oldhatjuk meg tehát ezt a problémát? Három gyógymódot javaslok.

Először is, bibliai igehirdetésre van szükség. A bibliai igehirdetés hétről hétre arra tanítja az embereket, hogy a szövegre hagyatkozzanak szellemi utazásuk során. Ha ezt látják a pásztoruktól, ők is a Szentírásban keresik majd az istenfélő élethez kapcsolódó válaszokat. Ha pedig hétről hétre arra bátorítjuk őket, hogy nyissák ki a Bibliájukat, biztatást nyernek arra, hogy naponként is elővegyék. Hogyha azt látja a gyülekezet, hogy hűségesen, hermeneutikai felelősséggel viszonyulunk a Bibliához, jó példát látnak arra, hogy nekik is lehet, sőt érdemes így élniük.

Másodszor, szükséges a Szentírásra és a Szellemre hagyatkoznunk. A Szentírásra való hagyatkozást és a Szellemtől való függést nem szabad elválasztani egymástól, hiszen a Szellem az, aki növeli és mélyíti ismeretünket. Olvasnunk kell a Bibliát, de azt is hagynunk kell, hogy a Biblia olvasson bennünk. Növekednünk kell az ismeretben, hogy növekedhessünk a hitben.

Harmadszor, az Igének kell áthatnia megtapasztalásunkat. Az élmény lényeges és normális a keresztyén életben. Isten tervezte és teremtette úgy, hogy érzelmeink és észleléseink is hozzájáruljanak Róla alkotott felfogásunkhoz. Az emberi átélések azonban önmagukban megbízhatatlanok.

Ahogyan Ézsaiás mondja: „Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad” (Ézsaiás 40:8). Emberek és emberi filozófiák jönnek-mennek, Istenünk Igéje azonban örökre megmarad – mivel igaz és változhatatlan. A 9. vers biztat, hogy hirdessük a jó hírt, amely az igaz Istent emeli fel dicsősége teljében.

Az Isten különleges Igéjében gyökerező megtapasztalások rámutatnak Istennek Jézus Krisztusban kinyilatkoztatott különleges Személyére. Hogyha a gyülekezetek látják vezetőiket így élni, szorosabban ragaszkodnak majd a Szentíráshoz, hogy vezérelje őket az egészséges teológiában és erőteljes megtapasztalásban. Mutassunk az igaz Istenre az emberek előtt a kifejtő igehirdetéssel, a Szentírásra és a Szellemre való hagyatkozással és az Ő Igéjével áthatott megtapasztalásokkal! Akkor bele fognak szeretni az igaz Megváltóba.

+ posts

Dr. Ed Stetzer a Wheaton College egyetem Billy Graham egyház, misszió és evangelizálás tanszékének professzora és a Billy Graham Evangélizációs Központ ügyvezető igazgatója