Jézus és a nők

Hogyan tekintett Jézus a nőkre? Hogyan bánt velük? Hogyan viszonyultak hozzá a nők? A válaszokat Lukács evangéliumában találjuk: huszonnégy különböző alkalomról számol be, amikor Jézus nőkkel találkozik, nőkről beszél, vagy példázatban említi őket. Mind a huszonnégy történet építő és pozitív. Talán az elfogadó, érzékeny és bátorító szavak írják le leginkább azt, amit Lukács, illetve Jézus …

Tudatos közelség – Jézus mentori modellje

Először is ott volt Kach nővér. Harmonikán játszott, csak egy leheletnyivel közlekedett lassabban a fénysebességnél, és sírt, akárhányszor a népeket említette. Jézus – bár sose kértem rá – épp három héttel azelőtt rombolta szét hajlíthatatlan ateista meggyőződésemet, hogy találkoztam volna Kach nővérrel, aki egyből meghívott magához a csütörtök esti imakörre. Zongora, harmonika, kézzel írt kották, …

Mentorálás – elengedhetetlen lépés a szolgáló nők felhatalmazásában

Ruth könyve kiváló példát mutat, hogyan mentoráljunk más nőket. Történetéből megismerhetjük a tudatos mentorálás kilenc fő jellemzőjét. A tíznapos missziós út jól alakult: lehetőségünk adódott a humanitáris, együttérző szolgálatra, amely által számos gyermek, nő és család fogadta el Jézust megváltójának. Baráti kacagás, testvéri ölelések és őszinte könnyek között búcsúzott a női csoport vendéglátó misszionáriusunktól. Felszálltunk …

Szolgáló nők – elhívottak közössége

Bevezetés Idén volt a beiktatásom: kihívásokkal, jelentéssel, szimbólumokkal teli esemény. Palástot, botot és Bibliát – a szolgálat jelképeit – kaptam ajándékba. Mikor elérkezett a kézrátétel ideje, az egyik presbiterünk fia, Scott – aki annak idején a meghallgatást vezette, majd rábólintott, és javasolta lelkésszé szentelésemet –, drámai pillanatot teremtett. Egy iPad-et tartott elém, és lejátszott egy …

Az Úr Lelke van énrajtam – Isten pecsétje a szolgálatunkon

Volt Istennek két erős leánya, akik nagy szegénységben nőttek fel, és az Assemblies of God első gyülekezetének első megtérői között voltak. Mindkettejüket betöltötte a Szent Szellem, és elhívást kaptak a szolgálatra. Egyikük bibliaiskolába ment, másikuk otthon maradt szülővárosában, hogy a helyi lelkészt segítse. Két évvel később már együtt dolgoztak gyülekezetplántálóként körzetükben. Mindketten naponta vezetnek házicsoportot, …

A végső tanulság

2Korinthus 3:11 Sokszor megállapították már, hogy halálunk előtti utolsó szavaink rendkívüli jelentőséggel bírnak. Ha megismételjük, amit már egyszer leírtak, azzal legtöbbször az elhangzottakat összegezzük, azaz lényegében újból kiemeljük a legfontosabbakat. Ennek a felfogásnak pedig biblikus alapja is van… A Prédikátor könyvében Salamon ezt mondja: „Mindezt hallva a végső tanulság ez: Féld Istent, és tartsd meg …

Növekedni, amikor senki nem látja

A gyermekek felnőnek. Szinte lehetetlen észrevenni, hogyan is megy végbe, hacsak nem telt el körülbelül egy év legutóbbi látogatásunk óta, akkor viszont drámai a különbség. Egyértelműen magasabb. Érzelmileg és viselkedésben egyaránt érettebb. És ekkor azt mondjuk, „felnő”. Ugyanezt kívánta Pál az efezusi gyülekezetnek, mikor arra bátorította őket, hogy növekedjenek fel a „Krisztus teljességét elérő nagykorúságra” …

Más, mégis családtag

Az elmúlt fél évszázadban abban a kivételes megtiszteltetésben volt részem, hogy a világ számos vidékére eljutottam, és különböző kultúrákkal ismerkedtem meg. Minden nemzetben van valami egyedi, ami megkülönbözteti kultúráját a többitől. Mire a Szent Szellem néhány éve arra hívott bennünket, hogy Thaiföldön a bangkoki Nemzetközi Gyülekezetet pásztoroljuk, addigra már több, mint hatvan nemzetben végeztünk szolgálatot, …

Komoly időkben is vidáman

Jézus rendkívül komoly ember volt, ebben szerintem mindnyájan egyetértünk, hiszen mindenekelőtt az ő földi szolgálatában öltött testet Isten terve, hogy a bűnbeesett embert megváltsa. A Fiú eljött, hogy meghaljon a kereszten, és ez rendkívül komoly dolog. Tudta, mennyi szenvedést és megaláztatást kell majd elszenvednie, mégis, a mi csodálatos Urunk, legnagyszerűbb példaképünk, még a jövő teljes …

A tanítványság magasiskolája

Sok-sok odaszánt követője mellett Jézusnak tizenkét tanítványa volt, akiket ő személyesen választott ki. (Nyilvánvalóan nem azért, akik a kiválasztás pillanatában voltak, hanem azért, akikké a követésével válhattak.) Földi szolgálata, kereszthalála, feltámadása és végül mennybemenetele során körülbelül három éven át képezte őket. A tizenkettő közül Pétert, Jakabot és Jánost külön is kiválasztotta, és még intenzívebb tréningben …