Nem szabad, hogy a gyülekezet nők felé végzett szolgálata csupán szórakoztató, ám sekélyes rendezvényeket kínáljon.

Egyszer egy diplomás fiatal nő lépett be a gyülekezet ajtaján. Olyan helyet keresett, ahol meggyógyulhat és növekedni tud szellemileg. Senkinek sejtelme sem volt a makulátlanul öltözött, magabiztos nő zűrös múltjáról. Alkoholista családban nőtt fel; testi, érzelmi és mentális bántalmazást élt át. Tizenévesként borzalmas szexuális bántalmazás áldozata lett; magával ragadta a depresszió és a drogfüggőség örvénye, majd végül átadta az életét Jézusnak. Miután beépült az új gyülekezetbe, minden alkalmat megragadott, hogy kapcsolatokat építsen más nőkkel, akik segíthettek neki növekedni hitében.

A gyülekezet nem engedheti meg magának, hogy a nők között végzett szolgálata során csupán szórakoztató, ám sekélyes rendezvényeket nyújtson. Minden héten ott ülnek sorainkban a gyógyulásra és szellemi fejlődésre szoruló nők.
A köztük végzett szolgálatnak mélyebbre kell hatolnia. Hadd soroljak fel három lényeges indokot erre!

 1. A Gyülekezet elhívása, hogy tanítványokat képezzen. A szervezett társas összejövetelek és szolgálati projektek hasznosak lehetnek, de nem töltik be a nők legmélyebb szellemi szükségeit.
  A valódi tanítványképzéshez többre van szükség az összegyülekezésnél. A nőknek is olyan erőteljes szellemi életre van szükségük Krisztusban, amely kihat mindenre, a hétköznapi életüktől kezdve a világnézetükig. Szellemi mélységre van szükségük ahhoz, hogy Istent dicsőítő módon tudják kezelni sokrétű szerepkörüket. A nők között végzett szolgálat segíthet nekik hűséges, szilárd, Isten Igéjében gyökerező kapcsolatot kialakítani Jézussal. Leginkább közösségben tud megvalósulni az, hogy nők tanítják a nőket Jézus követésére.
  Igaz ez az új keresztyénekre és azokra, akik régóta hívők; az egyedülállókra és a házasokra, a fiatalokra és az idősekre egyaránt. Minden nőnek szüksége van olyan életteli, életet adó tanítványképzésre, amely erős alapot fektet le minden életszakaszhoz.
 2. A nőknek helyes szellemi látásra és kikezdhetetlen teológiára van szükségük ahhoz, hogy megtalálják útjukat a kultúra aknamezőjén. A könyvesboltok polcain és az Amazon oldalain tömérdek nőknek szóló, keresztyén életvitellel kapcsolatos könyv található. Csakhogy ezek nem mind képviselnek igaz, igei teológiát.
  Az elmúlt évek során akadtak olyan népszerű bloggerek és ilyen műfajú könyveket író szerzők, akik meglehetősen határozatlan hozzáállást képviseltek a Szentírás hitelességével és tekintélyével kapcsolatban. Jó néhányan a kultúrától áthatott világnézetet hirdettek, arra késztetve olvasóikat, hogy ne higgyenek többé a Biblia tekintélyében.
  A keleti vallások, a New Age-es gondolkodás és a liberális világnézetek szép csendben áthatották a köztéren folyó beszélgetéseket, iszapot kavarva a keresztyén teológia tiszta vizébe. Ahhoz, hogy meg tudják különböztetni az igazságot, a keresztyén nőknek igei alapra van szükségük.
  Egy asszony hamar igent mondott, amikor munkatársa meghívta a gyülekezetbe. A hatvanas évei derekán járó nő liturgiai hátterét az határozta meg, hogy évek óta kristályokkal és a New Age filozófiájával foglalkozott. Élettársa is elkísérte az alkalmakra; mindketten rendszeresen elkezdtek járni a gyülekezetbe. Az asszony hamarosan átadta az életét Jézusnak, megkérte az élettársát, hogy költözzön el tőle, és komolyan nekilátott a Biblia tanulmányozásának. Sziklaszilárd bibliai teológiára volt szüksége a benne uralkodó vallási zűrzavar szétoszlatásához és ahhoz, hogy megingathatatlanul meg tudjon állni, amikor barátai és a kultúra próbára teszik. Egy szellemileg érett nő kezdte el mentorálni; végigvette vele a Szentírást, és biztonságos teret nyújtott számára a nehéz kérdések feltevéséhez.
  A könnyed rendezvények és haszontalan tevékenységek nem adnak elég erőt a nőknek ahhoz, hogy felismerjék a Bibliával ellentétes nézeteket, és Isten igazságával helyettesítsék azokat.
 3. A nőknek arra van szükségük, hogy szellemükben átformálódjanak, és sebeikből meggyógyuljanak. Bár számtalan módon kaphatunk lelki sebeket, sok nőt érnek sérülések kifejezetten nemükhöz vagy társadalmi szerepükhöz kapcsolódóan. Ezeket a sérüléseket okozhatja vetélés, meddőség, függőségek, családon belüli erőszak, szexuális bántalmazás, múltbeli abortuszok, szorongás, testképhez kapcsolódó, egész életüket korlátok közé szorító problémák, és még sok minden más. Fontos, hogy a nők között végzett gyülekezeti szolgálat biztonságos helyet nyújtson, ahol a nők feldolgozhatják sérüléseiket, beszélgethetnek más nőkkel kényes kérdésekről, és hallhatnak bizonyságtételeket Isten hűségéről.

Carolyn Tennant szerző szerint „az elveszett lelkek egy állapotról szólnak, nem csupán egy úti célról. A lélek lomos fiókká válhat.” A keresztyén nők lelke is telezsúfolódhat kacatokkal, akármilyen háttérből jönnek. Gyógyulásra, átformálódásra van szükségük; meg kell szabadulniuk a sérüléseiktől. Ha a nők között végzett szolgálat mélyre hatolva igyekszik gyógyítani ezeken a területeken, életet és teljességet hozhat a nőknek biztonságos, megbízható környezetben.

A Szent Szellem erejével felruházott, életteli, igei alapú szolgálat segítségével a nők átélhetik a gyógyulást és átformálódást a sérülés valamennyi formájából, és növekedhetnek Isten-ismeretükben és a Szentírás megértésében.

Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a sekély vízben maradjunk. A nők között végzett szolgálatnak mélyebbre kell hatolnia.

+ posts

Kay Burnett az Assemblies of God amerikai pünkösdi felekezet „AG Women” szolgálatának országos igazgatója az (Springfield, Missouri, USA)

Olvass tovább