A végső tanulság

2Korinthus 3:11 Sokszor megállapították már, hogy halálunk előtti utolsó szavaink rendkívüli jelentőséggel bírnak. Ha megismételjük, amit már egyszer leírtak, azzal legtöbbször az elhangzottakat összegezzük, azaz lényegében újból kiemeljük a legfontosabbakat. Ennek a felfogásnak pedig biblikus alapja is van… A Prédikátor könyvében Salamon ezt mondja: „Mindezt hallva a végső tanulság ez: Féld Istent, és tartsd meg …

Növekedni, amikor senki nem látja

A gyermekek felnőnek. Szinte lehetetlen észrevenni, hogyan is megy végbe, hacsak nem telt el körülbelül egy év legutóbbi látogatásunk óta, akkor viszont drámai a különbség. Egyértelműen magasabb. Érzelmileg és viselkedésben egyaránt érettebb. És ekkor azt mondjuk, „felnő”. Ugyanezt kívánta Pál az efezusi gyülekezetnek, mikor arra bátorította őket, hogy növekedjenek fel a „Krisztus teljességét elérő nagykorúságra” …

Más, mégis családtag

Az elmúlt fél évszázadban abban a kivételes megtiszteltetésben volt részem, hogy a világ számos vidékére eljutottam, és különböző kultúrákkal ismerkedtem meg. Minden nemzetben van valami egyedi, ami megkülönbözteti kultúráját a többitől. Mire a Szent Szellem néhány éve arra hívott bennünket, hogy Thaiföldön a bangkoki Nemzetközi Gyülekezetet pásztoroljuk, addigra már több, mint hatvan nemzetben végeztünk szolgálatot, …

Komoly időkben is vidáman

Jézus rendkívül komoly ember volt, ebben szerintem mindnyájan egyetértünk, hiszen mindenekelőtt az ő földi szolgálatában öltött testet Isten terve, hogy a bűnbeesett embert megváltsa. A Fiú eljött, hogy meghaljon a kereszten, és ez rendkívül komoly dolog. Tudta, mennyi szenvedést és megaláztatást kell majd elszenvednie, mégis, a mi csodálatos Urunk, legnagyszerűbb példaképünk, még a jövő teljes …

A tanítványság magasiskolája

Sok-sok odaszánt követője mellett Jézusnak tizenkét tanítványa volt, akiket ő személyesen választott ki. (Nyilvánvalóan nem azért, akik a kiválasztás pillanatában voltak, hanem azért, akikké a követésével válhattak.) Földi szolgálata, kereszthalála, feltámadása és végül mennybemenetele során körülbelül három éven át képezte őket. A tizenkettő közül Pétert, Jakabot és Jánost külön is kiválasztotta, és még intenzívebb tréningben …