Hogyan szeressünk bele a gyülekezetünkbe

„A szerelem együtt jár a házassággal, mint ló a hintóval”, mondja a híres dal. De évszázadokkal azelőtt, hogy megénekelték volna, Pál apostol hasonló sorokat vetett papírra a szerelemről és házasságról, bár ahhoz sosem komponáltak dallamot. A két dal mégis egyetért abban, hogy szerelem és házasság összetartoznak. Ugyanakkor az apostol még néhány jelentős összetevővel bővíti dalát. …

Jézus csapatépítő stratégiájának adaptálása a gyülekezetedben

Jézus vezetési módszerei lenyűgözték a világot. Előtte soha, senki nem vonzotta annyira a laikus vezetőpalántákat az engedelmesség, áldozatkészség, szolgálat és egyéb hasonló forradalmi, ugyanakkor nagyfokú elkötelezettséget kívánó gondolatok hirdetésével, mint ő. Még inkább meglepte a világot, amikor a tanítványokat kegyelemmel és szeretettel faragta kipróbált keresztyénekké, akik azután az ősegyház magjának kulcsfiguráivá nőttek fel. Vezetési stratégiája …