A lelkipásztorok nagyon jók az emberek megnyerésében. Igyekeznek a jól képzett munkatársak, a gyülekezetükbe látogató emberek megnyerésére, és úgy általában törekszenek a növekedésre. Legfőképpen pedig a városukban élő elveszettek megnyerésén igyekeznek. Van köztük, aki újabb diploma vagy egyéb végzettség megszerzésén fáradozik. De mi a helyzet a házastársukkal?

A szolgálat mindenképpen értékes törekvés. Ahogyan az egészséges házasság is. Sajnos sok házas lelkipásztor az előbbit az utóbbi elé helyezi – és ennek mind a gyülekezet, mind a család megissza a levét. Hadd mutassak négy módszert, amellyel úgy törekedhetünk szolgálati elhívásunk betöltésére, hogy törekszünk megnyerni annak a személynek a szívét, akivel házasságot kötöttünk:

1. Helyezzük előtérbe a házasságunkat!

Tartsuk rendkívül fontosnak, hogy egész életünkben folyamatosan igyekezzünk megnyerni társunk szívét! Törekedjünk erre, amikor romantikus hangulatban vagyunk, és akkor is, amikor nem! Tegyünk érte, amikor könnyű, és amikor nem az!

A megnyerésre való törekvés akarati dolog. Döntés kérdése – és ez a döntés mindig tükrözi a házasságunk értékét. Minél nagyobb kincsnek tartjuk ezt a kapcsolatot, annál erősebbé válik a házasságunk – márpedig ez az alapja a jövőbeni közös szolgálatnak.

Negyvennyolc évi házasság után jól tudom: akkor vagyok a legjobb formámban (a házasságommal együtt), amikor szeretettel igyekszem meghódítani a feleségemet. Igaz, sok-sok évvel ezelőtt egyszer már igent mondott nekem. Azóta is kincsként őrzöm azt a közel fél évszázaddal ezelőtti pillanatot a caldwelli First Assembly gyülekezetben.

A legjobban mégis azt szeretném, ha a feleségem újra igent mondana – igent a közös álmainkra, a szolgálati céljainkra, a szerelmünkre, a partneri kapcsolatunkra, a jelenünkre és a jövőnkre. Erre az igenre kell aktívan törekednem. Tiszteletlenség a feleségem iránt és kockázatos a házasságomra nézve, ha feltételezem, hogy már az enyém.

2. Azt tegyük, amit hirdetünk!

A szeretetteljes törekvés házastársad szívének megnyerésére nem önző, szolgálaton kívüli tevékenység. Nem is kell versenyeznie a szolgálatoddal; ez maga is szolgálat!

Ahányszor hirdetjük az igét, szoros, személyes kapcsolatra hívjuk az embereket azzal az Istennel, aki meg akar hódítani szenteket és bűnösöket egyaránt. A hallgatóink könnyebben megértik ezeket az igazságokat, ha azt látják, hogy házasságunkban központi szerep jut a gyengéd hódításnak.

A lelkipásztorok sokszor ejtenek szót családi és házassági kérdésekről. A gyülekezet észre fogja venni, ha a lelkipásztor és a házastársa közötti szeretet tartalmas, gyengéd és szenvedélyes. Boldog, mélységesen elégedett házastársunk alátámasztja házassági témájú prédikációinkat.

A társunk meghódítása azonban nem csupán egy újabb tennivaló az amúgy is terjedelmes listánkon. Életstílus ez, amely híven tükrözi Isten szívét. Azzal, hogy Jézust vőlegénynek, az Egyházat pedig az Ő menyasszonyának nevezi, a Biblia magasra teszi a mércét a házasság számára.

Fontos, hogy az új hívők, akik addig alig találkoztak pozitív példákkal, láthassák, milyen egy egészséges, igei házasság. Életvitelünk és házasságunk válasz az elkerülhetetlen kérdésre: „Ez a pásztor úgy él, ahogy beszél?”

3. Foglalkozzunk a kapcsolatunkkal!

Társunk meghódítása arról szól, hogy keressük az alkalmat szeretetünk és rajongásunk kifejezésére. Akár rendszeres randiestékről van szó, akár gyengéd üzenetekről vagy váratlan ajándékokról, ha tudatosan foglalkozunk a házasságunkkal, azt éreztetjük a társunkkal, hogy nagyra értékeljük kettőnk kapcsolatát.

Legyünk kreatívak, és őrizzük a tüzet! Mi az, ami igazán fontos a társunknak? Keressünk új módokat arra, hogy szerelmesünk szívéhez szóljunk!

Néhány héttel ezelőtt az autóban ültünk, amikor így szóltam a feleségemhez: „Szeretnélek megfüröszteni!”

Értetlenül nézett rám, míg el nem magyaráztam, hogyan értem. Hirtelen ötlettől vezérelve úgy döntöttem: „elárasztom” bátorító szavakkal. Vagy öt percen keresztül ecseteltem neki, mennyire értékesnek tartom, milyen nagyra becsülöm, milyen hálás vagyok a bölcsességéért, kedvességéért és jóságáért.

Ahányszor megálltam, a feleségem izgatottan noszogatott, hogy folytassam még. Újra meg újra ámulatba ejt, milyen sokat jelent akár egy ilyen egyszerű gesztus is. Lehet, hogy butaságnak tűnik, de ő tudja, hogy szelíd kitartással igyekszem megnyerni a szívét… újra. És odaadóan helyesli.

4. Adjuk tovább!

Egy hosszú szolgálati karrier során több ezer prédikációt is elmondhat egy lelkipásztor. Legelső – és talán legjobb – szolgálati lehetőségét mégis azok a szomszéd szobában alvó gyülekezeti tagok jelentik, akik ki szokták fosztani a hűtőszekrényt, és akkor is figyelnek, amikor nem gondolja.

A gyermekeink az átlagos gyülekezeti tagoknál is sokkal jobban tudják, hogy az édesapjuk a mindennapokban gyengéd odaadással viszonyul-e az édesanyjukhoz, és fordítva. És amit tudnak, az egy életre meghatározza, hogyan tekintenek a házasságra, illetve a szolgálatra. Lelkipásztor testvérem, minden lehetőséget megragadva tanítsd gyermekeidet arra, hogy a Krisztus-központú házasság kincset érő törekvés! Lehetséges, hogy ennél nagyszerűbb prédikációt soha nem fogsz elmondani.

+ posts

Marvin Gilbert, Ed.D. a szolgálattevők doktori programjának igazgatója a Southwestern Assemblies of God University egyetemen Waxahachie-ben (Texas, USA). A The Christian Husband’s Handbook: Constantly Pursuing the Treasure You Hold c. könyv szerzője (Wipf & Stock, 2020).