A mostani keresztyén vezetőknek komoly hangsúlyt kellene fektetniük arra, hogy az igehirdetők és gyülekezeti vezetők következő nemzedékével foglalkozzanak. A legtöbb keresztyén mozgalom arról számol be, hogy egyre kevesebb fiatal vállal teljes idejű keresztyén szolgálatot.

A legfrissebb statisztikák szerint például az amerikai AG felnőtt tagjainak 34%-a 18 és 34 év közötti. A képesített igeszolgálóknak viszont csak a 12%-a tartozik ugyanebbe a korcsoportba. Vagyis a következő nemzedék nincs kellően reprezentálva szolgálattevőink között.

Mindez úgy következik be, hogy közben sok diák már egészen fiatalon érzi Isten elhívását a teljes idejű szolgálatra. Sajnos nem tudják azonban, hogyan kezdjenek hozzá, és a jelenlegi vezetők is sok esetben nem tudják, hogyan segítsenek nekik. Így ezek a fiatalok elkeverednek, lemondanak elhívásukról, vagy pedig éveket várnak, mire beteljesítik.

Ezért is írta John Zick a Called (Ha elhívásod van) című könyvet. Zick több mint egy évtizeden át ifjúsági pásztorként szolgált, és átélte, milyen nyomással és kihívással kell szembenézniük az ifjúsági vezetőknek, ha segíteni próbálnak az Isten hívó szavára válaszolni óhajtó diákoknak. Tisztában van azzal is, milyen különleges megtiszteltetésben részesíti Isten az ifjúsági pásztorokat a következő nemzedék tanítványképzésével és mentorálásával, és biztos akar lenni abban, hogy jól sáfárkodnak ezzel a lehetőséggel. Zick a könyvével segíteni szeretne a diákoknak áthidalni a szakadékot, hogy amint megérzik elhívásukat, azonnal vágjanak bele a szolgálatba ott, ahol vannak.

Ha egy fiatal elhívást kap, azt érdemes megünnepelni, de a lényeg egyelőre mégis az egészséges alap lerakásának folyamata, nem pedig az, hogy magára az elhívásra összpontosítson. Közvetlenül a fiatalok megszólítása kapcsán Zick hat gyakorlati dolgot említ, amellyel már most elkezdhetnek készülni leendő szolgálatukra. Ezek a következők:

  1. Erősítsd önfegyelmedet! A fiataloknak nagyon kell vigyázniuk arra, hogy mivel töltik idejüket, és mit engednek be életükbe, hogy egészséges szellemi, mentális és kapcsolati szokásokat alakítsanak ki.
  2. Kezdj el szolgálni! A szolgálat szolgalét. A fiataloknak nem kell megvárniuk, amíg „alkalmasak” lesznek, vagy felkérik őket, hogy segítsenek. Elkezdhetik ott, ahol vannak, azzal, amijük van, és megkereshetik, hogyan szolgálhatnának családjukban, gyülekezetükben és városukban.
  3. Keresd a közösséget! A fiataloknak tudatosan keresniük kell egy Pált, Barnabást vagy Timóteust maguk számára – olyanokat, akik fejlődésük során segítik, bátorítják és terhelik őket.
  4. Fedezd fel ajándékaidat! Isten minden egyes személyt különféle képességekkel, vágyakkal és adottságokkal ruházott fel. Miközben a fiatalok felfedezik és fejlesztik ezeket, használhatják őket eszközként elhívásuk betöltésére.
  5. Ismerd meg a téged hajtó szenvedélyt! A fiatalok szánjanak időt arra, hogy felismerjék, mi az, amivel kapcsolatban szent elégedetlenséget éreznek – milyen gondokra vagy problémákra szeretnének megoldásokat –, és gondolják át, hogyan képezhetnék a megoldás részét.
  6. Sose érkezz meg! A megérkezés érzése rendkívül veszélyes, ezért a fiataloknak muszáj keresniük, milyen egészséges módon tanulhatnak és növekedhetnek tovább.

Zick nem úgy mutatja be ezeket az elveket, mint garantált receptet a sikerre. Állítása szerint ezek inkább közös vonások azok történetében, akik sikereket éltek át a szolgálatban.

A gyakorlati tanítás, az igei támogatás és a személyes történetek útján a fiatalok megtanulják, miért fontosak ezek az elvek, és hogyan tudják már most beépíteni őket életükbe ahhoz, hogy megtapasztalják az egészséges és hosszan tartó szolgálatot. A cél az, hogy olyan anyagokat adjunk a vezetők kezébe, amelyeknek a segítségével felkészíthetik a fiatalokat arra, hogy válaszoljanak Isten életükre vonatkozó elhívására, és megláthassuk a növekedést azoknak a fiatal, jól képzett szolgálattevőknek a számában, akik betöltik a földet az evangéliummal.

+ posts

Jade Crook az Assemblies of God felekezet ifjúsági szolgálatának szerkesztője és erőforrás-koordinátora.