„Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem.” (Zsoltárok 23,4)

 

Évekkel ezelőtt mély völgybe kerültem. Annak az időszaknak a legsötétebb éjszakáján, mialatt családom aludt, azzal a váratlan gondolattal küszködtem, hogy talán jobb lenne nekik e nélkül a nyomasztó szomorúság nélkül.

Az ellenség azt suttogta a fülembe: „Úgyse kerülsz ki ebből! Sosem lesz már jobb. Inkább vess véget neki!”

Külső szemmel nézve minden mellettem szólt. Feleségem életem szerelme volt, volt két csodás gyermekem, szép otthonom és sikeres karrierem. Belül azonban küszködtem.

Nappal másoknak nyújtottam reményt lelkigondozóként. Éjszaka azonban elillant a remény. Tanácsadó, lelkigondozó és szupervíziós praxisomhoz köthető egyik munkatársam hibát vétett egy másik cégnél, és ez közvetlen hatást gyakorolt az én cégemre és személyesen rám is. Ez a helyzet rendkívüli szorongással, feszültséggel töltött el.

Azt a sötét éjszakát sértetlenül megúsztam, mert felismertem, hogy az öngyilkossági gondolatok az ellenség hazugságai; ám a csata korántsem ért véget. Még több álmatlan éjszaka következett. Egy másik éjjel így imádkoztam: „Istenem, én mindent helyesen tettem. Hozd rendbe ezt a helyzetet, és segíts bíznom benned!”

Abban a pillanatban úgy éreztem, Isten azt mondja: „Tudom, hogy mindent helyesen tettél, ahogyan József is Egyiptomban. Nem maradt örökre a veremben, így te sem fogsz. Kijutsz innen. Csak bízz bennem, és átvezetlek rajta.”

Több hónap elteltével a helyzet végül teljesen megoldódott. Isten meghallgatta imámat, megtartotta ígéretét, és átkísért a völgyön. Visszatekintve látom, hogy egész idő alatt az igazság és az élet szavait mondta ki rám. Igéje által azt üzente, hogy van még reményem, van jövőm, és ő soha nem hagy magamra, nem távozik el tőlem.

Abban az időszakban nagyon valóságossá vált számomra a János 1,4–5: „Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.”

Amikor sötétségben voltam, Jézus lett világosságom. Megmutatta, hogy a sötétség nem győzheti le őt, bízhatok benne, és ő képes megtenni a lehetetlent. Ha értem megtette Jézus, érted is meg fogja tenni.

Tehát ha ma ilyen sötét völgyben vagy, tudd, hogy van remény! Ne hidd el az ellenség hazugságát! Ne engedj az érzelmeknek, és ne add meg magad az előtted tornyosuló nehézségeknek! Higgy Jézus hangjának, és fordulj hozzá!

Isten válaszol az elkeseredett segélykiáltásokra. Közel áll a megtört szívűekhez és a megsebzett lelkűekhez. Kérd Istent, hogy ragyogja be sötétségedet fényével és reményével! Imádkozd a Zsoltárok 118,17-et az életed fölött: „Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit!”

Ha ilyen küzdelmek között vagy, hadd mutassak hat módszert arra, hogy jó dolgod legyen a völgyben is – és kijuss a túlsó végén!

1. Menj tovább!

Amikor rendkívüli stressz ér bennünket, ösztönös emberi reakciónk ütni, futni vagy ledermedni. A félelem és a fájdalom képes lebénítani. Pedig a völgy csak ideiglenes megálló, nem szabad, hogy végleges lakhellyé váljon.

Dávid pásztorként tisztában volt azzal, hogy a juhok és a pásztorok sebezhetők a völgyben, ahol villámárvizek söpörhetnek végig a keskeny átjárókon, és időnként ragadozók vagy rablók leselkedhetnek a homályban. Az irgalmas samaritánus példázatában szereplő utazót is akkor fosztották ki, verték meg és hagyták félholtan az út szélén, amikor leereszkedett a völgybe.

Ha most éppen „a halál árnyékának völgyében” jársz, menj tovább, míg ki nem jutsz belőle (Zsoltárok 23,4). A völgy csak akkor lesz sírod, ha ott ragadsz.

2. Lépj újra kapcsolatba Istennel!

Ha túlhajszoltad magad, lépj újra kapcsolatba Istennel! A Karmel-hegyi csodát követően Illés teljesen kimerült. Ám ahelyett, hogy Istenhez fordult volna, másra figyelt. Egy sebezhető pillanatában Jezábel átkaira fordította figyelmét Isten ígéretei helyett.

Illés hagyta, hogy a félelem megingassa hitét. Leggyengébb pillanatában így szólt a hit nagy embere: „Elég most már, Uram! Vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél!” (1Királyok 19,4)

Ha a félelem, halál és kétségbeesés hangjai képedbe üvöltenek, hallgattasd el őket Jézus nevében! Jézus a Máté 10,1-ben hatalmat adott tanítványainak a betegségek és a démoni erők fölött.

Ne hanyagold el a személyes csendességet! Tedd félre a digitális szórakozási formákat, és szánj időt arra, ami a legfontosabb! A közösségi média oldalain szerzett like-ok, követések és megjegyzések csupán vattacukrot adnak a léleknek. Jóízűek, de nem töltik be az ürességet.

Vedd komolyan a spirituális gyakorlatokat! Elmélkedj Isten igéjén, hallgass dicsőítő zenét, imádkozz, és kérd Istent, hogy töltse fel üres lelkedet!

Térj vissza Jézussal való kapcsolatod „első” pillanataihoz! Törekedj átformáló hatalmára úgy, mint amikor megismerted őt, igent mondtál megmentő kegyelmére, és behívtad, hogy legyen életed vezére! Gondolj vissza arra, amikor a Szent Szellem először töltött be túlcsordulásig – amikor álmokat adott, értelmet és célt mutatott, és amikor elhívott a szolgálatra!

Imádkozz ezekkel a szavakkal: „Jézus, segíts nekem!”, „Jézus, ments meg!”, „Jézus, légy velem!” Ha újra kapcsolatba lépsz Jézussal, az segít továbbmenni.

3. Aludj!

Az alvás létfontosságú. Azért borult fel Illés életének egyensúlya, mert nem pihent eleget. Az 1Királyok 19,5-ben végül leállt, és aludt.

Sokan át tudjuk érezni helyzetét. Mark Batterson pásztor „sáfári kérdésnek” nevezi az alvást. Ha nem alszunk eleget, nem vigyázunk elég gondosan a Szent Szellem templomára.

A testnek és az elmének szüksége van alvásra a pihenéshez, a megújuláshoz, a gyógyuláshoz. Az alvásmegvonás növeli a szorongást és a depressziót, mert a test sosem képes teljesen visszaállni alaphelyzetbe.

Egyes kutatók szerint az alváshiány ugyanúgy csökkenti a kognitív funkciót, mint az alkoholfogyasztás. Vagyis ha alváshiányos állapotban él valaki, az hasonló az ittassághoz. Elegendő alvás nélkül az agy ködössé válik, a szív és a lélek elcsügged, a test pedig szépen lassan felmondja a szolgálatot.

Ne hagyd, hogy a Sátán megfosszon az alvástól! Ő azt akarja, hogy napkeltétől napnyugtáig robotolj. Minden lehetséges sebezhető pontot kiaknáz ahhoz, hogy kigolyózzon – legyen az büszkeség, becsvágy, önzés vagy bizonytalanság. Azt fogja súgni, hogy nem végeztél eleget, és azt mondogatja, hogy maradj fenn még tovább.

Lelkigondozóként sok olyan emberrel foglalkoztam, aki titokban küszködött valamivel. A minta jól kiszámítható. A Sátán megkísérti a túlhajszolt és kimerült embereket, hogy káros anyagokban, más személyekben vagy különböző viselkedésmintákban keressenek vigaszt és megkönnyebbülést. Csakhogy Istenen kívül minden más megoldás bűntudathoz és szégyenérzethez vezet.

Az ellenség arra törekszik, hogy elhallgattassa a lelkiismeretet, felhígítsa a kenetet, tönkretegye az életet adó kapcsolatokat, és végül elpusztítsa a hívő ember testét, elméjét és lelkét. Az éjszakai élvezetek sosem töltik meg az üres szívet.

Keresd inkább Istent! Engedd, hogy megnyugtasson, azután menj aludni! Ha nem tudsz aludni, mert valami nyomasztja szívedet, kelj fel, és imádkozz! Hagyd, hogy a Szent Szellem esedezzen érted „kimondhatatlan fohászkodásokkal” (Róma 8,26). Ha már nem nyomaszt a teher, feküdj vissza aludni!

4. Támaszkodj másokra!

Illést abban az elkeseredett pillanatában emlékeztette Isten arra, hogy nincs egyedül (1Királyok 19,18). Nagyon fontos ezt tudni, különösen, amikor sötét völgyön megyünk keresztül.

Sokan érezzük magányosnak magunkat a szolgálatban, hiába vannak ott körülöttünk a munkatársak, az önkéntesek és a gyülekezeti tagok. Az 1Mózes 2,18-ban Isten kijelenti Ádám magányáról, hogy az „nem jó”.

A Prédikátor 4,9–10 azt mondja: „Jobban boldogul kettő, mint egy […]. Mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást.” Ha házas vagy, oszd meg küzdelmedet házastársaddal! Lehet, hogy nem tudja rendbe hozni, amivel küszködsz, de Istentől kapott segítődként és szövetséges társadként segíthet odavinni terheidet Istenhez (Galata 6,2).

Ahogy a régi mondás tartja: közös baj fele baj. Tehát ha egyedül vagy a völgyben, fuss a házastársad felé, és ne egyre távolabb a házasságodtól!

Ezenkívül alakíts ki barátságot azonos neműekkel! Legyen valakid, akit éjjel-nappal hívhatsz! Jézus amikor a Gecsemáné-kertben a rá váró nehéz út miatt gyötrődött, nem eltávolodott másoktól, hanem közelebb vonta magához az embereket. Azt mondta a vele maradó tizenegy tanítványnak: „Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok itt, és virrasszatok velem!” (Máté 26,38)

Ha most sötét völgyön mész keresztül, kövesd Jézus példáját! Kérd az ismerős, megbízható barátokat, pásztorokat és vezetőket, hogy jöjjenek közelebb, imádkozzanak és virrasszanak veled! Ha nincs még ilyen szoros barátod és imatársad, kérd Istent, hogy vezessen el egy ilyen emberhez, és bízz benne, hogy meg is teszi!

Ha pedig nagyon súlyos a küzdelem, fordulj lelkigondozóhoz vagy pszichológushoz! Ezt nem szakmai ajánlásként, hanem személyes kérésként mondom. Én is szakemberhez fordultam sötét időszakomban, hogy más távlatot és támogatást nyújtson. Szükségem volt arra, hogy a lehető legjobb férj, apa és Isten embere legyek.

Egészséges emberek tudnak egészséges szolgálatot végezni. Az Assemblies of God felekezet egyik célja az, hogy „legyen egészséges gyülekezet minden településen”. Én abban is hiszek, hogy egészséges vezetőre van szükség minden gyülekezetben és szolgálati családban. Fordíts gondot az egészségedre! Megérdemled te is, a családod is és a szolgálatod is.

5. Gondolkozz el a gyógyszerszedésen!

Ha szorongással vagy depresszióval küszködsz, érdemes fontolóra venni a gyógyszerszedést – orvosi felügyelet mellett. Daniel Amen – keresztyén vezető pszichiáter, a New York Times bestsellerszerzője, aki a Vanguard Egyetemen végzett – 150 ezer felvételt megvizsgálva felfedezte, hogy az agy egyes területei túl-, más területei pedig alulműködnek a szorongástól és a depressziótól. A gyógyszerek helyreállítják az agy egyensúlyát, mivel lényegében lejjebb kapcsolják a túl aktív területeket, és feljebb a nem eléggé aktívakat.

Sok ismerősömnek rengeteget segítettek a gyógyszerek. Én magam is szedtem gyógyszereket bizonyos életszakaszokban egy gyerekkorom óta fennálló rendellenesség miatt.

Az, hogy valakinek gyógyszerre van szüksége, nem jelenti azt, hogy nincs hite; egyszerűen annyit jelent, hogy elkötelezetten igyekszik helyreigazítani az agyi egyensúlyt. Ha szorongás vagy depresszió tüneteit észleled, beszélj az orvosoddal, és kérdezd meg, nem kellene-e gyógyszert szedned!

6. Keresd a kenetet!

A nehéz időszakokban keresd a kenetet – vagyis a Szent Szellem friss kiáradását –, mert óvja az elmét, és gyógyulást hoz!

A bibliai időkben (sőt, még ma is) a juhokat a juhbagócslégy veszélyeztette. Lárvái beleásták magukat a juhok orrába, rendkívüli kellemetlenséget okozva nekik. A fertőzött juhok ettől úgy megkergültek, hogy fejüket fákhoz, kövekhez vagy a földhöz csapdosták, súlyos sérüléseket, sőt halált is okozva.

Phillip Keller A 23. zsoltár (egy juhpásztor tolmácsolásában) című könyvében azt írja, hogy a pásztor bekente a sebesült juh fejét olívaolajjal, hogy kimossa a legyeket, és begyógyítsa a sebeket. Ha ez tényleg így van, a Zsoltárok 23,5 csodálatos metaforát tár elénk a kenet szellemi erejéről.

Ha értelmedet vagy szívedet szellemi támadás éri, hívd be a Szent Szellemet küzdelmedbe! Isten Szelleme nem félénkké tesz, hanem erőt, szeretetet és önfegyelmet ad (ld. 2Timóteus 1,7). Kérd a Szellemet, hogy töltsön be örömmel (Lukács 10,21; Cselekedetek 13,52; 1Thesszalonika 1,6), és tegyen szabaddá a szorongástól, a depressziótól és az öngyilkos gondolatoktól!

Tedd magadévá Pál imáját a Róma 15,13-ból: „A reménység Istene pedig töltsön be [engem] a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy [bővölködjem] a reménységben a Szentlélek ereje által.”

Ha Isten hívott el, ő is kent fel.

Sámuel felkente Dávidot Izrael királyává, és „akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt” (1Sámuel 16,13). Dávid továbbra is nagy nehézségekkel nézett szembe, hibákat is elkövetett, sőt depresszióba is esett. Viszont mindig Istenre nézett, őt tekintette ereje forrásának. Ezért elmondhatta: „…az Úr fénysugarat küld nekem a sötétbe. […] Pajzsa ő mindazoknak, akik hozzá menekülnek.” (2Sámuel 22,29.31)

Isten adjon neked új kenetet ebben az időszakban, és ruházzon fel erővel Szent Szelleme által! Ha sötét völgyön mész keresztül, Isten mentsen és tartson meg, hogy élj, és hirdesd az Úr tetteit (Zsoltárok 118,17)!

+ posts

Dr. Jonathan Mussett a Westover Hills Church (AG) gyülekezet helyettes vezető pásztora (San Antonio, Texas, USA). Doktori fokozattal rendelkező házasság- és családterapeuta és szakképzett tanácsadó, továbbá házasság- és családgondozó terapeuta Texas államban. Az Assemblies of God Mentális Egészségi Bizottságának Általános Tanácsában szolgál.