Frank Vice | 2015. tavasz

Bevezetés (12–14. vers)

„NAGYSÁG” meghatározása

Szótári definíció: „jellemben vagy minőségben észrevehetően felette áll”

Világi nagyság

Sok „nagy” ember van/volt a világban: Abraham Lincoln; Albert Einstein; Michael Jordan; Wayne Gretzky, „a Hatalmas”; Muhammad Ali önmagát „a Legnagyobbnak” nevezte. A világ bálványozta őket.

Nagyság a Bibliában

Dáviddal kapcsolatban azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten naggyá tette a nevét. (2Sámuel 7:8–9)

Az Ézsaiás 40-ben minden más nagyságtól eltérő nagyságról: ISTEN NAGYSÁGÁRÓL olvasunk.

Tudjuk, hogy Isten hatalmas.

A Zsoltárok 145:3-ban ez áll: „Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, nagysága felfoghatatlan.” Nem tudjuk felfogni, megérteni.

Ennek pedig az az oka, hogy Isten isten, mi pedig korlátozott emberek vagyunk.

Azonban több olyan oldala is van Isten nagyságának, amely megismerhető.

Üzenet

Négy dolog segíthet megértenünk ezeket:

 1. Istennek nem kellett iskolába járnia (12–17. vers)
  1. Nekünk iskolába kell járnunk, de Istennek nem volt erre szüksége (13–14. vers). Nem kellett kitanulnia a teremtés tudományát.
  2. Zsidók 11:3: „Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható.”
  3. Még a legerősebb számítógéphez is programozóra van szükség! Istennek nincs erre szüksége!
 2. Istennek nincs egyenrangú ellenfele (18–20. vers)
  1. Istennek nincs versenytársa (18. vers)
  2. Megkérdezi a gyermek: Anya, kicsoda Isten? Nem könnyű kérdés, mert nincs mihez hasonlítani…
  3. SENKI/SEMMI nem fogható Istenhez (25. vers) – sem nemzet, sem bálvány, Libanon cédrusai sem – semmi nem fogható őhozzá
 3. Minden felett Isten kezében van az irányítás (21–26. vers)
  1. Mindenki felett (21–22. vers), a világ teljes lakossága felett – hétmilliárd ember; valamennyi király felett (23–24. vers) “Semmivé teszi a fejedelmeket, a föld bíráit megsemmisíti”; a csillagok serege felett (26–27. vers) – a csillagok neki tesznek jelentést, egy sem hiányzik.
  2. Isten az IRÁNYÍTÓ, így NEM KORLÁTOZZA semmi. (Ott van például a Vörös-tengeren való átkelés logisztikája.)
 4. Isten soha nem alszik (27–28. vers)
  1. Isten soha nem fárad el
  2. Soha nincs rossz napja!
  3. Soha nem felejt el semmit
  4. Soha nem szunnyad (nem alszik el munka közben… Izráel mégis ezzel vádolta meg), Zsoltárok 121:4: „Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izráelt!”

Összegzés

Isten elérhetővé teszi számunkra erejét (29–31. vers)

 • Isten elérhetővé teszi számunkra erejét, amikor gyengék vagyunk;
 • „Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi.” (Ézsaiás 40:29)
 • Szükség idején rendelkezésünkre bocsátja az Ő képességeit: „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul…” (Ézsaiás 40:31)

Frank Vice gyülekezeteket mozgósít a világmisszióra – összeköti őket a terepen szolgáló misszionáriusokkal. Pásztorként és misszionáriusként is szolgált.

+ posts

Amerikai pünkösdi cikkek magyar nyelvű kiadása. Megjelenik évente háromszor