Az evangelizálás akadályainak leküzdése

A 21. században számtalan korlátba ütközik az evangelizáció. Rengeteg hívő vesztette el motivációját, hogy megossza másokkal hitét. Számos gyülekezet és vezető fordult el az evangelizációtól a közösségeikben felmerülő problémák és kihívások miatt. Meg vagyok győződve arról, hogy az evangelizálás minden akadálya az emberiség örök állapotára vonatkozó kijelentés hiányosságából ered. A Szentírás hiánytalanul kijelenti, milyen örökkévalóságra …

Élet Isten királyságában – 16. rész: Hűség mindhalálig

A történelmi feljegyzésekben megindító történeteket találunk olyan emberekről, akik halálukig hűségesek voltak egy családtagjukhoz, barátjukhoz, politikai vezetőhöz, vagy akár nemzetükhöz. Elkötelezettségük figyelmet érdemel, még akkor is, ha teljes önátadásuk gonosz vagy félresiklott célt szolgált. Másrészt viszont, ha valakit árulónak bélyegeznek, azt mi is elítéljük hamar. Ha valaki korlátlan hűséget fogad, majd megszegi szavát és árulóvá …

A nagyhét kihívása az egyház számára

A 2004-ben bemutatott A passió című film Krisztus életének utolsó tizenkét óráját mutatja be, melyet Isten megtestesült Fiaként tölt a földön. A történet a Gecsemáné-kertből indul, és végigköveti Krisztust egészen a kereszthalálig. A film azzal zárul, hogy röviden bemutatja Krisztus feltámadását. Az angol nyelvű Wikipédia-szócikk így beszél a film sikeréről: „A filmet 2004. február 25-én …

Jézus és a nők

Hogyan tekintett Jézus a nőkre? Hogyan bánt velük? Hogyan viszonyultak hozzá a nők? A válaszokat Lukács evangéliumában találjuk: huszonnégy különböző alkalomról számol be, amikor Jézus nőkkel találkozik, nőkről beszél, vagy példázatban említi őket. Mind a huszonnégy történet építő és pozitív. Talán az elfogadó, érzékeny és bátorító szavak írják le leginkább azt, amit Lukács, illetve Jézus …

Tudatos közelség – Jézus mentori modellje

Először is ott volt Kach nővér. Harmonikán játszott, csak egy leheletnyivel közlekedett lassabban a fénysebességnél, és sírt, akárhányszor a népeket említette. Jézus – bár sose kértem rá – épp három héttel azelőtt rombolta szét hajlíthatatlan ateista meggyőződésemet, hogy találkoztam volna Kach nővérrel, aki egyből meghívott magához a csütörtök esti imakörre. Zongora, harmonika, kézzel írt kották, …

Mentorálás – elengedhetetlen lépés a szolgáló nők felhatalmazásában

Ruth könyve kiváló példát mutat, hogyan mentoráljunk más nőket. Történetéből megismerhetjük a tudatos mentorálás kilenc fő jellemzőjét. A tíznapos missziós út jól alakult: lehetőségünk adódott a humanitáris, együttérző szolgálatra, amely által számos gyermek, nő és család fogadta el Jézust megváltójának. Baráti kacagás, testvéri ölelések és őszinte könnyek között búcsúzott a női csoport vendéglátó misszionáriusunktól. Felszálltunk …

Szolgáló nők – elhívottak közössége

Bevezetés Idén volt a beiktatásom: kihívásokkal, jelentéssel, szimbólumokkal teli esemény. Palástot, botot és Bibliát – a szolgálat jelképeit – kaptam ajándékba. Mikor elérkezett a kézrátétel ideje, az egyik presbiterünk fia, Scott – aki annak idején a meghallgatást vezette, majd rábólintott, és javasolta lelkésszé szentelésemet –, drámai pillanatot teremtett. Egy iPad-et tartott elém, és lejátszott egy …

Az Úr Lelke van énrajtam – Isten pecsétje a szolgálatunkon

Volt Istennek két erős leánya, akik nagy szegénységben nőttek fel, és az Assemblies of God első gyülekezetének első megtérői között voltak. Mindkettejüket betöltötte a Szent Szellem, és elhívást kaptak a szolgálatra. Egyikük bibliaiskolába ment, másikuk otthon maradt szülővárosában, hogy a helyi lelkészt segítse. Két évvel később már együtt dolgoztak gyülekezetplántálóként körzetükben. Mindketten naponta vezetnek házicsoportot, …