A Szent Szellemmel teljes szolgálattevő felkészítéséért

Igehirdetés-vázlatok

/Igehirdetés-vázlatok
Igehirdetés-vázlatok

Igehirdetés-vázlat: Jézus vízen jár (Máté 14:22–34)

Jim Dearman | 2015. nyár

Bevezetés

Jézus – annak ellenére, hogy tudta, tomboló viharba kerülnek – céllal küldte a tanítványokat a tó túlsó partjára. Ezzel arra tanította őket, hogy bízzanak céljában, látásmódjában és erejében.

Üzenet

 1. Jézus CÉLLAL cselekszik (22–25. vers)
  1. Jóindulatát mutatja meg, követőivel jót cselekszik…
   • Valamennyi szellemi áldással megáldja őket
   • Saját képére alakítja őket
   • Királysága számára felhasználhatóvá teszi őket
  2. Bízz hűségében
   • Valamennyi ígéretét teljesíteni akarja
 1. Jézus MÖGÉ LÁT A DOLGOKNAK (26–27. vers)
  1. Tisztában van követői valódi természetével, amikor…
   • Hűsége helyett ők inkább a viharra néznek
   • Megkérdőjelezik a rájuk bízott feladatot
   • A veszélytől és kudarctól félnek
   • Kételyeik vannak azzal kapcsolatban, hogy ott van és át tudja őket segíteni a nehézségeken
  2. Arra hívja követőit, hogy félelem és kétkedés nélkül bízzanak meg vezetésében
 2. Jézus HATALOMMAL érkezik (28–33. vers)
  1. A rosszat jóra tudja fordítani
  2. Hatalma van rá, hogy mindent saját akarata szerint tegyen
   • Vízen járt, segítségével Péter is vízen járt
   • Hatalma korlátlan, SZERETETE VÉGTELEN
  3. Bízz benne, add neki át az irányítást.

Összegzés

Amikor a 31. versben így szólt Jézus Péterhez: „Kicsinyhitű, miért kételkedtél?”, akkor elsősorban nem a vízen járásra gondolt.

Azt kérdezte Pétertől:

 • Miért kételkedtél abban, hogy a hajó biztonságos? Azt mondtam, hogy szállj be a hajóba! (22. vers)
 • Miért kételkedtél, amikor viharba kerültetek? Előre küldtelek benneteket, nem? (24. vers)
 • Miért kételkedtél, amikor megláttál? Hát nem ismersz? (26. vers)
 • Miért kételkedtél abban, hogy hozzám jöhetsz-e? Kérted, én pedig azt mondtam, gyere. (29. vers)

Bízz a céljaiban – amikor Isten megbíz valamivel Királyságában, akkor a szívedre helyezi a dolgot és vágyat is ad mellé. Engedelmeskedj neki, bízz benne!

Tudd, hogy mögé lát a dolgoknak – NE lepődj meg, ha viharba keveredsz!

Hidd el, hogy hatalma van teljesíteni mindazt, amit megígért – amikor már nem tehetsz semmi mást, imádkozhatsz és biztos lehetsz benne, hogy be is fejezi, amit elkezdett. (32–34. vers)

Jim Dearman a Life Publishers kiadó (Springfield, Missouri, USA) nyomdai munkákért és terjesztésért felelős koordinátora. Korábban 22 évet szolgált misszionáriusként Nyugat-Afrikában.

Igehirdetés-vázlat: Isten nagysága (Ézsaiás 40:12–31)

Frank Vice | 2015. tavasz

Bevezetés (12–14. vers)

„NAGYSÁG” meghatározása

Szótári definíció: „jellemben vagy minőségben észrevehetően felette áll”

Világi nagyság

Sok „nagy” ember van/volt a világban: Abraham Lincoln; Albert Einstein; Michael Jordan; Wayne Gretzky, „a Hatalmas”; Muhammad Ali önmagát „a Legnagyobbnak” nevezte. A világ bálványozta őket.

Nagyság a Bibliában

Dáviddal kapcsolatban azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten naggyá tette a nevét. (2Sámuel 7:8–9)

Az Ézsaiás 40-ben minden más nagyságtól eltérő nagyságról: ISTEN NAGYSÁGÁRÓL olvasunk.

Tudjuk, hogy Isten hatalmas.

A Zsoltárok 145:3-ban ez áll: „Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, nagysága felfoghatatlan.” Nem tudjuk felfogni, megérteni.

Ennek pedig az az oka, hogy Isten isten, mi pedig korlátozott emberek vagyunk.

Azonban több olyan oldala is van Isten nagyságának, amely megismerhető.

Üzenet

Négy dolog segíthet megértenünk ezeket:

 1. Istennek nem kellett iskolába járnia (12–17. vers)
  1. Nekünk iskolába kell járnunk, de Istennek nem volt erre szüksége (13–14. vers). Nem kellett kitanulnia a teremtés tudományát.
  2. Zsidók 11:3: „Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható.”
  3. Még a legerősebb számítógéphez is programozóra van szükség! Istennek nincs erre szüksége!
 2. Istennek nincs egyenrangú ellenfele (18–20. vers)
  1. Istennek nincs versenytársa (18. vers)
  2. Megkérdezi a gyermek: Anya, kicsoda Isten? Nem könnyű kérdés, mert nincs mihez hasonlítani…
  3. SENKI/SEMMI nem fogható Istenhez (25. vers) – sem nemzet, sem bálvány, Libanon cédrusai sem – semmi nem fogható őhozzá
 3. Minden felett Isten kezében van az irányítás (21–26. vers)
  1. Mindenki felett (21–22. vers), a világ teljes lakossága felett – hétmilliárd ember; valamennyi király felett (23–24. vers) “Semmivé teszi a fejedelmeket, a föld bíráit megsemmisíti”; a csillagok serege felett (26–27. vers) – a csillagok neki tesznek jelentést, egy sem hiányzik.
  2. Isten az IRÁNYÍTÓ, így NEM KORLÁTOZZA semmi. (Ott van például a Vörös-tengeren való átkelés logisztikája.)
 4. Isten soha nem alszik (27–28. vers)
  1. Isten soha nem fárad el
  2. Soha nincs rossz napja!
  3. Soha nem felejt el semmit
  4. Soha nem szunnyad (nem alszik el munka közben… Izráel mégis ezzel vádolta meg), Zsoltárok 121:4: „Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izráelt!”

Összegzés

Isten elérhetővé teszi számunkra erejét (29–31. vers)

 • Isten elérhetővé teszi számunkra erejét, amikor gyengék vagyunk;
 • „Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi.” (Ézsaiás 40:29)
 • Szükség idején rendelkezésünkre bocsátja az Ő képességeit: „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul…” (Ézsaiás 40:31)

Frank Vice gyülekezeteket mozgósít a világmisszióra – összeköti őket a terepen szolgáló misszionáriusokkal. Pásztorként és misszionáriusként is szolgált.

Igehirdetés-vázlat: adakozás előtt (Példabeszédek 11:25)

Glenn Reynolds | 2014. ősz

Vetés és aratás

Ajándékod sokak számára áldás. Ezenfelül még saját magad számára hasznos. „Hogyan válhat hasznomra az adakozás?” – kérdezheted.

Az adakozás segítségével jobban hasonlítunk Istenhez, közelebb kerülünk Őhozzá, hatásos ellenszerünk van a materializmusra, hitünk erősödik, befektetésünk örökkévaló. Az adakozásnak egyéb hozama is van.

A Példabeszédek 11:25-ben ezt olvassuk:

Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.

Azt kapjuk vissza, mit adunk. Ha bőkezűen osztod a kritikát, sokat fognak kritizálni. Ha bőkezűen terjeszted a pletykát, sok pletyka száll vissza rád. Ha nem méred szűken a bátorítást, téged is bátorítani fognak. Ez a vetés és aratás törvényszerűsége. Ha bőkezűen adod a pénzed, bőséggel kapsz vissza. Ez az élet törvénye. A bőkezű ajándékozó bővelkedik. Aki mást felüdít, maga is felüdül.

Arra bátorítalak hát, hogy élvezd az adakozás előnyeit – higgy Istenben, hogy az adakozásodat áldással viszonozza.

T-Fav