Ahhoz, hogy viruló, egészséges gyülekezetek épüljenek, stratégiai gondolkodású stratégiai vezetők kellenek, akik stratégiai jelentőségű változásokat hoznak.

Megszokott helyzet volt számomra szemtől szemben beszélni a pásztorral és vezetői csapatával, hiszen vezetői szolgálatom a vezetők segítésére összpontosít. Nyitott légkör volt, könnyed beszélgetéssel, kérdezz-felelekkel. Feltettem a vezető pásztornak néhány olyan kérdést, amelyet már tucatnyi pásztortól megkérdeztem, akiknek a gyülekezetébe 200–5000 ember jár a hétvégi alkalmakra. Ezeknek a kérdéseknek nem a mérethez van közük; sokkal inkább a vezetőről, a stílusról és a szolgálat irányáról szólnak.

Megkérdeztem:

– Milyen dolgokat szoktatok tenni az idő nagy részében pásztorként és pásztori csapatként?

Ez a pásztor is hasonló választ adott, mint a többiek:

– Vezetek, prédikálok, keményen dolgozom, pénzt gyűjtök. Önkénteseket keresek, nagyokat álmodom. Erős értékrendem van; hiszek az evangelizálásban. Dicsőítek, és igyekszem növelni a gyülekezetet.

Ismerősen hangzik? Mindannyian tesszük ezeket pásztorokként és vezetőkként, talán csak abban különbözünk, hogy ki melyikre mennyi időt szán.

Ezután feltettem a második nagy kérdést:

– És bevált?

Megint csak hasonló választ adott, mint amit más pásztoroktól szoktam hallani:

–Hát, nagyjából, de nem annyira, mint szeretném. Őszintén szólva csalódott vagyok. Belefáradtam, hogy ilyen kemény munkának alig van eredménye.

Ez is ismerősen hangzik? A legtöbb pásztor természetesen arra vágyik, hogy jó vezető legyen, és a gyülekezete igei, látható növekedést tapasztaljon meg. Ez azonban nem könnyű út; rengeteg kátyú, kanyar és meredek emelkedő található rajta – az útjelző táblák pedig sokszor hiányoznak.

Valamennyi pásztor és vezető számára nagy kihívás, hogy átfogóbb stratégiai gondolkodással vezesse át a gyülekezetet a gyülekezeti élet különböző időszakain. Sok esetben annyi követelmény nehezedik a pásztori vezetői csapatra, hogy kénytelenek polihisztor-vezetőkként viselkedni, akik mindenfélét megtesznek, amit elvárnak tőlük és amit rájuk tolnak. A pásztorolás bizonyos szintjein nem is rossz ez a stílus. Annak a pásztornak például, aki egy új gyülekezetet vesz át, ahol nincsenek fizetett munkások, és önkéntesek is csak néhányan, muszáj polihisztornak lennie, latba vetve minden tudását, hozzáértését és adottságát.

Ám eljön az idő, amikor polihisztorból stratégiai vezetővé kell előlépni. Ha nem következik be ez a változás, a vezető kiéghet, állandó túlterheltségben élhet, vagy esetleg nem engedi a gyülekezetet nagyobbra nőni a régi vezetési stílushoz illő méretnél. A jó hír az, hogy bármely pásztor, csapatvezető vagy csapattag lehet stratégiai vezető. Csakhogy sokunkat arra képeztek ki, hogy pásztoroljuk az embereket, és nem arra, hogy stratégiai pásztorok vagy stratégiák tervezői legyünk.

 Ahhoz, hogy stratégiai pásztorok és vezetők legyünk, tisztában kell lennünk azzal, hogy változnak az idők. Ma Észak-Amerikában a gyülekezet hanyatlásának összetett korszakát éljük. Sok főbb felekezetnél lassabb fejlődést, csökkenő befolyást és gyérülő látogatottságot láthatunk. A legtöbb amerikai gyülekezetben 80 vagy annál is kevesebb ember gyűlik össze hétről hétre, és az elmúlt öt évben a gyülekezeteknek kevesebb mint 45 százalékánál volt 2 százaléknál nagyobb növekedés a Hartford Valláskutató Intézet felmérése szerint.

A gyülekezet vonatkozásában kollektív kultúránk olyanná vált, mint az a fáraó, aki „nem ismerte Józsefet” (2Mózes 1,8). Szembe kell néznünk az információ korával, a posztmodern gondolkodással, a pluralizmussal és a gyülekezet peremre szorulásával. De azért még ne vessük le magunkat a legközelebbi hídról! Van még remény a vezetők számára, akik szeretnének erőteljes, hatásos, viruló, egészséges, igei gyülekezetet építeni, legyen az egy kis középnyugati városkában vagy a keleti part egyik nagyvárosában, vagy valahol a kettő között. Meg tudjuk csinálni, de ehhez stratégiai gondolkodású stratégiai vezetők kellenek, akik stratégiai jelentőségű változásokat hoznak.

A stratégiai vezetőknek több közös vonásuk is van:

  • Egyre ügyesebben dolgoznak ki működőképes és sikeres stratégiákat a gyülekezet minden szolgálati ága számára.
  • Válaszolnak a fontos kérdésekre. Mit csinálunk? Kiért tesszük? Hogyan végezhetjük kiválóan?
  • Ügyesen továbblépnek a látásról a tervre, majd a folyamatra.
  • Erőteljes, világos látást adnak közre; egyszerű szervezeti struktúrákat hoznak létre a látással összhangban, és a forrásokat ezeknek a struktúráknak megfelelően osztják szét.

Stratégiai elemzés

A stratégiai vezető elvégzi a stratégiai elemzés munkáját. Milyen jelenleg a gyülekezeted szellemi állapota? A stratégiák kidolgozása előtt létfontosságú tisztában lenni a gyülekezeted életével és időszakaival. A stratégiának illeszkednie kell a gyülekezet adott időszakához. Nem lehet kihirdetni egy építkezési programot közvetlenül egy gyülekezeti szakadás vagy egy erkölcsi válság után. Nem kölcsönözhetsz stratégiákat más gyülekezetektől, mert azok valószínűleg annak a gyülekezetnek az adott időszakával álltak összhangban, és a te gyülekezetedhez nem fognak illeni.

Hol tart most a gyülekezeted? Újonnan plántált gyülekezet? Utódlási helyzetben van – éppen elment a pásztor, és most állt munkába az új? Hanyatlik, stagnál vagy akár halott is bizonyos területeken? Az újjáéledés, helyreigazítás és felülvizsgálat időszakát éli? A hatékony stratégia megalkotásához tudnod kell, hol volt a gyülekezet, és hogyan jutott el oda, ahol most van. Nagyon fontosak a tények, és a gyülekezet történetének ismerete fontos ahhoz, hogy tudd, mi lenne a legjobb stratégia az előrehaladáshoz.

Figyelembe kell venni a demográfiai helyzetet is. Segíthet egy demográfiai tanulmány. Egy ilyen tanulmány összegyűjti az információkat a lakosság jellemzőiről – életkor, jövedelmi szint, nemzetiség, műveltség, vallásos meggyőződések, foglalkozás és családi szerkezet. Ez kulcsfontosságú lépés a stratégiai gondolkodás irányába, mivel lehetővé teszi, hogy részletesen megértsd, mi zajlik körülötted – a missziómeződön. Különösen értékesnek bizonyulhat ez, amikor eltervezed, hogyan érj el különböző csoportokat, hogyan szervezz evangélizációs alkalmakat, és hogyan keresd a legjobb lehetőségeket az evangélium továbbadására, valamint a gyülekezeted és a város összekapcsolására.

A stratégia felvállalása

Fontos, hogy a stratégiai pásztornak és egész vezetőségi csapata tisztában legyen a kiválasztott stratégiai iránnyal és a magáévá tegye azt. A stratégiai vezető felmér, kielemez, aztán lefekteti a stratégiát a stratégiai irány elérése érdekében. Kiválasztja a megfelelő embereket a csapatok vezetésére – azokat, akik osztoznak az előremutató irányt egységesítő lefektetett értékrendben, módszerekben és modellekben.

A bölcs vezető úgy mutatja az irányt előre, hogy érthetően és gyakran kommunikál, bőséges időt hagy arra, hogy minden vezető beszálljon, és olyan utat készít elő, amelyet az emberek könnyen meglátnak, megértenek és értelmeznek. A vezetők és csapatok között nem jön létre az összhang, ha nincs kristálytiszta útvonal, amely mutatja, merre viszed a gyülekezetet, és milyen lépéseken keresztül jutsz el oda.

Egy fiatal pásztor, aki egy tapasztalt pásztor helyét vette át egy régebbi gyülekezetben, ezt mondta a stratégiai folyamatáról: „Amikor beindítottuk a kultúraváltást a gyülekezetünkben, világossá kellett tennem, kik vagyunk, és miért tesszük, amit teszünk, csak így tudtunk lépéseket tenni előre. Először is a presbiterek csoportjának kellett világos magyarázatot nyújtanom, hogy egyformán gondolkodjunk arról, miért létezünk, és ez még most is tart. Ezután rengeteg időt kellett arra fordítanom, hogy a fizetett munkatársakkal megosszam a látást, és átadjam nekik, milyen kultúrát szeretnénk kialakítani. Ezt követően vittem a vasárnapi istentiszteletek látogatói elé a látást különböző sorozatokon keresztül. Ez az egész azonban úgy kezdődött, hogy sok könyvet olvastam el a kultúráról, a látásról és arról, amit érzésem szerint a Szent Szellem nekünk szánt. Sok időt szántam a kapcsolatépítésre azokkal is, akik ugyanolyan beosztásban dolgoznak, mint én, vagy már előrébb tartanak a folyamatban nálam. Még egy külső mentortól is segítséget kértem: ő elgondolkodtató kérdéseket tesz fel és tanácsot ad arra nézve, hogyan juthatok el oda, ahova hitem szerint Isten vezetni akar.”

A stratégiai vezetés erről szól. Felülemelkedik a kétértelmű, homályos, bizonytalan kommunikáción. Ha a célkitűzések és a fontossági sorrend felcserélése zavarossá teszi a gyülekezet küldetését, akkor azok, akik a küldetés betöltésén igyekeznek, kevésbé tudnak összpontosítani, csökken a hatékonyságuk és az elégedettségük. Gyakran látom ezt a problémát, amikor a vezetők nagyszerű látással rendelkeznek, de gyatrán kommunikálnak; nem egyértelmű a kijelölt út, és nem kapcsolják a döntéseket a folyamathoz.

Stratégiai felügyelet

A stratégiai vezető tisztában van azzal, hogyan tudja maximalizálni gyülekezete hatását annak méretétől függetlenül. A legtöbb amerikai gyülekezet létszáma kevesebb mint 300 fő. Ezek a gyülekezetek is lehetnek szellemileg egészségesek, sőt azok is kellene, hogy legyenek, olyan légkörrel, amely lehívja Isten jelenlétét. Egészséges igei tanítást, imakultúrát és élettel teli imádat-élményt kellene nyújtaniuk. Meg kellene látniuk, hogy a hívők tanítványokká válnak, a tagok egészen konkrét és hatásos módon szolgálnak a város lakói felé, és aktívan bekapcsolódnak a világmisszióba a látás szerves részeként.

Az apró dolgok is óriási különbséget munkálhatnak. Egyetlen kő megölt egy óriást; egy 300 fős sereg ezreket győzött le; öt kenyérrel és két hallal jóllakott egy sokaság, és a mustármagnyi hit hegyeket mozdít el. Ne szorítsuk korlátok közé a látásunkat! Egyetlen vontatóhajó 40, egyenként 1500 tonnás uszályt képes elhúzni. Ekkora erő rejlik egyetlen kis gyülekezetben, ha nem kicsiben gondolkodik!

Ha kicsi a gyülekezet, az még nem jelenti azt, hogy nincs szükség jó stratégiára. A kis gyülekezetek vezetőinek sok mindennel kell zsonglőrködniük. Egyre gyakrabban találkozunk olyan stratégiai pásztorokkal és vezetőkkel, akik munka mellett szolgálnak. A Faith Communities Today egyik felmérése szerint az amerikai gyülekezetek kevesebb mint 62 százalékának van teljes idejű pásztora.

A polgári állással rendelkező pásztorok hősök, akik rengeteg áldozatot hoznak a gyülekezetükért – és jó társaságban vannak. Pál apostol is munka mellett végezte a szolgálatot: sátorkészítő volt és apostol. A polgári állással rendelkező vezetőnek különösen fontos, hogy stratégia alapján végezze a vezetők képzését, a gyülekezeti munka minél nagyobb részét átadja másoknak, és hagyja, hogy az emberek kivegyék a részüket a szolgálatból.

Használjuk ki jól az időt! A túlhajszolt pásztorok esetében nagy a kiégés kockázata. A polgári állással rendelkező vezetőnek különösen meg kell tennie minden tőle telhetőt a szolgálatban, mialatt időt szán családjára és saját szellemi egészségére is. Ha kisvárosban vagy szegényebb vidéken élő vezető vagy, akkor is álmodhatsz nagyot, és gondolkozhatsz stratégiai módon arról, amid van, és ami elérhető a számodra.

Ahogy növekedésnek indultok, nagyon fontos az is, hogy stratégiai módon használjátok az épületeteket. Nem biztos, hogy az a legbölcsebb, ha nagyobb épületet húztok fel. Ha maradtok a kisebb épületeknél és több alkalmat tartotok, kevesebb a pluszkiadás és több a bevétel. A több bevétel több forrást jelent az új szolgálatok, fizetett munkatársak és missziós lehetőségek számára.

Stratégiai váltások

A stratégiai pásztor és vezető elvégzi a szükséges változtatásokat, hogy ráállítsa gyülekezetét a siker útjára a gyülekezeti siker igei meghatározásának tekintetében. Értelmes vagy, ott van benned a Szent Szellem, márpedig a Szent Szellemnél jobb stratéga nincs. Van egy nagy előnyünk: egy Bennfentes, aki tisztában van a kulturális bonyodalmakkal, és képes előkészíteni a talajt a munka előtt, amit Isten el akar végezni városainkban.

Jézus azt mondta: „én […] építem majd fel egyházamat” (Máté 16,18). Ma is ő építi egyházát hétköznapi férfiakon és nőkön keresztül, akik hittel rá néznek. Te is gyülekezetépítő vagy, és lehetsz ebben még jobb. A gyülekezet mérete nem feltétlenül van összhangban a gyülekezet egészségével. Lehettek egészségtelenül kicsik vagy egészségtelenül nagyok. A gyülekezet mérete függhet földrajzi vagy demográfiai tényezőktől. A gyülekezet egészségének a szellemi életképességéhez van köze, valamint a közösségi, kulturális és világméretű hatásához.

Légy stratégiai vezető a megfelelő dolgokban, a megfelelő időben, a megfelelő vezetőkkel, hogy azt tegyétek, ami megfelel a gyülekezeteteknek! Az a csalódott pásztor, akivel találkoztam, végezte a munkát, de több stratégiára volt szüksége. Kezdd a stratégia-építést a következő kérdésekkel:

  • Vezetek, de vajon vezetőket hozok-e létre?
  • Prédikálok, de vajon előremozdítom-e a gyülekezetet a prédikálásommal?
  • Keményen dolgozom, de átadok-e feladatokat, és építek-e csapatvezetőket?
  • Nagyot álmodom, de stratégiai álmot szövögetek-e?
  • Erős értékrendem van, de kölcsönösen hatunk-e egymásra olyanokkal, akik különböznek tőlem?

A és a nagyszerű között sokszor kisebb a különbség, mint gondolnánk. Ami apró változtatásnak tűnik, idővel naggyá válhat – és sokszor válik is. A rendelkezésedre álló modern technológia segítségével rendkívül magasan képzett vezetőket állíthatsz elő. Mindenütt vannak elérhető online anyagok, és nagy részük ingyenes. Ne korlátozd be a vezetők – dicsőítésvezetők, gyerekmunka-vezetők, ifjúsági vezetők stb. – képzését azzal, hogy csak azt használod, ami helyben elérhető a gyülekezetetekben! Légy stratéga!

+ posts

Dr. Frank Damazio veterán szolgáló; negyven éve szolgál, több mint 30 könyvet írt. Jelenleg a Frank Damazio Ministries szolgálatnak szenteli az életét; a webes anyagok létrehozásáért felel, vezetői tanácsadást végez, intenzív vezetői kurzusokat tart, új könyveken dolgozik, és előadásokat tart szerte az országban és a világon.