Négy dolog, amellyel segíthetünk a fiataloknak rátalálni „miértjeikre”?

Nemrég felkerestem egy teázót, amely igen népszerű a fiatalok és egyetemisták körében. Karamellás-tejes teámat szürcsölve önkéntelenül is felfigyeltem a körülöttem levő fiatalok interakcióira.

Az egyik asztalnál egy tini a barátnőjével beszélgetett, közben viszont rajta volt a Snapchaten is. Egy másik asztalnál két srác ült: ők félpercenként szóltak egymáshoz, közben pedig egyfolytában a telefonjukon görgettek. A sok figyelemelterelő dolog ellenére valahogy sikerült a társadalmi igazságosságról, a divatról és az iskoláról is beszélgetniük.

Ilyen a Z-generáció. Akik 1996 után születtek, nagyon zsúfolt életet élnek. A Pew Research Center kutatóközpont szerint az egy évtizeddel korábbi tizenévesekhez képest több időt töltenek házifeladat-készítéssel, és kevesebbet társas érintkezéssel. Digitális bennszülöttekként szinte nincs is ismeretük az okostelefonok és közösségi média nélküli világról.
Ez talán magyarázatot is nyújt arra, hogy lehet az, hogy zsúfolt napirendjük ellenére szabadidejük nagy részét képernyő előtt töltik (a lányok átlagosan 2,5 órát, míg a fiúk 3,5-et).

A ma élő nemzedékek közül ők a legsokoldalúbbak; jó úton haladnak afelé, hogy ők legyenek a legképzettebbek; nagy többségük már egyetemre jár. Szenvedélyesen foglalkoztatja őket az egyenlőség, a társadalmi ügyek kérdése, a hit azonban alig kerül a látóterükbe.

A Barna Group jelentése szerint a Z-generáció 35%-a azt mondja magáról, hogy ateista, agnosztikus vagy „egyik sem”. Azt is kiderítették, hogy a Z-generáció az idősebb generációknál nagyobb valószínűséggel tartja rugalmasnak az erkölcsöt; abban hisznek, hogy idővel változik, mi a jó és mi a rossz. Kevésbé valószínű, hogy a hazugságot, az abortuszt és a homoszexualitást erkölcsileg rossznak tekintsék.

Az biztos, hogy a köztük való evangélizálás sajátos kihívásokkal jár. Nekünk mégis be kell tartanunk Krisztus parancsát: „menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet” (Máté 28,19). Ehhez nem lesz elég villódzó fényeket, ködgépet és hangos zenét bevetni. Kutatásom és Z-generációs diákokkal folytatott beszélgetéseim alapján úgy vélem, négy dolgot kell tennünk, ha Jézushoz akarjuk vezetni őket.

Legyünk figyelmesek!

Ez a nemzedék egészen más háttérrel rendelkezik, mint a több évtizeddel ezelőtt felnőtt amerikaiak, amikor még a gyülekezetbe járás volt a norma, és a legtöbben mérvadónak és ihletettnek tartották a Bibliát.
A mai fiatalok nagy részének világnézete jobban hasonlít az athéniak kultúrájára a Cselekedetek 17-ből. Nem feltételezhetjük, hogy van bibliaismeretük, sőt még azt sem, hogy jártak már templomban. Megtehetjük viszont, hogy figyelmet tanúsítunk az álláspontjuk iránt, és gyakorlatiasan fogalmazunk, amikor bibliai fogalmakról vagy elvekről beszélgetünk velük.
Pál ezt az iránymutatást adta a kolossébelieknek a hitetlenekkel folytatott beszélgetéssel kapcsolatban: „Amikor velük beszéltek, legyetek mindig bölcsek és kedvesek! Akkor majd mindig tudni fogjátok, hogy kinek mit válaszoljatok” (Kolossé 4,6, EFO).

Törekedjünk megérteni őket!

Stephen Covey, a The 7 Habits of Highly Effective People, (A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása) c. könyv szerzője azt mondta: „Először arra törekedj, hogy megérts, aztán arra, hogy megértsenek!”

Ez mindenképpen érvényes a Z-generáció esetén. Ha kérdéseket teszünk fel nekik, és meghallgatjuk Istennel, az élettel és a világgal kapcsolatos nézeteiket, nemcsak megértjük, miből indulnak ki, hanem elnyerjük bizalmukat és tiszteletüket is. Nem mindegy, hogy egy vitát akarunk megnyerni, vagy a másik érdekét tartjuk szem előtt – és ezt észre fogják venni. A Z-generáció tagjai nyitottak a beszélgetésre olyanokkal, akik értékelik a hozzászólásaikat, és elismerik személyüket.

Szolgáljunk együtt velük!

A Z-generáció csodálatra méltó vonása az erőteljes vágy, hogy pozitív változást munkáljanak a világban. Ez akár kapcsolódási ponttá is válhat a Gyülekezettel.
Ez a nemzedék szeretne részt venni valamiben, ami túlmutat rajtuk. Építhetünk velük kapcsolatokat úgy, hogy bevonjuk őket a közösség javát szolgáló tevékenységekbe, és lehetővé tesszük, hogy latba vessék adottságaikat és kreativitásukat, miközben Krisztus szeretetét mutatjuk be feléjük.

Beszéljünk a miértről!

A Z-generációt komolyan érdeklik a döntések és meggyőződések mögött rejlő indítékok. Nyitottak a történetekre is; tisztában vannak azzal, hogy a mai sokszínű világban rengeteg különféle háttér és nézőpont létezik. Nem elég annyit mondani nekik, hogy szerintünk a keresztyénség a legjobb a számukra. Tudni akarják, mi miért választjuk Jézus követését.

Mondjuk el őszintén a történetünket, és magyarázzuk el, miért döntöttünk Krisztus mellett! Osszuk meg velük Jézus történetét is – az evangéliumot –, és az Ő küldetésének miértjét!

Hitelességünk és időráfordításunk segíthet a fiataloknak rátalálni saját miértjükre. Kérjük Istent, hogy készítse elő a szívüket, amikor beszélgetésbe elegyedünk velük, és biztassuk őket, hogy vegyenek részt Isten örökre szóló történetében!

A gyülekezetnek elképesztő lehetősége van arra, hogy elérje a Z-generációt, és foglalkozzon azokkal, akik az elkövetkező évek során országunk sorsát fogják befolyásolni és alakítani. Hogyan érhetjük el őket? Ugyanolyan evangélizációs módszerek segítségével – gyülekezeti rendezvények útján, és úgy, hogy feltűnő környezetet teremtünk az alkalmainkon? Valószínűleg nem.
Úgy érhetjük el őket, ha tapintatosan fordulunk feléjük, törekszünk megérteni a nézőpontjukat, bevonjuk őket abba, amit csinálunk, és megosztjuk velük hitbeli bizonyságainkat.

+ posts

Will Jones az Awakening Ministries International szervezet alapítója és vezető előadója (Oklahoma City, Oklahoma, USA). További információ: awakeningmintl.org