Kitörés – gondozóból felkészítő

A protestáns reformáció forradalmat ígért, első forradalmára pedig Luther Márton, Ágoston-rendi szerzetes volt. A következő támadást intézte a XVI. század hierarchikus, klérus által uralt római katolikus egyháza ellen: „A keresztség által mindnyájan pappá szenteltetünk fel. Aki feljön a keresztvízből, az már elmondhatja. hogy felszentelt pap, püspök, pápa.”1 Ezzel eltűnne a klérus és laikus réteg közötti megosztottság. …