Nem hívők második generációjának elérése

Hogyan osszuk meg az örömhírt a nem vallásos emberekkel? „Idegen dolgokkal hozakodsz elő.” Ezt mondták az athéni pogány filozófusok Pálnak, amikor a feltámadott Jézusban „idegen isteneket” hirdetett nekik (Cselekedetek 17,18–20). A nyugati keresztyéneknek el kell ismerniük, hogy helyzetünk sokkal inkább kezd hasonlítani Pál athéni helyzetéhez, mint Péteréhez Jeruzsálemben, pünkösd napján. Egyre jellemzőbb, hogy nem olyan …