Élet Isten királyságában – 15. rész: Önkéntesek, nem rabszolgák

Önkéntesnek lenni egészen más, mint rabszolgának. Igaz, hogy az eredmény talán ugyanaz, de egyikük szívből, önszántából végzi a munkát, míg a másiktól megkövetelik, kényszerítik rá. Ahogyan Isten igéjéből megtudhatjuk, a Mennyei Atyával ápolt kapcsolatunk csupán válasz arra a szeretetre, amellyel bennünket szeret, amely a keresztre vezette Isten egyszülött Fiát, hogy elhordozza bűneink büntetését. Ez a […]

Élet Isten királyságában – 14. rész: Nagyköveteinek kijelentése

Az üdvösség „ingyen ajándék” azon felül, hogy megmenekültünk bűneink súlyos büntetése alól. Urunk, Jézus Krisztus csodálatos módon megbékéltetett bennünket a Mennyei Atyával, és helyreállította a vele való kapcsolatunkat. Ezt a kegyelmi ajándékot nem zárhatjuk a négy fal közé, hogy kizárólag a mi hasznunkra váljon. A „jó hírt” mindenkivel meg kell osztanunk környezetünkben, akivel csak tudjuk. […]

Élet Isten királyságában – 13. rész: Felelősség

Sokat vitázunk arról, mit jelent és milyen kötelezettségekkel jár a szolgálatra való „elhívás”. Az egyszer biztos, hogy akik megkapták azt a különleges feladatot, hogy Isten szószólói legyenek, azok számára a felelősség kijózanító, az elhívás komoly. Minden hívőnek tudnia kell azonban, hogy különleges céllal teremtetett. Bár nem mindenki kap elhívást szószéki szolgálatra, Krisztus minden követője személyesen […]

Élet Isten királyságában – 12. rész: a Király szolgái

Milyen különleges kiváltság, ha „a Király szolgáinak” neveznek minket! Nincs olyan földi beosztás vagy elismerés, amely akárcsak a közelébe érne annak, ha Jézus Krisztus igaz szolgái lehetünk. Ez azonban legalább ekkora felelősséggel is jár. Ebben a tanulmányban röviden megismerkedünk az ószövetségi (zsidó) királyság fogalmával, majd figyelmünket Krisztus mai uralmára fordítjuk. Rendkívül inspiráló újra és újra […]

Élet Isten királyságában – 11. rész: akadályozó tényezők (4. rész)

A folyóirat előző számaiban arról beszéltünk, mi akadályozza, hogy folyamatosan Isten Királyságban éljünk. Olyan területeket érintettünk, mint a kulturális beállítottság és a világiasság. Sorozatunk negyedik részéhez értünk ebben a minden hívő számára fontos témakörben, és a tisztesség kérdését tárgyaljuk benne, amely véleményem szerint alapszükséglet, hogy Krisztushoz vonzzuk az embereket, akár az egyházon belül, akár a […]

Élet Isten királyságában – 7. rész: az Isten királyságában töltött élet lényege

Az Isten királyságában töltött élet mindig a Mindenhatóval való személyes kapcsolattal kezdődik. Csak így lehetséges. Emellett azt se feledjük, hogy a feltámadott Úrral való sorsdöntő találkozás csupán ez élet kezdete.