Amikor a hírekben halljuk, hogy mi történik sorban a világ országaival, a szívünkben ez a gondolat jön fel: „Bizonyára nemsokára visszajön a mi csodálatos Urunk”. Az a vágy ég mindnyájunkban, hogy Isten az Ő akarata szerint tudjon minket használni. Arra vágyunk, hogy a Királyságának a hasznára legyünk.

Biztos vagyok benne, hogy te is velem együtt mondod: „Itt vagyok Uram, használj engem.” De ezután megkísért bennünket a gondolat: „Én csak egy nő vagyok, Isten tud egyáltalán engem használni?” Erre az a válaszom, hogy nézzük csak meg a Bibliában, hogy milyen kiemelkedő nők által munkálkodott Isten azokban az időkben. Tizennégy prófétanőt ismerünk: hatról az Ószövetségben, nyolcról az Újszövetségben olvasunk. Néhányan közülük házasok, néhányan egyedülállók voltak.

Először is, ott volt Mirjam, aki vigyázott az öccsére, Mózesre, ahogy egy kosárban úszott lefelé a Níluson. Felajánlotta a hercegnőnek, hogy szerez egy dajkát, aki gondját viseli a csecsemőnek. Ennek következtében Mózest az édesanyja, Jokébed nevelhette fel. Mirjam Mózes és Áron nővére volt. Ő volt tulajdonképpen az első nő, akit prófétanőnek nevez az Ószövetség (2 Mózes 15:20-21). Miután átkeltek a Vörös-tengeren, Izrael asszonyait egy győzelmi énekkel vezette. A legtöbb író azt mondja, hogy Mirjam egyedülálló volt, mert sosincs a férjével vagy a gyerekeivel együtt említve, csupán a két testvérével, Mózessel és Áronnal. Mikeás próféta egyenrangúnak tartotta Mózest, Áront és Mirjamot (Mikeás 6:4).

Azután ott van Debóra, aki férjnél volt. Az ő története a Bírák 4–5-ben van megírva. Debóra volt Izrael történetében az első nő, aki a nemzet vezetője lett. Habár volt egy karrierje, prófétanő és bíró is volt. Debóra tudta, hogy Isten prófétai szolgálatot bízott rá. Ez egy túl nagyszerű történet ahhoz, hogy elmenjünk mellette. Hadd frissítsem fel az emlékezeteteket ezzel a nagyszerű történettel.

Az izraeliták ismét olyan dolgot tettek, ami Isten szemében gonosz (Bírák 4:1-3). Ezért kiszolgáltatta őket Jabínnak, Kánaán királyának. Az ő hadseregének volt a hadvezére Sisera. Izrael húsz éven keresztül kegyetlen elnyomásban élt, ezért az Úrhoz kiáltottak segítségért. Debóra, a prófétanő vezette Izraelt. Az izraeliek hozzá mentek, hogy ítéletet hozzon a peres ügyeikben. (Bírák 4:5). Debóra Bárákot kérte fel, hogy vezesse Izrael seregeit abban a csatában, amely negyven évnyi békességet eredményezett (Bírák 5:31). Haditervet állított fel (Bírák 4:6–7). Bárák válasza a következő volt: „Ha velem jössz, elmegyek, de ha nem jössz velem, én sem megyek” (Bírák 4:8). Debóra így válaszolt: „Szívesen elmegyek veled, de akkor nem a tiéd lesz a dicsőség azon az úton, amelyen elindulsz, mert asszony kezére adja az Úr Siserát” (Bírák 4:9). Ezután Bárák 10000 emberével lerohanta Sisera seregét. Siera egész seregét megölték, de a hadvezér elmenekült, és egy asszony, Jáél sátrában kért menedéket. Klánjaik baráti viszonyban voltak egymással. Jáél meghívta Siserát a sátrába, és biztosította arról, hogy nincs mitől félnie. Miután elaludt, Jáél egy sátorcöveket ütött Sisera halántékába, így ölve meg őt (a teljes történet a Bírák 4:17–21-ben olvasható). A prófécia, miszerint egy nőé lesz a dicsőség, megvalósult!

Debóra életének alapos vizsgálata alapján a következők jellemzik a nagyszerű női vezetőt:

 • Hittel teljes – Debóra hitt abban, hogy Isten cselekszik az Ő népéért (Bírák 4:14).
 • Türelmes – időt adott a szolgálatának arra, hogy növekedjen (Bírák 4:5–7). Ez egy fontos példa, amit mindnyájunknak követnie kell. Talán Isten beszélt neked egy bizonyos szolgálatról, de az nem a vártnak megfelelően növekszik. Ez a kiváló asszony bemutatta nekünk, hogy mennyire fontos várni Istenre, hogy Ő vigye végbe az akaratát.
 • Hatással van – arra ösztönzött másokat is, hogy Istenhez forduljanak vezetésért (Bírák 4:8).
 • Cselekvő – nem félt részt venni, amikor cselekedni kellett (Bírák 4:9).
 • Bátor – bátran cselekedett, amikor tudta, hogy Isten szólt hozzá (Bírák 4:10).

Az Ószövetség egy másik nagyszerű asszonya Hulda volt. Az ő történetét a 2 Királyok 22-ben olvashatjuk. Hulda házas volt, de a férje nem próféta volt, hanem a királyi vagy a papi ruhatár felelőse. Valószínűleg Jeremiás és Jósiás király kortársa volt, akik akkoriban Jeruzsálemben éltek. Hulda bibliatudós volt, akinek nagyon nagyra tartották a prófétai ajándékát. Amikor a törvénykönyvet megtalálták a templomban, Jósiás király öt emberét küldte el hozzá tanácsért. Hulda azt prófétálta, hogy Isten ítéletet küld Júdára, mert elhagyták Istent, és bálványokat imádnak. Az, hogy házas asszony volt, erősen arra mutat, hogy képes volt egyensúlyozni a hatalom és az alávetettség között.

És ott van a névtelen prófétanő. Természetesen volt neve, csak az Írásban nincs feljegyezve. Ézsaiás feleségére is prófétanőként utal a Biblia (Ézsaiás 8:3). Egy vicces megjegyzés: Mutattak már be valaha is úgy, hogy „bemutatom neked Lednicky pásztort (ez a vezetéknevünk) és a feleségét (név nélkül)? Fontos megtartani a humorérzékünket.

Ezek a felkent asszonyok mind kivételes esetek voltak az Ószövetségi kultúrában. Sokszor bántak rosszul a nőkkel, pogány behatásra. Még az újszövetségi farizeusok is megköszönték Istennek, hogy nem idegennek, kutyának vagy asszonynak születtek. De a Biblia, még Krisztus előtt világosan utal arra, hogy Isten fontos szellemi vezetői szerepeket szán a nőknek.

Az előbbiekben az Ószövetségből néztünk meg néhány példát arra, hogyan használja Isten a nőket, ezért most tekintsünk meg néhány újszövetségi példát.

Anna prófétanő volt (Lukács 2:36). 7 házasság év után özvegy lett, így biztosan állíthatjuk, hogy ismerte a gyász fogalmát. A Biblia azt mondja, hogy „böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal” (Lukács 2:37). Lehet, hogy ő volt az első női evangélista? Hiszen ő volt az első, aki nyilvánosan prédikált Jézusról a születése után. Anna bátran beszélt Jézusról, a messiásról mindenkinek, aki Izrael megváltását várta.

Egy másik fontos nő a Samáriai asszony volt. A forrásnál találkozott Jézussal, majd miután visszament a városba, a lakók nagy részét az Úrhoz vezette. Ez a nő nagyon bűnös életet élt, de amint találkozott Krisztussal, azonnal elkezdte terjeszteni a Messiással való találkozását.

Pünkösd napján Péter apostol beszélt Jóel próféciájáról, miszerint Isten kiárasztja a Szellemét mindenkire (egyértelműen beleértve a nőket is), és ők prófétálni fognak (Cselekedetek 2:14-21). Ott voltak Fülöp hajadon leányai, akik szintén prófétáltak (Cselekedetek 21).

Pál 7 nőt nevez meg a Róma 16-ban, akik mind keresztyén munkások, diakónusok és prófétanők voltak, és az Úrért dolgoztak. Ez azt is jelenti, hogy prédikáltak. Ezek a szellemi vezetők segítették a női megtérőket, felkészítették őket a bemerítkezésre, szolgáltak a betegek és a börtönbe zártak felé.

Pál beszél Priszcilláról és Akviláról (Róma 16), akik kockára tették érte az életüket. Nagyszerű csapatot alkottak, akik sátorkészítők voltak, és gyülekezeti alkalmakat tartottak az otthonukban. Apollóst is befogadták az otthonukba, aki akkoriban kezdett el prédikálni a zsinagógákban, és tanították őt. Egy tudós így fogalmazott: „Fontos megjegyezni, hogy a hat említésükből négyszer Priszcilla neve van elöl”. Ez nem csupán Pál nagyrabecsülését mutatja, hanem talán azt is, hogy még a férjét is felülmúlta Isten szolgálatában.

Úgy tűnik, hogy az írás eléggé világosan fogalmaz, nem kell hozzá mélyebb kutatást végezni. Az Ó- és Újszövetségben is jó néhány kiválasztott nőt találunk, akik szolgálatokat vezettek Izrael és a korai gyülekezet idejében. Akár a múltat vizsgáljuk, akár a jelenre nézünk, azt láthatjuk, hogy Isten elhívott, felkent és képessé tett nőket arra, hogy különböző módokon hirdessék az evangéliumot. Amikor a 20. században kiáradt a Szent Szellem, akkor a nők hatékony evangélisták, misszionáriusok, pásztorok, tanítók és egyéb szellemi szolgálók voltak. Nagyon sok gyülekezetet áldott meg Isten női prédikátorokkal, akik alázatosan, megszentelve és hatékonyan hirdették a pünkösd üzenetét szerte az egész világon.

Nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk, hogyan használja Isten a nőket a mai napig, és készen kell állnunk arra, hogy elfogadjuk az elhívását, hogy akkor és úgy szolgáljunk, ahogy Ő kéri.

Egyszer olvastam egy nyilatkozatot, amely ezt mondta: „Ha bizonyos szolgálatok elérhetetlenek a keresztyének felének (vagy több mint felének), akkor biztosak lehetünk abban, hogy mindenki, aki szolgál, szenvedni fog ennek az elutasításnak a következtében.” Az Assemblies of God közössége, ahova tartozom, mindig is elismerte és felhatalmazta a női szolgálókat csak úgy, mint a férfiakat, arra, amire Isten elhívta őket. A szolgálatok szellemi gyümölcsei a bizonyítékok arra, hogy Isten férfiakat és nőket is elhívott.

Ha a prédikáció szolgálatára lettél elhívva, akkor néhány dolgot fontos megjegyezni.

 1. Ragadj meg minden lehetőséget a beszédre. Taníts a vasárnapi iskolában, beszélgess a börtönökben, és bárhol, ahol Isten lehetőséget ad neked. Minél többet prédikálsz, és minél több istentiszteletre készülsz fel, annál jobban tudsz majd együttműködni a Szent Szellemmel.
 2. Mindig maradj meg nőnek. Egy nagyon gyakori kifogás, amit a nőkkel szemben emelnek az, hogy maszkulin modort vesznek fel a szószéken, ezáltal inkább férfiassá válnak, mintsem nőiessé. Néha a nők túlzottan függetlenné válnak azáltal, hogy úgy gondolják, ha tanácsokat fogadnak el, akkor gyengének tűnnek. Néhányan annyira magabiztossá válnak, hogy az már bántó mások számára. Tudom, hogy ez a kedves olvasóimra természetesen nem vonatkozik. Csak gondoltam, hogy felvetem ezt a témát is, nehogy bárki is belefusson ezekbe a hibákba.
 3. Ne légy se túlérzékeny, se védekező azért, mert nőnek születtél. Előfordulhat, hogy azt érzed, hogy rosszul bánnak veled, vagy átnéznek rajtad, pedig ez nem azért történik, mert nő vagy. És ha mégis azért mellőznek, mert nő vagy, akkor emlékezz arra, hogy nem te vagy az egyetlen, akinek meg kell küzdenie mások előítéleteivel. De egy dologban biztos lehetsz. Ha Isten elhívott téged, és te felkészülsz, tanulsz, imádkozol és pozitívan állsz a dolgokhoz, akkor Ő majd kinyitja előtted a megfelelő ajtót. Az előléptetés az Úrtól jön (Zsoltárok 75:67).
 4. Figyelj a motivációidra. Nem kell semmit sem bebizonyítanod csak azért, mert nő vagy. Ahogy Pál apostol mondta: „De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és az a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének az evangéliumáról” (Cselekedetek 20:24).
 5. Ne várj el különleges bánásmódot. Isten majd kinyitja előtted a szolgálat ajtaját, amin bemehetsz. Ő fog felszentelni és stratégiai pontra helyezni téged, hogy prédikáció és tanítás által szerezz Neki dicsőséget.
 6. Ne lépj be a női diszkriminációra panaszkodók klikkjébe. Olyan könnyű arról panaszkodni másoknak, hogy mennyire rosszul bánnak velünk. Biztosan jó oka volt annak, hogy valaki mást választottak. A Filippi4:8 figyelmeztet minket, hogy őrizzük a szívünket és az elménket, és csak olyan dolgokon gondolkodjunk, amelyek Istent dicsőítik.
 7. Ne veszítsd el a humorérzékedet. Nem számit, mennyire áldott a szolgálatod, akkor is csak egy agyagedény vagy. Tudj nevetni magadon. Mindannyian követtünk már el katasztrofálisnak tűnő hibákat, és mégis túléltük. Egyszer el akartam énekelni egy különleges éneket prédikáció közben, és amikor megkértem a hangtechnikust, hogy indítsa el a zenét, ő azt válaszolta, hogy nincs nála. Elborzadva jöttem rá, hogy a táskámban hagytam. Szörnyen kínos volt, de túléltem. Az Ige nem beszél arról, hogy szelleminek lenni egyenlő a az ünnepélyességgel. Hanem azt mondja, hogy a vidám szív olyan, mint az orvosság (Példabeszédek 17:22).
 8. Figyelj oda, hogyan viselkedsz a férfiakkal, főleg a házasokkal. Egyszer egy evangélista hölgy szolgált a gyülekezetünkben. Éppen utaztunk valahová autóval, amikor azt mondta nekem: „Egyszerűen oda vagyok a férjedért. Téged is kedvellek, de a férjedet nagyon szeretem.” Nem is kell mondanom, hogy nem ő lett a legjobb barátnőm. Tudom, hogy ártatlanok voltak a szándékai, de egy kicsit bölcsebben is bánhatott volna a szavaival.
 9. Rendeld alá magad a tekintélynek. Ha egy pásztor szolgálói körébe tartozol, akkor rendeld magad alá annak a pásztornak, és a gyülekezetére való látásának. És ne légy túl érzékeny az alárendelni kifejezésre. Ez ugyanúgy vonatkozik a férfiakra is a szolgálói csoporton belül. Az 1 Péter 5:5 azt mondja, hogy alázattal kell egymás felé fordulnunk, mert Istennek nem tetszik a büszkeség, de kegyelmet ad az alázatosnak.
 10. És végezetül, legyél lojális a szolgálatod vezetője felé. Senki sem tökéletes, de ha Isten helyezett téged valahova, akkor a vezetődet képessé teszi arra, hogy segítsen neked fejlődni és növekedni.

Hadd zárjam a mondanivalómat az alábbi gondolatokkal.

 • Komolyan keresned kell Istent, ha meg akarod ismerni az „elhívásodat”.
 • Ismerd fel és fogadd el a szolgálat különböző időszakait. Ha házas vagy, és gyerekeid vannak, akkor lehet, hogy a nyilvános szolgálatról le kell mondanod. Ne feledd, hogy a saját házad népe üdvösségre juttatása pont olyan fontos, mint a világ megmentése.
 • Természetesen egy támogató társ érzékeny lesz az elhívásodra, és segíteni fog abban, hogy elvégezhesd a szolgálatodat.
 • Nem csak egyetlen módja létezik a szolgálatnak. A férjek és a feleségek sose versengjenek egymással, vagy váljanak féltékennyé a párjuk sikerei láttán.

Ahogy a férjem egyszer megfogalmazta:

„Ahogy közeledik a mi Urunk második eljövetele, az isteni küldetés, miszerint hirdessük az evangéliumot minden teremtménynek, megújul. Ugyan az a Szellem, amely pünkösdkor kiáradt, árad ki ma is minden lélekre. Tehát, Jézus Krisztus Gyülekezete – férfiak és nők ugyanúgy – keljünk fel, hogy véghezvigyük Isten tervét ebben a nemzedékben.”

Ő bizonyosan nemsokára visszatér, ezért gyorsan kell cselekednünk.

+ posts

Marcia Lednicky női táborok, konferenciák és szemináriumok gyakori előadója. Különleges adottságával ülteti át a szellemi igazságokat a mindennapi élet kihívásokkal teli közegébe. Előadói szolgálatát kiemelkedő énektehetsége színesíti, melynek segítségével Krisztus szeretetét kommunikálja a zene nyelvén.