Szolgálat öngyilkos hajlamúak felé

Hogyan pásztoroljuk a válsághelyzetben lévőket? Öngyilkosság. Ez az egyik legvérfagyasztóbb és legbaljóslatúbb szavunk. Kevés kifejezés ébreszt hevesebb zsigeri reakciókat vagy fájóbb emberi érzelmeket. Összetört szívek, eltékozolt tehetség, mindent elborító tehetetlenség és idő előtt kioltott életek rejlenek mögötte. De mi köze ennek a gyülekezeti vezetőkhöz? Hát a keresztyének – különösen a pásztorok – nem immunisak az …