Terry L. Terrell | 2014. nyár

Bevezetés

Miután átkeltek a Jordánon, Izráel népe emlékhelyet állított kövekből Gilgálban – azon a helyen, ahol Isten bevezette őket az ígéret földjére. A folyó közepén is emlékköveket állítottak.

Gilgál arra emlékeztette az embereket, hogy kik voltak az átkelés előtt és kivé váltak Istenben. A hálaadás az emlékezés része volt.

Üzenet

 1. Megemlékeztek arról, hogy Isten megszabadította őket
  1. az egyiptomi szolgaságból
  2. a Vörös-tengeren át
 2. Megemlékeztek arról, hogy Isten vezette őket
  1. Mózessel
  2. a Törvény kőtábláival
  3. nappal felhőoszloppal, éjjel tűzoszloppal
  4. Józsuéval
 3. Megemlékeztek a szövetségről, amelyet Isten Ábrahámmal kötött (1 Mózes 17:7–12)
  1. Örökkévaló szövetség (7. vers)
  2. Örökkévaló örökség (8. vers)
  3. A szövetség jele (10–12. vers)
 4. Megemlékeztek arról, hogy Isten gondjukat viselte
  1. a pusztában: manna, víz, fürjek
  2. Kánaán gyümölcstermésével (Józsué 5:11–12)
 5. Megemlékeztek Isten kinyilatkoztatásáról
  1. Sínai-hegy
  2. Isten megújította a kinyilatkoztatását, amikor az Úr seregének vezére megjelent Józsuénak (Józsué 5:13-15)

Összegzés

Saját Gilgálunkban nekünk is hálás szívvel kell megemlékeznünk Isten szabadításáról, vezetéséről, szövetségéről, gondviseléséről és kinyilatkoztatásáról. Ez kirobbanó hálaadásra és imádatra késztet bennünket. Ösztönöz, hogy Érte éljünk.

T-Fav
+ posts

Amerikai pünkösdi cikkek magyar nyelvű kiadása. Megjelenik évente háromszor