A felmérések azt mutatják, hogy szolgálattevők otthonában felnőni előnyökkel és hátrányokkal is jár. Az előnyök közé tartoznak a jól fejlett társas készségek, lehetőség a szellemi vezetőkkel való beszélgetésre és a rugalmasság. Ugyanakkor komoly feljegyzések tanúsítják, hogy a szolgálattevők gyermekei szinte mikroszkóp alatt élnek, és sokszor többet várnak el tőlük más gyerekeknél. Íme néhány irányelv Isten Mózesnek adott parancsolatai alapján a lelkipásztornak, aki egyben szülő is:

  • A szolgálatot ne helyezd előrébb Istennél és a családodnál! Emlékezz meg arról, hogy elsődleges elhívásod a családod felé szolgálni házastársként és szülőként!
  • Ne készíts bálványt magadnak! Ne feledd: a dolgokat használni kell, az embereket pedig szeretni, és nem fordítva! Mutass jó példát gyermekeidnek arra, hogyan kell egészséges módon viszonyulni az anyagi dolgokhoz, és azoknál többre becsülni a kapcsolatokat!
  • Ne élj vissza az Úrnak, a te Istenednek nevével! Mutasd be a gyermekeidnek, hogyan kell egészségesen alávetni magunkat Isten tekintélyének és más, általa kijelölt tekintély-hordozóknak! A gyerekeknek meg kell tanulniuk, hogy mindenki hatalom alá van vetve. Isten ezzel a felállással gondoskodik útbaigazításunkról és biztonságunkról.
  • Heti egy napot őrizz meg szabadnapnak! Ez a nyugalomnap pihenésre, felüdülésre, megújulásra és kikapcsolódásra szolgál. Mutass példát gyermekeidnek arra, hogy a világ (és a szolgálat) nélküled sem omlik össze, és a nyugalomnap Isten ajándéka!
  • Tiszteld saját szüleidet! Ez egészséges többgenerációs nézőpontot mutat be a gyerekeknek a gondoskodásról és az önfeláldozó életről.
  • Ne ölj! Gyakorlati módon mutasd be gyermekeidnek, hogyan kell áldani azokat, akik téged átkoznak, jót tenni azokkal, akik gyaláznak, és szépen beszélni azokról, akik rágalmaznak! Ezenfelül mutass példát a megbocsátó lelkületre!
  • Ne paráználkodj! Mutasd be a gyermekeidnek, hogy még mindig őrülten szerelmes vagy a házastársadba! Ez szeretetteljes pillantásokban és gesztusokban mutatkozik meg, valamint hozzá tartoznak az elismerő szavak, a figyelmesség és a gyerekek nélkül, kettesben töltött idő.
  • Ne lopj! Mutass példát gyermekeidnek a nagylelkű, adakozó és szolgálatkész hozzáállásra!
  • Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen! Mutass példát arra, milyen érték rejlik a bizalomra épülő kapcsolatok kialakításában és több szoros barátság ápolásában!

Ne kívánd! Mutass példát az életviteleddel: mellőzd a panaszkodást, és elégedj meg Isten gondviselésével!

+ posts

Akron, Ohio