Hogyan lehet a gyülekezetplántáláshoz kapcsolódó meglátások segítségével kitágítani hatókörünket?

Érdemes megvizsgálni ezt a működőképes modellt, amely egyformán alkalmazható minden olyan gyülekezetben, amely szeretné növelni evangélizációs hatékonyságát.

Az új gyülekezetek elindítása és a meglévők növelése egymást kiegészítő, szinergikus előnyökkel járó tevékenységek. A cél ugyanaz, csak a kiindulópont más. Mindkettőt végeznünk kell, méghozzá jól. Minden gyülekezetnek, akár épp most jött létre, akár már régóta fennáll, az a célja, hogy tanítványokat, szolgálatokat és gyülekezeteket sokasító, egészséges közösség legyen.

Mivel az új gyülekezetek sokszor meglévő gyülekezetekre szorulnak az elindulásukhoz szükséges csapatok és anyagiak tekintetében, sokan úgy vélik, hogy a gyülekezetplántálások látható haszon nélküli, szükséges terhet jelentenek a meglévő gyülekezeteknek. Pedig a gyülekezetplántálás hasznára válik a meglévő gyülekezeteknek, hiszen a gyülekezetplántálók tökéletes helyzetbe kerülnek ahhoz, hogy új módszereket tanuljanak a Krisztustól távol élő emberek elérésére. Nem sok veszítenivalójuk van, és különösebb kockázat nélkül kipróbálhatnak korábban még nem próbált evangélizációs módszereket. A régebbi gyülekezetek általában kockázatkerülőbbek, mert minél régebbi egy gyülekezet, általában annál gazdagabb történelemmel és forrásokkal rendelkezik. Jó hír viszont a meglévő gyülekezeteknek, hogy tanulhatnak a fiatalabb gyülekezetek próbálkozásaiból, mielőtt ők maguk kipróbálnák az új szolgálati módszereket. Az újonnan induló gyülekezetek által megtanult leckék idővel jelentős hasznot hozhatnak a meglévő gyülekezeteknek.

Startup-tölcsér

A startup-tölcsér jó példa egy olyan gyülekezetplántáló gyakorlatra, amely nyilvánvalóan alkalmazható meglévő gyülekezeteknél is; segítségével sok gyülekezetplántáló épít ki kapcsolathálózatot a lakosság körében, mielőtt a gyülekezet beindítja a rendszeres istentiszteleti alkalmakat. A startup-tölcsért használó gyülekezetplántáló csapatok hatékonyan tudnak kapcsolatot teremteni a gyülekezetbe nem járó, illetve a gyülekezettől eltávolodott emberekkel. A meglévő gyülekezetek is sikeresen használhatják a tölcsért, mert a mögötte rejlő elvek egyetemesen érvényesek minden olyan gyülekezetre, amely szeretné növelni evangélizációs hatékonyságát.

A tölcsért arra alapozzuk, hogy aki megtér, azt többnyire egy olyan személy vezeti Krisztushoz, akit ismer. Az evangélizálás alapja a kapcsolat. A kapcsolatok egy érintkezéssel kezdődnek. Az érintkezést egy ismeretség előzi meg. A startup-tölcsér egyszerűen egy eszköz, melynek segítségével megbizonyosodhatunk arról, hogy helyükön vannak azok a szolgálatok és programok, amelyek a Szent Szellemmel együttműködve segíthetnek az embereknek, hogy életüket átadják Krisztusnak.

A gyülekezetplántáló csapatok számára az jelenti a kihívást, hogy legtöbbször újak a környéken, és alig ismernek még valakit. A startup-tölcsér kialakítása segíthet nekik megismerkedni emberekkel, és olyan kapcsolatokat kiépíteni, amelyeknek köszönhetően hitre juthatnak az emberek, és így létrejöhet tanítványok egy közössége, amelyből aztán kialakulhat az új gyülekezet.

A meglévő gyülekezetek számára az a kihívás, hogy a keresztyének idővel elveszítik természetes módon kialakult kapcsolataikat a gyülekezetbe nem járó, illetve a gyülekezettől eltávolodott emberekkel. Az evangélizálás így egyre ritkul, egyszerűen azért, mert a meglévő gyülekezetben a keresztyének már csak keresztyéneket ismernek. Azok a meglévő gyülekezetek azonban, amelyek stratégiai módon hasznosítják a startup-tölcsér összetevőit, azt veszik észre, hogy evangélizációs hatékonyságuk drámai módon megnövekszik. Akár új gyülekezetet készülünk tehát indítani, akár egy meglévő gyülekezetnek szeretnénk segíteni küldetése visszanyerésében, a startup-tölcsér hasznosnak bizonyulhat.

Hadd mondjam el, hogyan működik! A tölcsér célja, hogy kapcsolatok olyan hálózatát építsük ki, amely evangélizáláshoz és a gyülekezet családjába való beépüléshez vezet majd. A tölcsér négy kategóriából áll. Mindegyik kategória egyetemes érvényességgel rendelkezik a gyülekezet stílusától, korától vagy hatókörétől függetlenül. Az, hogy konkrétan milyen programokat/szolgálatokat vet be a gyülekezet, a környéken lakók demográfiai jellemzőitől függ.

Ismeretség

A tölcsér-tevékenységek első kategóriája az ismeretség. Az ismeretség egyszerűen annyit jelent, hogy a város lakói tudnak rólatok. A tevékenységek közé tartozhat a televíziós, rádiós vagy szórólapos hirdetés. Lehet alkalmazni közösségi hálózati stratégiákat, illetve olyan közösségi média-platformokat, mint a Facebook vagy a Twitter. A tevékenységek közé sorolhatjuk az olyan közszolgálati vagy jótékonysági projekteket, mint a vízosztás a megyei vásáron, vagy valamilyen segélyezés megszervezése. A cél csupán annyi, hogy a város lakói tudomást szerezzenek a gyülekezet jelenlétéről.

Hálózatépítés

A tölcsér-tevékenységek második kategóriája a hálózatépítés. A hálózatépítés azt jelenti, hogy ismersz neveket, és ők is tudják, hogy tudod a nevüket. A hálózatépítés programjai közé tartozhat a húsvéti tojáskeresés, a karácsonyi műsor és hasonlók, amikor összegyűjtitek az emberek nevét az engedélyükkel. Egészen egyszerű lehetőségekre kell gondolni: például megjegyzed a felszolgáló nevét az étteremben, vagy az alkalmazottét a bankban. Az elsődleges cél az, hogy összegyűjtsd azok nevét, akikkel megismerkedtél, feljegyezd őket úgy, hogy szem előtt legyenek, és módszeresen imádkozz mindegyikükért. Isten ezután természetfeletti módon elkezd munkálkodni ezeknek az embereknek az életében.

Kapcsolatok

A tölcsér-tevékenység harmadik kategóriáját a kapcsolatok alkotják. A kapcsolat azt jelenti, hogy ismered az illető történetét, és ő is tudja, hogy tudsz róla. Lezajlott köztetek egy beszélgetés, amely eléggé mélyre jutott ahhoz, hogy megosszon valamit az élete történetéből. Talán arról a helyről, ahol felnőtt. Vagy a munkahelyéről, a családjáról. Kapcsolatépítő tevékenység lehet egy beszélgetés egy kávé mellett egy kávézóban, vagy tagság egy civil szervezetben (Rotary klub, Kiwanis stb.), esetleg lakossági sportcsapatban, netán önkéntesség egy menhelyen.

Evangélizálás

A tölcsér-tevékenységek utolsó kategóriája az evangélizálás. Az evangélizálás azt jelenti: az emberek tudják, hogy kapcsolatod van Jézussal, és azt akarod, hogy ők is kapcsolatba kerüljenek Vele. A tevékenységek közé tartozhat egy keresztyén könyv közös elolvasása, kiscsoportos vagy négyszemközti bibliatanulmányozás, az illető meghívása egy gyülekezeti alkalomra, vagy hasonló dolgok.

Azért hívjuk tölcsérnek, mert minden egyes kategória egyre kevesebb embert jelöl.

Az ismeretség kategóriához tartoznak a legtöbben, és a gyülekezetből is bárki könnyen részt vehet benne.

A hálózatépítés körébe az ismeretségi körből kerülnek be az emberek, de már kevesebben. A kapcsolatok a hálózatépítéshez tartozók közül kerülnek ki, tehát itt még kevesebben lesznek.

Az evangélizálás körébe tartoznak a legkevesebben, hiszen a legtöbben, akik felé evangélizálsz, a kapcsolatok köréből kerülnek ki.

A tölcsér lényegét az imádság alkotja, melyhez tettek és cél párosulnak. Ha mindegyik kategóriához különféle, kulturálisan releváns tevékenységet találtok ki, akkor a gyülekezetben mindenki részt tud venni benne, mert mindenki tisztában lesz a tevékenység céljával. A tölcsér segítségével le lehet mérni azt is, hogyan haladunk a lakosság elérésének célja felé.

Íme egy példa: A gyülekezetbe, amelyet vezetsz, jelenleg százan járnak egy 10 000 fős városban. A demográfiai felmérések szerint a lakosság köréből legalább ötezren nem járnak jelenleg gyülekezetbe. A vezetőségi csapat úgy dönt, hogy a következő év során megpróbálják a város gyülekezetbe nem járó lakóinak 1 százalékát hitre vezetni Krisztusban. Ez azt jelenti, hogy az evangélizálás körének célszáma 50 lesz (az 5000 fő 1 százaléka). Ezt szorozzuk meg 2-vel! Így kapjuk meg a kapcsolatok körének célszámát: százat. Ezt szorozzuk meg 3-mal! Így kapjuk meg a hálózatépítés 300-as célszámát. Ezt szorozzuk meg 10-zel! Így jön ki az ismeretségi kör 3000-es száma.

Tervezzünk minden egyes körhöz olyan programokat, amelyeknek köszönhetően elérhetjük a körhöz tartozó célszámot! Milyen programok vagy eszközök segítségével szerezhetne pozitív benyomást a gyülekezetetekről 3000 olyan ember, aki jelenleg sehova nem jár gyülekezetbe? Mit lehetne tenni, hogy összegyűjtsétek 300 ember nevét a lakosság köréből (akik az ismeretségi programokon keresztül megismertek benneteket), és módszeresen elkezdjetek imádkozni értük? Milyen kapcsolati programokban lehet részt venni, melyeknek köszönhetően kialakul száz új kapcsolat? Milyen programokat nyújthattok, amelyek segítenek, hogy a százból ötven elkezdje követni Krisztust?

Lehetnek olyan tevékenységek, amelyeknek köszönhetően több kategóriában is előrelépést lehet elérni. Ha például vizespalackokat osztogattok, és a gyülekezet adatai szerepelnek a címkén, az lehet ismeretségi tevékenység. Ha azok, akik osztogatják a palackokat, megjegyzik és felírják az emberek nevét, akikkel beszéltek, és elkezdenek imádkozni értük, akkor tekinthetitek hálózatépítő programnak is. Kialakulhatnak mélyebb beszélgetések, amelyek már a kapcsolati kör céljainak is megfelelnek.

Az egyes kategóriákhoz kiválasztott programokat össze kell egyeztetni a lakosság vélt szükségeivel és érdeklődési körével. Ha együttérzésetek jeléül télikabátokat osztogattok, annak Minnesotában örülni fognak, Phoenixben viszont már nem annyira. Ha felméritek a lakosság vélt szükségleteit, meg tudjátok határozni, melyek a megfelelő programok a tölcsér egyes kategóriáiban.

A meglévő gyülekezetek is tanulhatnak új szolgálati készségeket az új gyülekezetektől? Igen. Egyre több tapasztalt gyülekezetvezető nyer áldást a gyülekezetplántálók sikeres kísérletezéséből, és vezeti be gyülekezetét az eredményesség új időszakába.

+ posts

STEVE PIKE, a Church Multiplication Network hálózat országos igazgatója, Springfield (Missouri, USA)