Ugyanaz az indulat legyen bennünk, mint amilyen Jézus Krisztusban is volt… (Filippi 2:5)

Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.
Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.
Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok.
Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben.
(Máté 5:3-12)

Hozzáállásunk nagy szerepet játszik abban, ahogyan megközelítjük mindennapi életkörülményeinket. Az idézett, közismert igeszakasz utolsó mondata jól összegzi azt, amit ebben a témában ki szeretnék fejteni. A Máté 5:12-ben ezt olvassuk:

„ÖRÜLJETEK ÉS UJJONGJATOK, MERT JUTALMATOK BŐSÉGES A MENNYEKBEN.”

HOZZÁÁLLÁSOM hatással van szolgáló képességemre, és ami ennél is fontosabb, jelentősen befolyásolja személyes kapcsolatomat Istennel.

Minél tovább élek, annál nyilvánvalóbb számomra az ember hozzáállásának kihatása saját életére. A hozzáállás számomra fontosabb, mint a tények; fontosabb a múltnál, az iskolázottságnál, a pénznél, a körülményeknél, a kudarcoknál és a sikereknél, és fontosabb annál, amit mások gondolnak, mondanak vagy tesznek. Ez fontosabb, mint a külső, a tehetség vagy a készségek. A hozzáálláson áll vagy bukik a cég, a gyülekezet vagy akár a család működése. Az a fontos, hogy minden nap megvan a lehetőségünk megválasztani, milyen hozzáállással vágunk neki az adott napnak. Nem változtathatjuk meg a múltat… és nem változtathatjuk meg az emberek viselkedését. Nem tudjuk megváltoztatni az elkerülhetetlent. Az egyetlen dolog, amin változtathatunk: a hozzáállásunk… Meg vagyok róla győződve, hogy az életem csupán 10 százaléka az, ami velem történik, és 90 százaléka az, ahogyan reagálok a történésekre. És így van ez a te életedben is… Mindenki a saját a hozzáállásáért felelős.
(Charles Swindoll)

Én döntöm el, milyen hozzáállással kezdek neki egy napnak.

Úgy döntök, hogy akkor is szeretni fogok másokat, ha megbántanak. Néha pontosan ez történik. Szolgálatod során emberekkel imádkozol, velük dolgozol, sok időt és energiát fektetsz be szellemi egészségükbe. Alkalmanként megesik, hogy elfordulnak Isten szeretetétől, és van, hogy bántó dolgokat mondanak neked vagy ellened szegülnek. Mégis, a bennem élő krisztusi szeretet és az Ige iránti engedelmesség miatt továbbra is a szeretettel viszonyulok feléjük. Miért? Isten szava kimondja: bárki képes szeretni azt, aki őt is szereti. Az Írás viszont arra int bennünket, hogy ennél többet tegyünk. A Máté 5:46-ban Urunk azt mondja,

„Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok?” Ha csak a barátaid felé vagy kedves, mennyiben különbözöl másoktól? Amikor telve vagyok Jézus szeretetével, nem nehéz meghozni a döntést, hogy azokat is szeressem, akik fájdalmat okoznak nekem, mert ez a szívemben élő Krisztus szeretetének kiáradása. Ne feledjük, hogy Jézus akkor is szeretetét mutatta ki Iskariótes Júdás felé, amikor Júdás csókkal árulta el őt.

Úgy döntök, hogy boldog leszek akkor is, ha körülményeim sokkal másabbak, mint amilyennek én szeretném őket látni. Végtére is nem szabad elfelejtenünk, hogy az igaz boldogság a Jézus Krisztussal való kapcsolatunkra épül, az Ő örömét és békességét semmi nem veheti el tőlünk. Ezért, úgy döntök, hogy boldog leszek, és felülemelkedek minden nehéz körülményen. „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!” (Filippi 4:4). E világban, mely tele van gonoszsággal, Isten nem ígér olyat, hogy soha nem lesznek problémáink. Egyet viszont biztosan ígér: mindig velünk lesz. Ő pontosan tudja, hol vagyok és min megyek keresztül egy adott pillanatban. Igéje biztosít bennünket, hogy sosem fogja engedni, hogy erőnkön felüli dolgok érjenek minket. Hála Neki ezért a bámulatos erőért és kegyelemért!

Úgy döntök, hogy hozzáállásom pozitív lesz. A Filippi 4:8-ban Pál apostol így ír: „ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!” A pozitív ember mások számára vonzó, míg a negatív lelkület visszataszító tud lenni. Mint szellemi téren győztes hívőknek, vágynunk kell arra, hogy az emberek jobban érezzék magukat, miután a közelükben voltunk. Szellemi célunk mások felé legyen az, hogy miután időt töltöttek velünk, érezhessék az irányunkból jövő szeretetet, bátorítást és áldást.

Lelkészgyerekként engem a mások felé tanúsított helyes hozzáállás fontosságára tanítottak. A szüleim mindig azt mondták nekem: „Mindenkiben van valami jó. Tekints erre a jóra, Isten pedig majd gondoskodik a többiről.” Ahogyan ezt saját példájukon keresztül bemutatták nekem, lassan rájöttem, hogy az emberek erre a viselkedésre pozitívan reagálnak, szüleim szeretetét viszonozzák. Életem során nehéz helyzetekben és problémás személyek esetében ez a gyermekkori intelem számtalan helyzetben volt segítségemre. Igen, mindannyian találkoztunk már „kevésbé tökéletes” személyekkel, de a Szent Szellem segítségével megtarthatjuk helyes hozzáállásunkat.

Úgy döntök, hogy megbocsátok – ezt a pontot részletesebben majd egy későbbi számban tárgyaljuk.

Úgy döntök, hogy Jézus Krisztus elkötelezett szolgája leszek. A végső ítéletkor az Úr azt mondja azoknak, akik valódi szolgai hozzáállást mutattak: „Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg.” (Máté 25:40) Ha én tényleg Mesteremet akarom szolgálni és nem azt várom, hogy engem kiszolgáljanak, akkor soha nem fogok csalódni. Hamarosan eljő a nagy jutalom napja!

Egy történet szerint egyszer egy rongyosan öltözött szegény kisfiú vágyakozva állt egy üzlet előtt és a kirakatot bámulta. Egy hölgy meglátta, megfogta a kezét, és bevezette az üzletbe. Vásárolt neki új cipőt, zoknit, nadrágot, egy pulóvert és egy dzsekit. Ezek után, meghívta a kisfiút egy könnyű ebédre, és vett neki forró csokit és meleg péksüteményt. A kisfiú felnézett a hölgyre, majd ezt kérdezte: „Ön Isten felesége?” A hölgy így válaszolt: „Nem, csak az egyik gyermeke”. A fiú erre így szólt: „Ó, tudtam én, hogy rokonok!”

Imádságunk ilyesminek kellene lennie: „Ó, Istenem, segíts, hogy a Te szolgád lehessek. Mutass nekem alkalmat arra, hogy kifejezhessem a szeretetedet a körülöttem lévőknek. Ó, Istenem, hadd áradjon a szereteted rajtam keresztül a családom, a gyermekeim és a férjem felé, a gyülekezetem felé, és mindazok felé, akikkel napi tevékenységeim során kapcsolatba kerülök.” Imádkozz, hogy Isten szeretete áradjon rajtad keresztül. A legfontosabb hozzáállás nem annak keresése, amit mi tehetünk Istenért. Sokkal inkább az, hogy Isten számára lehetővé tesszük, hogy rajtunk keresztül cselekedhessen.

Úgy döntök, hogy hálás lelkülettel élek. Olyan sok dolog van, amiért hálásak lehetünk, amiért hálásnak kellene lennünk. Legyen szokásoddá, hogy minden nap megpróbálod megszámolni az áldásaidat. Különösképp azért legyünk hálásak, hogy valaki elvezetett bennünket Jézushoz, és most számunkra is megadatik a kiváltság, hogy a reménység üzenetét másokkal megosszuk. Jézus kiválasztott szószólójának lenni szóval és tettel – a legnagyobb elhívás, melyet az ember ebben az életben kaphat. Istentől kapott pozíciódat ne kötelességként kezeld, hanem kihívásként. Ne feledd, hogy Isten soha nem kér olyat tőled, amit Ő maga ne lett volna hajlandó megtenni érted. Krisztus bizonyította irántunk való szeretetét, amikor eljött erre a földre és meghalt a bűneink miatt a kereszten. Légy hálás azért, hogy van otthonod, családod – és a legfontosabb: azért, hogy személyesen ismerheted Istent, aki szeret téged. Tényleg nagyon áldottak vagyunk.

Úgy döntök, hogy nem fogok védekezni Egy-két rossz tapasztalat okozhat ilyen problémát. Hamarosan azt fogjuk érezni, hogy mindenkinek van valamilyen ellenérzése velünk szemben. Ez mindig negatív érzéseket vált ki bennünk mások felé, majd végül neheztelés épülhet fel a szellemünkben. Senki sem tökéletes. Őszintén kell fogadnunk és értékelnünk bármilyen kritikát. Lehet, hogy a kritikát megfogalmazó személyt az Úr használja arra, hogy rámutasson az életünkben egy olyan területre, melyet az Ő irányítása alá kell vennünk.

Úgy döntök, hogy nem leszek ítélkező. Ne feledjük: úgy fogok én is megítéltetni, ahogyan én ítélek. Hallhattuk már: „Ne mérgelődj, hogy nem tudsz másokat megváltoztatni, hiszen magadat sem tudod.” Szeretni kell a bűnöst, a bűnt viszont gyűlölni. Ez gyakran óriási kihívást jelent. Viszont a Szent Szellem segít, hogy érzékeny szívvel viseltessünk azok iránt, akik még nem fogadták el Krisztust, vagy még nem elég érettek szellemileg.

Úgy döntök, hogy nem fogok másokat kritizálni. A kritikus szellem felerősödik, és végül elpusztítja az embert. George Bernard Shaw ezt mondta: „Jobb, ha tisztán tartod magad és fényes maradsz, ugyanis te magad vagy az ablak, akin keresztül a világot látod.” Igyekezz, hogy ne táplálj keserű, kritikus lelkületet a szívedben a gyülekezeti tagok, a vezetők vagy a diakónusokkal szemben. Ez azt jelenti, hogy gondolataiddal és szavaiddal óvatosan kell bánnod. Könnyen kritikussá tud válni az ember, ami nagyon rossz szokás. Egyszerűen próbáld meg nem a hibát keresni; ne mondj rosszat másokról! Ahelyett, hogy ítélkeznél, légy gyors a dicséretre. Gyakran idézek ezt az igeverset: „Fogadd kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltóm!” (Zsoltárok 19:15)

Figyelj a hozzáállásodra

Ha folyamatosan őrködünk helyes hozzáállásunk felett, tudván, hogy az ellenség minden lehetőséget megragad, hogy csüggedéssel sújtson vagy vereséget mérjen ránk, meglepően könnyű elhinni, hogy Isten jóval nagyobb dolgokat is cselekedhet az életünkben. Olyan izgalmas megtapasztalni, hogy Isten a saját edényeként akar használni. Gondolkozz el azon, mit jelent másoknak, amikor az Isten örömét terjesztjük és a bátorítás szószólói vagyunk, és megmutatjuk nekik azt a békességet, mely Jézus szolgálatából ered. Isten csodálatos kegyelmének segítségével ne engedd, hogy az Ő megváltó szeretetének saját rossz hozzáállásod gátat vessen. Ehelyett dönts úgy, hogy pozitív lelkülettel állsz hozzá minden egyes naphoz. Elképzelhető az is, hogy gyakran helyére kell igazítanunk a hozzáállásunkat. Fontos megérteni, hogy a „hozzáállás” több, mint egy adott személyiségfajta. Sokkal inkább azt jelenti, hogy Isten kegyelmének világosságában élünk, az Ő Szellemében járunk. Növekedj tovább Krisztusban! Engedd, hogy a Szent Szellem átformáljon a Krisztus képmására. Hozzáállásoddal dicsőséget fogsz szerezni az Ő nevének.

Isten segítségével a Szent Szellem által irányított hozzáállásunknak köszönhetően mások sokkal tisztább képet fognak kapni arról, kicsoda is Ő. Ezáltal, az élet egyik legnagyobb ajándékát fogod tudni nyújtani a családodnak és azoknak, akik körülötted vannak, mert példáddal a jó, isteni hozzáállásból eredő előnyöket fogod tudni bemutatni nekik. Bár a szüleim már az Úrnál vannak, örökké hálás leszek azért, hogy intelmeikkel és mindennapi életük példáján keresztül felkészítettek rá, hogy minden helyzetben megláthassam az emberek pozitív oldalát.

Várom, hogy ismét találkozzunk a következő Tárház számban! Isten jó, te pedig légy áldott. Nagy dolgokat fog tenni veled és rajtad keresztül.

T-Fav
+ posts

Marcia Lednicky női táborok, konferenciák és szemináriumok gyakori előadója. Különleges adottságával ülteti át a szellemi igazságokat a mindennapi élet kihívásokkal teli közegébe. Előadói szolgálatát kiemelkedő énektehetsége színesíti, melynek segítségével Krisztus szeretetét kommunikálja a zene nyelvén.