Tűzbiblia – A könyvek bevezetője

Egy előző cikkben már megnéztük, mennyire értékes lehet egy magyarázatos Biblia a lelkipásztor, a tanító, illetve akár egy laikus személy számára a gyülekezetben. A pásztor/tanító megbízást kapott az Úrtól, hogy buzgón tanulmányozza az Igét, és táplálja a rábízott juhokat. A Tűzbiblia számos vonása segíti a szolgálattevőt ennek a megbízásnak a teljesítésében. A jó magyarázatos Biblia […]

A magyarázatos Biblia előnyei

Pál apostol a halála előtt írt utolsó levelét szellemi fiának, Timóteusnak címezte. Pál Timóteus mentora volt; tanította őt Isten útjaira, és megmutatta neki, hogyan alkalmazza és élje meg a Bibliában található igazságokat (2Timóteus 3,10). A 2Timóteus 2,15-ben (már majdnem a levél felénél) Pál olyan feladatot bíz Timóteusra, amely ma is érvényes minden igeszolgálóra. Így szól […]

Élet Isten királyságában – 21. rész: Az ezeréves országlás és azon túl

Hívők és hitetlenek mindig egyaránt érdekfeszítőnek találták a jövőbeni eseményeket, az ismeretlent. Rendkívüli elővigyázatosságra van azonban szükségünk, nehogy spekulációkkal tűzdeljük meg Szentírás-értelmezésünket, és hozzátegyünk ahhoz, amit a Biblia ténylegesen mond. Tulajdonképpen ez is hozzátartozik a hitben járáshoz, részletei pedig csak az örökkévalóságban lesznek teljesen világosak. Hadd tisztázzam, hogy hiszek Krisztus testben történő visszatérésében és VALAMENNYI […]

Élet Isten királyságában – 20. rész: Az eljövendő ország

Első rész A jövő mindig is megbabonázta az embert – még a hívők is vágyakoznak arra, hogy bepillantást nyerjenek Isten örök tervébe, amely még ezután bontakozik ki. Természetesen hitben járunk, nem látásban. Éppen ezért a Szentírás nem jelent ki minden részletet mindarról, amit a Mindenható eltervezett, de még nem teljesített be maradéktalanul. Számos igazság van […]

Élet Isten királyságában – 19. rész: Vezetői befektetés a jövő vezetőibe

Továbblépve nézzük most meg az újszövetségi tanítványokat és szellemi vezetőket! Isten Igéje az elsődleges forrásunk, és ha ezt alaposan tanulmányozzuk, számtalan hasznos példát látunk majd, amelyet a mai gyülekezeti kultúrára is vonatkoztathatunk. Vizsgálódásunk szempontjából különösen fontos a feltörekvő vezetők tanítványképzése Krisztus szolgálatában. Érdemes megfigyelni a szellemi fejlődés öt (5) pontját és azt, milyen tudatos szerep […]

Élet Isten királyságában – 18. rész: Legyél irgalmas másokhoz

A legutóbbi alkalommal Megváltónk vezetői tulajdonságairól beszéltünk, és alázatos lelkületével fejeztük be. Milyen erőteljes példát mutatott nekünk! Ma azt fogjuk megnézni, milyen irgalmas szívű volt. Ő nemcsak mutatta; valóban törődött a szenvedőkkel és elveszettekkel. Azonban ennél is magasztosabb küldetése volt: azért jött a földre, hogy „megkeresse és megtartsa” az elveszetteket. Példaképünkhöz hasonlóan mi is keressük […]

Élet Isten királyságában – 17. rész: A szolgáló vezető felelőssége

A személyes felelősség egyszerű elvét sokszor sokan elvetik a mai nemzedék tagjai közül, még olyanok is, akik stratégiai fontosságú vezetői pozíciót töltenek be. Pedig ha ezt megtetézzük a SZOLGÁLÓ VEZETÉS megbízásával, amely vonatkozik mindazokra, akik Urunk Egyházának alpásztorai, a kihívást jelentő mérce máris hatványozottan magasabbra kerül. Időnként kétségbe ejt, ha csak megpróbáljuk elérni ezt a […]

Élet Isten királyságában – 16. rész: Hűség mindhalálig

A történelmi feljegyzésekben megindító történeteket találunk olyan emberekről, akik halálukig hűségesek voltak egy családtagjukhoz, barátjukhoz, politikai vezetőhöz, vagy akár nemzetükhöz. Elkötelezettségük figyelmet érdemel, még akkor is, ha teljes önátadásuk gonosz vagy félresiklott célt szolgált. Másrészt viszont, ha valakit árulónak bélyegeznek, azt mi is elítéljük hamar. Ha valaki korlátlan hűséget fogad, majd megszegi szavát és árulóvá […]

Élet Isten királyságában – 15. rész: Önkéntesek, nem rabszolgák

Önkéntesnek lenni egészen más, mint rabszolgának. Igaz, hogy az eredmény talán ugyanaz, de egyikük szívből, önszántából végzi a munkát, míg a másiktól megkövetelik, kényszerítik rá. Ahogyan Isten igéjéből megtudhatjuk, a Mennyei Atyával ápolt kapcsolatunk csupán válasz arra a szeretetre, amellyel bennünket szeret, amely a keresztre vezette Isten egyszülött Fiát, hogy elhordozza bűneink büntetését. Ez a […]

Örökké tartó aratás – 11. rész: Örökké tartó aratás

Szinte rémisztő, mennyi lehetőség rejlik egy apró magban. Ugyanakkor, ha elültetjük a hit földjébe, Isten törvényének megfelelően, még a vártnál is csodásabb termést hoz. Szellemi vetésünk nem csak egy hónapra vagy egy évre elegendő termést ígér. Örökké tartó aratás rejlik benne, amely az idők végéig áldás lesz számunkra. Isten igéje bizonyítja ezt! Íme, a bizonyíték! […]