A megbocsátás lépései

„És amikor imádkoztok, bocsássatok meg annak, aki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket.” (Márk 11:25) Az élet tele van fájdalommal, de Jézusban minden seb begyógyulhat. Senki sem maradhat sértetlen. De honnan ered a sérülés? Azonosítsuk sérüléseink forrását! Ki bántott? Szüleink, rokonaink, házastársunk, gyermekünk, barátaink, szolgatársaink, egy presbiter vagy egy gyülekezeti …

Az új nemzedék biblikus tanítása

A mai generáció teljesen más körülmények között nő fel, mint eddig bármelyik nemzedék. A ma generációt is csak úgy közelíthetjük meg, ahogy eddig minden nemzedéket és kultúrát: Isten változhatatlan igéjének igazságával. Ez azonban a prédikáció témájára vonatkozik, az már egy más kérdés, hogy hogyan prédikálunk. Nem minden igehirdető ért egyet abban, mit jelent a „biblikus …

A végső tanulság

2Korinthus 3:11 Sokszor megállapították már, hogy halálunk előtti utolsó szavaink rendkívüli jelentőséggel bírnak. Ha megismételjük, amit már egyszer leírtak, azzal legtöbbször az elhangzottakat összegezzük, azaz lényegében újból kiemeljük a legfontosabbakat. Ennek a felfogásnak pedig biblikus alapja is van… A Prédikátor könyvében Salamon ezt mondja: „Mindezt hallva a végső tanulság ez: Féld Istent, és tartsd meg …

Hogyan érjük el a posztmodern nemzedéket?

Hogyan érjük el a posztmodern nemzedéket? Pál apostol szavai napjainkra is érvényesek: „Sőt amint tudjátok, miután előbb szenvedés és bántalmazás ért minket Filippiben, a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek Isten evangéliumát sok küzdelemben.” (1Thesszalonika 2:2) Ha azt hisszük, mi már elég konfliktust megéltünk, akkor kössük fel a nadrágot! A konfliktusok három …

Élet Isten királyságában – 15. rész: Önkéntesek, nem rabszolgák

Önkéntesnek lenni egészen más, mint rabszolgának. Igaz, hogy az eredmény talán ugyanaz, de egyikük szívből, önszántából végzi a munkát, míg a másiktól megkövetelik, kényszerítik rá. Ahogyan Isten igéjéből megtudhatjuk, a Mennyei Atyával ápolt kapcsolatunk csupán válasz arra a szeretetre, amellyel bennünket szeret, amely a keresztre vezette Isten egyszülött Fiát, hogy elhordozza bűneink büntetését. Ez a …

Híd a szakadék felett

A gyülekezethez nem tartozók elérése a vasárnapi istentiszteleten Bármennyire szeretnénk is hatással lenni a gyülekezeten kívüliek életére, nehézségek mindig adódnak. Például, hogyan közvetítsük feléjük Isten iránt és irántuk érzett őszinte szeretetünket? Hétfő reggel van. Ahogy végiggondolod a tegnapot, hirtelen szívedbe hasít a jól ismert érzés. „A dicsőítőcsapat felkészült volt, a tanítás helyes teológiára épült, mégis …

Örökké tartó aratás – 11. rész: Örökké tartó aratás

Szinte rémisztő, mennyi lehetőség rejlik egy apró magban. Ugyanakkor, ha elültetjük a hit földjébe, Isten törvényének megfelelően, még a vártnál is csodásabb termést hoz. Szellemi vetésünk nem csak egy hónapra vagy egy évre elegendő termést ígér. Örökké tartó aratás rejlik benne, amely az idők végéig áldás lesz számunkra. Isten igéje bizonyítja ezt! Íme, a bizonyíték! …

Örökké tartó aratás – 10. rész: Milyen magot vetsz?

Vannak, akik egész életükben „hétköznapi semmiségek” között élnek. Boldogan megelégszenek az átlagossal, és amíg valahogy elvegetálnak, addig igazából más nem is számít. Ugyanez szivárog be lelki életükbe is: középszerű keresztyénként imaéletük sivár, a Bibliát alig nyitják ki, és sosem tesznek bizonyságot felebarátjuknak. Pál is az ilyen emberekre utal, amikor azt írja: „Némelyek elfordultak ezektől, és …

Kultúrák között, avagy hogyan hirdessük érthetően Krisztust a szekuláris világban?

Jézus élete és halála az emberiség keresztútjánál történt. Amikor megfeszítették, Pilátus megparancsolta, hogy a kereszt felirata héberül, latinul és görögül, a korszak három fő kulturális csoportjának nyelvén is megjelenjen. A kereszt bűnbocsánatot hirdető eseménye minden kulturális határon átível, s ezt kéne tennie a róla szóló üzenetnek is. Ahogy az idegen tájakra látogató misszionáriusoknak, úgy nekünk …

Pünkösdi szolgálat relativista közegben

Mily szilárd alap az Isten igéje,Szentek, erre épüljön fel hitetek!Szavát átadta, mit mondhat még nektek,Kik Jézusban leltek szent menedékre? Akkor adtam át az életem Krisztusnak, amikor a alkotói népvándorlás még épp, hogy csak megindult a modern dicsőítőzene felé. Mivel a váltás még nem történt meg teljesen, hívő életem első éveit átjárta az egyház nagyszerű dicséreteinek …