Meglepő leckék, amelyeket befolyásos pásztoroktól tanultam

Abban a kiváltságban volt részem, hogy részt vehettem egy kis konferencián néhány nagyon sikeres és befolyásos amerikai pásztorral. Úgy mentem el, hogy sok nagyzolásra és hencegésre számítottam. Hála Istennek, tévedtem. Nagy meglepetésemre a legjobb leckéket maguktól a résztvevőktől tanultam.

Kívülállónak éreztem magam – mint egy törpe az óriások közt –, mégis kedvesen fogadtak, és példájukkal tanítottak, hogyan lehetek jobb vezető és pásztor. Elmondom, milyen öt dolgot fedeztem fel a kiemelkedő teljesítményű vezetőkről:

(1) A kiemelkedő teljesítményt nyújtó vezető számára az idő érték. Bár én is időben érkeztem a konferencia előadásaira, az volt az érzésem, hogy elkéstem. Szinte minden résztvevő a helyén ült, és készen várta a kezdést – öt perccel a megadott idő előtt. Az általam addig ismert gyülekezeti és szolgálati környezetekben ilyen soha nem fordul elő. Ebből azt szűrtem le, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó vezető számára a saját és mások ideje érték. Korán és felkészülten érkezik. Előre tervez, nem pedig csak reménykedik abban, hogy majd jól alakulnak a dolgok.

(2) A kiemelkedő teljesítményt nyújtó vezető kész tanulni. Én személy szerint tudom, hogy sok tanulnivalóm van még, ezért buzgón figyelek, olvasok és jegyzetelek, amikor mások tanítanak. Ezektől a vezetőktől azonban nem erre számítottam, hiszen az én szememben ők már beértek a célba. Ezek a pásztorok mégis elővették a tabletet vagy laptopot, és szinte tűkön ülve figyeltek, jegyzeteltek és tanultak az előadóktól. A kiemelkedő teljesítményű vezető eléggé alázatos ahhoz, hogy felismerje: soha nem fog igazán célba érni. A nagyszerű vezető nagyszerű tanuló is egyben. Úgy jön oda, hogy kész áll tanulni arról, hogyan növekedhet az életben és a vezetésben.

Több pásztorral is elbeszélgettem a jegyzeteléséről, és felfigyeltem egy sémára. Nemcsak nagyszerű jegyzeteket készítenek, hanem azt is leírják, mihez fognak kezdeni azzal, amit tanultak. Most már tanulás és írás közben én is vastag nagybetűvel jelzek minden lépést, amit meg kell tennem a tanult információval. Aztán véghez is viszem ezeket a lépéseket.

(3) A kiemelkedő teljesítményt nyújtó vezető jobb kérdéseket tesz fel. Ezeknek a pásztoroknak mintha ösztönös képességük lett volna arra, hogy remek kérdéseket tegyenek fel. Legalább annyit tanultam némelyik kérdésükből, mint az előadók szájából elhangzott válaszokból. A jobb kérdésekkel nem az a szándék, hogy a kérdést feltevő személy okosabbnak tűnjön, hanem az, hogy még több értéket előhúzzon a beszélőből. A jobb kérdések nem zárt végű, hanem kiegészítendő kérdések, arra hívják a válaszadót, hogy tapasztalatainak tárházából merítve osszon meg olyasmit, amit egyébként ritkán osztana meg. A vezető kölcsönkérhet ilyen kérdéseket másoktól jövőbeli használatra. Nekem személy szerint ez tetszett a legjobban: „Milyen leckékért kellett a legnagyobb árat fizetned az életben vagy a vezetésben?”

(4) A kiemelkedő teljesítményt nyújtó vezető összeköt. Meglepő módon alig esett szó a gyülekezetünk vagy költségvetésünk nagyságáról vagy egyéb külsőségekről. Ezek a pásztorok nagyon kedvesek voltak, és azt éreztették velem, hogy én is közéjük tartozom. Úgy tűnt, mintha mindenki mindenkinek a legjobb barátja lenne – pedig közülük is sokan akkor találkoztak először. Igyekeztek kérdezgetni egymástól, és valóban figyeltek is a válaszokra. Együttérzést és törődést mutattak, támogatást nyújtottak. Lefegyverző és bátorító volt, és az összetartozás érzését teremtette meg, ami – valljuk be – igencsak hiányozhat a vezetés világában, ahol az a mottó járja: „A csúcson magányos az élet.”

Ezek a vezetők lenyűgöző módon kapcsolódtak egymáshoz és segítettek bevonni azt, akinek nem voltak kapcsolatai. Azzal a felismeréssel jöttem el, hogy a nagyszerű vezető nagyszerű hálózatépítő is egyben. Kiválóan teremt kapcsolatokat, és másokat is segít ebben.

(5) A kiemelkedő teljesítményt nyújtó vezető többletértéket teremt. Többször előfordult, hogy egy pásztor, akivel akkor találkoztam, azt mondta:

– Gyere csak, bemutatlak X pásztornak, aki a segítségedre lehet!

Aztán barátjaként mutatott be. Vezetők egymás után adták meg a mobilszámukat, felajánlották a mentorálás, tanácsadás lehetőségét, biztattak, és felajánlották gyülekezeti forrásaikat.

Ahelyett, hogy tőlem akartak volna valamit, ezek a pásztorok többletértéket teremtettek. Ezek a vezetők olyanok voltak, mint a szerető szülők, akik foglalkoznak a gyermekeikkel: láthatóan túláradt belőlük a nagylelkűség és a jóindulat. Őszintén úgy éreztem: azt akarják, hogy győzzek, és ha győzök, ők fognak a leglelkesebben éljenezni. Valódi érdeklődéssel próbáltak többletértéket teremteni valakinek az életében, aki talán soha nem fogja viszonozni ezt a szívességet. Meglepett és jó leckét adott ezeknek a kiemelkedő teljesítményű vezetőknek a példája. A tőlük tanult leckék azóta is formálják növekedésemet vezetőként.

+ posts

Patrick Grach a Lifehouse Church gyülekezet alapító és vezető lelkipásztora (Hagerstown, Maryland, USA)