Gyülekezeti élet

A gyülekezettel kapcsolatos fejtegetések rengeteg különböző véleményt és élénk vitákat gerjesztenek. Noha bőven vannak források arról, hogyan kell „gyülekezetesdit játszani”, meglepő módon alig találunk olyan információt a gyülekezet lényegéről, mely kimondottan a helyi gyülekezet kontextusára összpontosítana. Meglepetést kelt, hogy a gyülekezet miértje és mivolta hiányzik a 21. századi gyülekezettel kapcsolatos sietős retorika világából.

Craig Van Gelder szerző érdekes észrevételekkel igyekszik kitölteni ezt az űrt. Azt mondja, a gyülekezet Szellemből fakadó missziós természete minden helyi gyülekezetet felruház bizonyos képességekkel, amelyeket ápolni kell ahhoz, hogy megvalósulhasson a Szellem által vezetett szolgálat. A Szellem vezetése alatt álló gyülekezetek Van Gelder szerint képesek többek között a következőkre:

  • Megérteni a környezetet – ez a demográfiai szempontokra is vonatkozik, de még inkább hit és helyes megítélés kérdése: fel kell tenni a kérdést, hogy mit tesz és mit akar tenni Isten ezen a környéken.
  • Pontosító meglátásokra számítani az evangéliummal kapcsolatban. Isten nemcsak új meglátásokat ad egy adott környezetre vonatkozóan, hanem úgy jelenti ki ezeket, hogy az megfeleljen az ott élő emberek értelmének. Lehet, hogy új lesz, de érthető.
  • Kölcsönösségre számítani. Ahogyan Péterrel történt Kornéliusz házánál a Cselekedetek 10-ben, számítsunk arra, hogy ha új célcsoportok felé kezdünk el szolgálni, ezek az emberek esetleg munkatársainkká válhatnak a további munkában!
  • Megérteni, hogy a szolgálat mindig a környezethez kötődik – felhasználni a szolgálatvégzés helyére jellemző mintákat és formákat.
  • Elismerni, hogy ideiglenes jellegű minden szervezeti felépítés, amelyet a szolgálat végzése és a gyülekezeti élet elősegítése érdekében hoztak létre.

Minden gyülekezetnek feladata, hogy a Jézusról szóló örömhírt szóban és tettekkel is továbbadja. Ahhoz azonban, hogy az Evangélium valóban örömhír legyen, érthetőnek kell lennie azok számára, akik hallják. Ha Jézus volt a testté lett Ige, észszerű az az elvárás, hogy a gyülekezet igyekezzen érthetővé, megismerhetővé és elérhetővé tenni az Evangéliumot. 

Felhasznált források:  Craig Van Gelder: The Ministry of the Missional Church: A Community Led by the Spirit. Baker Book House 2007. Ld. még: www.gocn.org

+ posts

Dr. BYRON D. KLAUS az Assemblies of God amerikai pünkösdi felekezet Theological Seminary Teológiájának dékánja, Springfieldben (Missouri, USA)

Olvass tovább