Élet Isten királyságában – 22. rész: Megfakult dicsőség

Hét óra körül járhatott, amikor egy hétfő reggelen kiléptem a motel parkolójába Dallasban. Perceken belül több ezer autó zúgott el mellettem a közeli autópálya-csomópontnak köszönhetően. Figyeltem, ahogy ez az emberi méhkas munkába rohan, és hirtelen átfutott az agyamon egy gondolat. Mit mondana Jeremiás próféta ennek a nemzedéknek? Egészen kijózanító megtapasztalás volt. Arra jutottam, hogy ennek …

Élet Isten királyságában – 21. rész: Az ezeréves országlás és azon túl

Hívők és hitetlenek mindig egyaránt érdekfeszítőnek találták a jövőbeni eseményeket, az ismeretlent. Rendkívüli elővigyázatosságra van azonban szükségünk, nehogy spekulációkkal tűzdeljük meg Szentírás-értelmezésünket, és hozzátegyünk ahhoz, amit a Biblia ténylegesen mond. Tulajdonképpen ez is hozzátartozik a hitben járáshoz, részletei pedig csak az örökkévalóságban lesznek teljesen világosak. Hadd tisztázzam, hogy hiszek Krisztus testben történő visszatérésében és VALAMENNYI …

Élet Isten királyságában – 20. rész: Az eljövendő ország

Első rész A jövő mindig is megbabonázta az embert – még a hívők is vágyakoznak arra, hogy bepillantást nyerjenek Isten örök tervébe, amely még ezután bontakozik ki. Természetesen hitben járunk, nem látásban. Éppen ezért a Szentírás nem jelent ki minden részletet mindarról, amit a Mindenható eltervezett, de még nem teljesített be maradéktalanul. Számos igazság van …

Élet Isten királyságában – 19. rész: Vezetői befektetés a jövő vezetőibe

Továbblépve nézzük most meg az újszövetségi tanítványokat és szellemi vezetőket! Isten Igéje az elsődleges forrásunk, és ha ezt alaposan tanulmányozzuk, számtalan hasznos példát látunk majd, amelyet a mai gyülekezeti kultúrára is vonatkoztathatunk. Vizsgálódásunk szempontjából különösen fontos a feltörekvő vezetők tanítványképzése Krisztus szolgálatában. Érdemes megfigyelni a szellemi fejlődés öt (5) pontját és azt, milyen tudatos szerep …

Élet Isten királyságában – 18. rész: Legyél irgalmas másokhoz

A legutóbbi alkalommal Megváltónk vezetői tulajdonságairól beszéltünk, és alázatos lelkületével fejeztük be. Milyen erőteljes példát mutatott nekünk! Ma azt fogjuk megnézni, milyen irgalmas szívű volt. Ő nemcsak mutatta; valóban törődött a szenvedőkkel és elveszettekkel. Azonban ennél is magasztosabb küldetése volt: azért jött a földre, hogy „megkeresse és megtartsa” az elveszetteket. Példaképünkhöz hasonlóan mi is keressük …

Élet Isten királyságában – 17. rész: A szolgáló vezető felelőssége

A személyes felelősség egyszerű elvét sokszor sokan elvetik a mai nemzedék tagjai közül, még olyanok is, akik stratégiai fontosságú vezetői pozíciót töltenek be. Pedig ha ezt megtetézzük a SZOLGÁLÓ VEZETÉS megbízásával, amely vonatkozik mindazokra, akik Urunk Egyházának alpásztorai, a kihívást jelentő mérce máris hatványozottan magasabbra kerül. Időnként kétségbe ejt, ha csak megpróbáljuk elérni ezt a …

Élet Isten királyságában – 16. rész: Hűség mindhalálig

A történelmi feljegyzésekben megindító történeteket találunk olyan emberekről, akik halálukig hűségesek voltak egy családtagjukhoz, barátjukhoz, politikai vezetőhöz, vagy akár nemzetükhöz. Elkötelezettségük figyelmet érdemel, még akkor is, ha teljes önátadásuk gonosz vagy félresiklott célt szolgált. Másrészt viszont, ha valakit árulónak bélyegeznek, azt mi is elítéljük hamar. Ha valaki korlátlan hűséget fogad, majd megszegi szavát és árulóvá …

Élet Isten királyságában – 15. rész: Önkéntesek, nem rabszolgák

Önkéntesnek lenni egészen más, mint rabszolgának. Igaz, hogy az eredmény talán ugyanaz, de egyikük szívből, önszántából végzi a munkát, míg a másiktól megkövetelik, kényszerítik rá. Ahogyan Isten igéjéből megtudhatjuk, a Mennyei Atyával ápolt kapcsolatunk csupán válasz arra a szeretetre, amellyel bennünket szeret, amely a keresztre vezette Isten egyszülött Fiát, hogy elhordozza bűneink büntetését. Ez a …

Élet Isten királyságában – 14. rész: Nagyköveteinek kijelentése

Az üdvösség „ingyen ajándék” azon felül, hogy megmenekültünk bűneink súlyos büntetése alól. Urunk, Jézus Krisztus csodálatos módon megbékéltetett bennünket a Mennyei Atyával, és helyreállította a vele való kapcsolatunkat. Ezt a kegyelmi ajándékot nem zárhatjuk a négy fal közé, hogy kizárólag a mi hasznunkra váljon. A „jó hírt” mindenkivel meg kell osztanunk környezetünkben, akivel csak tudjuk. …

Élet Isten királyságában – 13. rész: Felelősség

Sokat vitázunk arról, mit jelent és milyen kötelezettségekkel jár a szolgálatra való „elhívás”. Az egyszer biztos, hogy akik megkapták azt a különleges feladatot, hogy Isten szószólói legyenek, azok számára a felelősség kijózanító, az elhívás komoly. Minden hívőnek tudnia kell azonban, hogy különleges céllal teremtetett. Bár nem mindenki kap elhívást szószéki szolgálatra, Krisztus minden követője személyesen …