Tűzbiblia – A könyvek bevezetője

Egy előző cikkben már megnéztük, mennyire értékes lehet egy magyarázatos Biblia a lelkipásztor, a tanító, illetve akár egy laikus személy számára a gyülekezetben. A pásztor/tanító megbízást kapott az Úrtól, hogy buzgón tanulmányozza az Igét, és táplálja a rábízott juhokat. A Tűzbiblia számos vonása segíti a szolgálattevőt ennek a megbízásnak a teljesítésében. A jó magyarázatos Biblia …

A magyarázatos Biblia előnyei

Pál apostol a halála előtt írt utolsó levelét szellemi fiának, Timóteusnak címezte. Pál Timóteus mentora volt; tanította őt Isten útjaira, és megmutatta neki, hogyan alkalmazza és élje meg a Bibliában található igazságokat (2Timóteus 3,10). A 2Timóteus 2,15-ben (már majdnem a levél felénél) Pál olyan feladatot bíz Timóteusra, amely ma is érvényes minden igeszolgálóra. Így szól …