Krisztus képének kirajzolása

A Teremtés könyvének első fejezetében a fák, a füvek, és minden teremtmény, amely az égben, a földön és a tengerben élt és mozgott, saját fajtája szerint sokasodott. Az isteni terv szerint minden egészséges nemzedék egy újabb egészséges nemzedéknek ad életet. Az „egészséges pásztor, egészséges gyülekezet” ugyanezt az elvet testesíti meg, az egészséges pásztor és az …