A készülés és prédikálás magányos világában időről időre szükségünk lehet segítségre. Hadd osszak meg négy tippet ahhoz, hogy jobb igehirdető legyél!

1. tipp:
Egy üzenet csak akkor áll készen arra, hogy átadjam a gyülekezetünknek, ha már átment néhány csatornán.

Először is imádkozom azért, hogy Isten ereje életeket változtasson meg ezen keresztül. Ezt követően szóban megosztom a mondanivalómat egy gyakornokommal, aki ezt felveszi a telefonjára. Megtanítottam neki, hogy kulcskérdésekkel még több ötletet csalogasson elő a szívem mélyéből.

Azután ezekből a gondolatokból összeállítjuk a prédikáció legfőbb elemeinek vázlatát, és meghatározzuk, milyen gyakorlati lépéseket szeretnénk, ha mindenki hazavinne magával. Vasárnap korán reggel ismét hangosan gyakorlom a legfőbb részeket. Végül elprédikálok egy kétperces változatot a munkatársaimnak, majd imádkozunk a hétvégéért.

A prédikációm így már elmondásra kész.

Chris Harrell a South Hills Church gyülekezet vezető pásztora Coronában (Kalifornia, USA).

2. tipp:
Pásztorként mindig prédikációs üzemmódban vagyok. Akár készülök, akár járok-kelek, a gondolataim folyton a következő üzenet körül forognak.

Az évek során kidolgoztam egy módszert a prédikációtervezési tébolyomhoz. Az igehirdetés négy sarokkövének nevezem.

Beszélj világosan! – szólj az elméhez!
Beszélj kenettel! – szólj a szellemhez!
Beszélj tekintéllyel! – szólj az erősségekhez!
Légy hiteles! – szólj a szívhez!

A készülésnek ez a módja lehetővé teszi, hogy hű maradjak az elhíváshoz és az ügyhöz.

A prédikálás nem művészet, hanem kiváltság. Minden héten alkalmam nyílik arra, hogy formáljam az emberek életét, és segítsek nekik rátalálni elrendelt sorsukra. Amikor tehát Isten Igéjének átadására készülök, igyekszem mindig világosan, kenettel, tekintéllyel és hitelesen szólni. Aztán pedig meglátom azt, amit Isten már látott – és amit szeretne másoknak is kijelenteni általam.

Obed Martinez a Destiny Church gyülekezet vezető pásztora a kaliforniai Indióban.

3. tipp:
Misszionáriusként sok helyen lépek szószékre. Első lépésként éppen ezért így szoktam imádkozni: „Istenem, mit üzensz a tieidnek itt, most, ebből az alkalomból?”

Ezzel az imakéréssel meg szokott erősödni bennem egy téma, egy bibliai gondolat és néhány alapigazság. Aztán úgy állítom össze az üzenetet, hogy a különböző tanulási stílusú hallgatók mind át tudják venni: világos vázlatot szerkesztek az analitikus hallgatók kedvéért, és beépítek történeteket a Szentírásból és a mindennapi életből a kapcsolat-központú hallgatók számára.

Végigmondom az üzenetet, majd átdolgozom, hogy a gondolatok és a lelkület természetes kibontakozásának semmi se szabjon gátat. Végül addig olvasom fel hangosan az igeszakaszt, amíg „az én hangomon” nem szól. Így az Ige szellemisége élővé válik számomra – szárnyal a lelkemben –, és hatalommal tudom hirdetni másoknak.

Beth Grant az Assemblies of God amerikai pünkösdi felekezet ügyvezető presbitere, eurázsiai misszionárius, a szexrabszolgaság túlélői felé szolgáló Project Rescue szervezet társigazgatója.

4. tipp
A heti prédikáció előkészítésekor előveszem Isten Igéjét, leírom a címet, kiválasztom az alapigét, sorba rendezem a pontokat, és kezem ügyébe készítem három titkos fegyveremet.

Az igehirdető három titkos fegyvere: Történetek, képek és hasonlatok. A történetekre az is sokszor visszaemlékszik, akinek nehezére esik eszébe vésnie mélyenszántó érvelésünket. Mindig lenyűgöz, amikor egy-egy vasárnap délelőtt, miután szívemet, lelkemet és elmémet beleadtam a prédikálásba, valaki odajön hozzám, és azt mondja: „Pásztor, ez a történet nagyon megérintett!”

Ellenőrizzük le a történeteket, a statisztikai adatokat, és menjünk végig a problémás területeken, mielőtt kiállnánk a szószékre! Amennyire lehet, igyekszem kívülről megtanulni a jegyzetemet. A feleségem a „fő kritikai gondolkodóm”; ő segít kielemezni az üzenetet és csiszolni rajta.

Isten akaratának átadásához szükség van tanulásra, elmélkedésre, hosszú órákig tartó kemény munkára és legfőképpen imádkozásra.

+ posts

Id. Rich Wilkerson a Trinity Church gyülekezet vezető pásztora (Miami, Florida, USA)