„Kihúzni a hálót” – bevett mondás a pünkösdi pásztorok körében; az előrehívásra, a prédikációra adott nyílt válaszra utal. Ez a Bibliából ered, amikor néhány halász természetfeletti mennyiségű halat fogott ki, majd Jézus „emberhalásznak” hívta el őket. (Minden jó halász tudja, hogy csak akkor fogta ki a halat, ha az már a csónakban van.)

Ez a legfontosabb. A legjobb időpont, hogy döntésre szólítsunk fel az, amikor a Szent Szellem a prédikáció segítségével megvilágítja az Igét. Ami ekkor történik, gyakran meghatározza a mag jövőbeli növekedését. Csodálatos, ahogyan ugyanaz az üzenet válaszra készteti a különböző személyiségű és élethelyzetű embereket. Ez a Szent Szellem természetfeletti munkája.

Ötven évnyi szolgálatom során rengeteg pásztort kérdeztem meg, hogy milyen rendszerességgel hívják előre az embereket. Azoknál a gyülekezeteknél, ahol folyamatos az ébredés, és rendszeresen vannak új megtérők, néhány kivétellel az volt a válasz, hogy minden alkalommal. Az emberek akkor tudnak válaszolni Isten szavára, amikor lehetőséget kapnak rá.

Néhány pásztor/prédikátor azért nem szokta előrehívni az embereket, mert félnek, hogy senki sem fog mozdulni. Ezeket a félelmeket félre kell tennünk. Sokkal jobb, ha az előrehívásra senki sem reagál, mintsem hogy akár egyetlen kisgyermek is lemaradjon a lehetőségről, amikor a Szent Szellem felkészítette a szívét a döntésre.

A prédikátornak imádságos szívvel, az üzenet részeként kell megterveznie az előrehívást. Ha a szolgáló érzékenyen figyel a Szent Szellem vezetésére, akkor nem lesz gátja az Ő mindenható munkájának. Ha nagyon szoros a menetrend (pl. két vagy több alkalom van vasárnap délelőttönként), akkor az igehirdetésre szánt időkeretbe bele kell férnie, hogy a gyülekezet megfelelő módon válaszoljon az üzenetre.

Ezen kívül rendszeresen tanítani/prédikálni kell arról, hogy miért fontos Istennel az oltárnál találkozni. Ez nem csak az Isten erejébe vetett hitet és bizalmat építi, hanem arra is emlékeztet bennünket, hogy mennyire Tőle függünk az élet minden területén.

Nem minden reakció egyforma: van azonnali, és van hosszú távú. Természetesen a Szent Szellem minden munkája életformáló, és hosszú távú hatással van a hívő keresztyén életére. Ugyanakkor az azonnali reakció általában a megtéréssel, gyógyulással, Szent Szellembe való bemerítkezéssel, vagy az előrehívás során Isten kegyelmének egyéb szükségletet betöltő munkájával kapcsolatban adott nyilvános választ jelenti. Az az elkötelezettség mondható hosszú távúnak, amely egyéb cselekedetekben is megnyilvánul (pl. megbékélés, kapcsolatok helyreállítása, fegyelmezett ima, bizonyságtétel Krisztus mellett).

Legyél szellemileg felkészült

A nyilvános előadást az egyéni felkészülés hitelesíti. Lehet, hogy olyan sokszor hangoztattuk a szellemi felkészültség fontosságát, hogy ma már hajlamosak vagyunk gyorsan más témára térni? Ez az alapvető feltétele a hatásos szolgálatnak – bármilyen szintről is legyen szó. E. M. Bounds így ír erről a „Power Through Prayer” (Az ima ereje) c. könyvében:

Az az igehirdető terem jelentős gyümölcsöt Istennek, aki mielőtt az emberek elé állna, először az Istennel való könyörgésben jut győzelemre. Minél szorosabb az igehirdető kapcsolata Istennel a belső szobájában, annál nagyobb hatással lehet az emberekre a szószékről.

Legyen szenvedélyes a felhívás

Az ügyvéd, a politikus, a szószóló sokkal nagyobb sikereket ér el, ha szenvedélyesen képviseli az ügyét. Az emberiség elveszett mivolta nem valami unalmas, „Ezt kapod, nincsen más!” téma. Örökké tartó hatása van annak, hogy a menny vagy a pokol mellett döntünk. Ha az evangélium igaz – és márpedig az –, akkor nem kell szabadkozni a megváltás, remény, megszabadulás, gyógyulás, helyreállás és a többi, jelenre és jövőre vonatkozó ígéret miatt. Beszéljünk meggyőződéssel! Csakis ekkor tudunk másokat is meggyőzni.

Ne vonja el más a figyelmedet

Az időkeret betartása, a hirdetések és más programpontok (akármennyire is szükségesek) gyakran megzavarják az előrehívást. Rossz üzenetet közvetít azoknak, akikhez szólt a Szent Szellem, hogy menjenek előre, ha csak gyorsan elhadarjuk a felszólítást, miközben az összejövetelről már mehetnek is haza az emberek. Úgy fogják érezni, hogy az előrehívás nem is fontos.

Ne csaljuk el a meghívást. Inkább más dolgokat igazítsunk ehhez. Segítség lehet az is, ha az imádkozás alatt megy a dicsőítés, miután már elhangzott az üzenet és az előrehívás.  Isten üzenetének átadása, és ennek a Szent Szellem által való személyes alkalmazása kell, hogy a legfontosabb legyen a gyülekezeti alkalmunkon. Ha azonnal lehetőségünk nyílik Istennel találkozni, akkor olyan dolgok történhetnek, melyeket később nem pótolhatunk.

Légy konkrét

Ha evangélizációs az üzenetünk, akkor a bűnösök felé kell intézni a szavainkat. Ugyanez érvényes a Szent Szellembe való bemerítkezésre és a természetfeletti gyógyulásra is. De akkor is szükséges a konkrét felszólítás, amikor a házasságról, családi kapcsolatokról, adakozásról, elhívásról, vagy a helyi gyülekezet egységéről szól a prédikáció.

Én szeretem előre hívni az embereket az imádkozáshoz. Természetesen nem szeretnék megalázni senkit, de jó a szükséget nyilvánosan megvallani. Amíg valaki nem látja be, hogy isteni beavatkozás nélkül nem képes megváltozni a romlott emberi természetéből, addig elég valószínűtlen, hogy valaha is át fogja élni a szellemi szabadságot, győzelmet.

Többféle módszert alkalmazz

Mi, pünkösdiek nagyon büszkék vagyunk az informális alkalmainkra, de még a nem szertartásos események is nagyon hivatalosak lehetnek. Nem csak úgy kezdhetünk neki az imádkozásnak, hogy „hajtsátok meg a fejeteket, csukjátok be a szemeteket, emeljétek fel a kezeteket, álljatok fel, gyertek előre”… Ez is egy opció, de más módszerek is ugyan ilyen működőképesek lehetnek. Engedd a Szent Szellemnek, hogy a kreativitásodat használja. Ismét hangsúlyozom: az előrehívást az üzenet részeként már előre tervezd meg. Buzgón imádkozz érte. Gondold végig. A Szent Szellem már előre fel tudja rá készíteni a szívedet.

Legyenek felkészített imaszolgálók

Nagyon kiábrándító, hogy sok gyülekezetnek nincsenek felkészített imaszolgálói. Sokszor külön kell kérnem, hogy jöjjön valaki, aki az elől állókkal imádkozik. Szinte felfoghatatlan, micsoda örökké tartó hatással bír, ha vannak szellemileg érzékeny, bibliailag képzett szolgálóink. Az egyéni, személyes tanácsadás által kaphat az érdeklődő választ a kérdéseire, így juthat el az új dolgok megértésére.

Szellemileg éber zenészekkel dolgozz együtt

Szociológusok már rég felismerték, hogy egy adott kultúra gondolkodásmódja legjobban a zenéjén keresztül fejezhető ki. Legbelsőbb lényét szellemi dal és ének segítségével tudja kifejezni a hívő ember. Ezt az elvet az Írás többször is megfogalmazza. A zene szerves része volt a dicséretnek és az imádatnak.

A Szent Szellemmel együttműködő, felkent zenészek erősíteni tudják az imaszolgálatot. A közös ima által lehet őket erre felkészíteni. Tudasd velük előre az üzenet témáját. Akár előre ki is lehet választani a dalokat, hogy ne szakadjon meg a lelkület, amíg keresik a következő, odaillő dalt. A zenészek tulajdonképpen az üzenet folytatása.

Kövesd a Szent Szellem vezetését

Ez nagyon hasonló a szellemi felkészültséghez. Egy húron pendülni a Szent Szellemmel nem a véletlen műve. Általában nem ismerem a gyülekezetben, amelyben szolgálok. Az a tapasztalatom, hogy olyan gondolatok jönnek fel bennem bizonyos helyzetekről, amelyekről semmilyen előzetes információm nincsen. Ez mindig nagy hatással van mind a hívőre, mind a hitetlenre. Általa nő a hit.

Meg kell tanulnunk meghallani és tiszteletteljesen, alázattal követni a Szent Szellem hangját.

Személyesen szolgálj azok felé, akik előre jönnek

Ez nem kisebbíti a segítők szolgálatát. És nem is mélyíti el még inkább az előadó és a hallgatók közötti távolságot. Sőt, inkább odaadó szívből fakadó hitet fejez ki. Nagyon fontos köszönteni azokat, akik éppen kifelé mennek, de ha választani kell, akkor inkább azok felé kell szolgálnunk, akik előre jöttek, mert a szívük megmozdult.

Adj lehetőséget a nyilvános bizonyságtételre

Nem éppen a régimódi bizonyságtételek idejét éljük – és ennek néha alapos oka van. A Szent Szellem vezetésére ismét csak kreatívnak kell lennünk. Érdemes felkérni bizonyos embereket már előre a bizonyságtételre (személyes ismeretség vagy ajánlás alapján). Álljunk a bizonyságtevő mellé. Tartsuk mi a mikrofont. Tegyünk fel kérdéseket, hogy a beszélő ne térjen el a tárgytól. Micsoda bátorítás hallani, amikor Isten felülírja az emberi körülményeket!

Az előrehívás nem utószó vagy valamiféle kiegészítő rész az alkalom végén. Amikor az igehirdetés után a Szent Szellem rávilágít az igazságra és meggyőzi a hallgatóságot, a prédikátor ekkor húzza ki a hálót!

T-Fav
+ posts

Dr. H. Maurice Lednicky 1963 óta az amerikai Assemblies of God pünkösdi felekezet felszentelt szolgálattevője. Szerző, evangélista, pásztor, misszionárius és a Central Bible College (Springfield, Missouri, USA) egykori rektora