A pünkösd mint paradigma

A Cselekedetek 2 és a Gyülekezet bátor, prófétai bizonyságtevése Az Újszövetség-tudósok többnyire egyetértenek abban, hogy Jézus Názáretben elmondott drámai prédikációja (Lukács 4:16–30) jól mintázza Lukács evangéliumát. Az evangéliumban előforduló valamennyi fontos témát előrevetíti: a Szellem munkáját, az evangélium egyetemes voltát, Isten kegyelmét és Jézus elvetését. Ez az egyik jelentős pont, ahol Lukács időrendje eltér Márkétól. …