Élet Isten királyságában – 16. rész: Hűség mindhalálig

A történelmi feljegyzésekben megindító történeteket találunk olyan emberekről, akik halálukig hűségesek voltak egy családtagjukhoz, barátjukhoz, politikai vezetőhöz, vagy akár nemzetükhöz. Elkötelezettségük figyelmet érdemel, még akkor is, ha teljes önátadásuk gonosz vagy félresiklott célt szolgált. Másrészt viszont, ha valakit árulónak bélyegeznek, azt mi is elítéljük hamar. Ha valaki korlátlan hűséget fogad, majd megszegi szavát és árulóvá …

Élet Isten királyságában – 15. rész: Önkéntesek, nem rabszolgák

Önkéntesnek lenni egészen más, mint rabszolgának. Igaz, hogy az eredmény talán ugyanaz, de egyikük szívből, önszántából végzi a munkát, míg a másiktól megkövetelik, kényszerítik rá. Ahogyan Isten igéjéből megtudhatjuk, a Mennyei Atyával ápolt kapcsolatunk csupán válasz arra a szeretetre, amellyel bennünket szeret, amely a keresztre vezette Isten egyszülött Fiát, hogy elhordozza bűneink büntetését. Ez a …

Élet Isten királyságában – 14. rész: Nagyköveteinek kijelentése

Az üdvösség „ingyen ajándék” azon felül, hogy megmenekültünk bűneink súlyos büntetése alól. Urunk, Jézus Krisztus csodálatos módon megbékéltetett bennünket a Mennyei Atyával, és helyreállította a vele való kapcsolatunkat. Ezt a kegyelmi ajándékot nem zárhatjuk a négy fal közé, hogy kizárólag a mi hasznunkra váljon. A „jó hírt” mindenkivel meg kell osztanunk környezetünkben, akivel csak tudjuk. …

Élet Isten királyságában – 13. rész: Felelősség

Sokat vitázunk arról, mit jelent és milyen kötelezettségekkel jár a szolgálatra való „elhívás”. Az egyszer biztos, hogy akik megkapták azt a különleges feladatot, hogy Isten szószólói legyenek, azok számára a felelősség kijózanító, az elhívás komoly. Minden hívőnek tudnia kell azonban, hogy különleges céllal teremtetett. Bár nem mindenki kap elhívást szószéki szolgálatra, Krisztus minden követője személyesen …

Élet Isten királyságában – 12. rész: a Király szolgái

Milyen különleges kiváltság, ha „a Király szolgáinak” neveznek minket! Nincs olyan földi beosztás vagy elismerés, amely akárcsak a közelébe érne annak, ha Jézus Krisztus igaz szolgái lehetünk. Ez azonban legalább ekkora felelősséggel is jár. Ebben a tanulmányban röviden megismerkedünk az ószövetségi (zsidó) királyság fogalmával, majd figyelmünket Krisztus mai uralmára fordítjuk. Rendkívül inspiráló újra és újra …

Élet Isten királyságában – 11. rész: akadályozó tényezők (4. rész)

A folyóirat előző számaiban arról beszéltünk, mi akadályozza, hogy folyamatosan Isten Királyságban éljünk. Olyan területeket érintettünk, mint a kulturális beállítottság és a világiasság. Sorozatunk negyedik részéhez értünk ebben a minden hívő számára fontos témakörben, és a tisztesség kérdését tárgyaljuk benne, amely véleményem szerint alapszükséglet, hogy Krisztushoz vonzzuk az embereket, akár az egyházon belül, akár a …

Élet Isten királyságában – 7. rész: az Isten királyságában töltött élet lényege

Az Isten királyságában töltött élet mindig a Mindenhatóval való személyes kapcsolattal kezdődik. Csak így lehetséges. Emellett azt se feledjük, hogy a feltámadott Úrral való sorsdöntő találkozás csupán ez élet kezdete.