Galilea az első században – Jézus kontextusba helyezése

A Jézus világáról alkotott elképzelésünk kihat a Róla és a szolgálatáról kialakult felfogásunkra. Mindenki származik valahonnan. És ez a „valahol” kihat arra, hogy ki lesz belőlünk. Jézus Alsó-Galileában nőtt fel az első század első negyedében, és ez a térség volt szolgálatának elsődleges színtere is. Alsó-Galilea jelentette tehát azt a fizikai környezetet, ahol Jézus élt és …