Ápoljuk az Isten igéje iránti szeretetet a gyerekszolgálaton keresztül!

Egy vasárnap megkértem a gyerekeket a foglalkozáson, hogy olvassák el velem együtt a Zsidók 10,1–4 igeszakaszt. Ez az igerész Krisztus mindenkire érvényes engesztelő áldozatáról szól.

Nem könnyű olvasmány. Ez az alkalom azonban nem a szövegértésről szólt, hanem arról, hogy Bibliával foglalkozó emberekké váljanak.

„Hányan értitek ezeket a verseket? – tettem fel a kérdést. –Néhányan. Álljunk meg, és gondolkodjunk el egy kicsit… Mire gondolhatott a Zsidókhoz írt levél szerzője?”

Hosszú szünet után az egyik gyerek felvetette: „Az áldozatra?”

Egy másik felnyújtotta a kezét, és közbevágott:

„Én tudom! – aztán visszafogottabban folytatta: – Á, mindegy! Elfelejtettem.”

„Látom, többen leengedtétek a kezeteket – szóltam szelíden. – Semmi baj. Direkt választottam ezt az igeszakaszt. –

Így folytattam: – Akárhány évesek lesztek, mindig lesznek olyan dolgok a Bibliában, amiket nem értetek tökéletesen. Nem szeretném, ha emiatt megijednétek, vagy azt hinnétek, hogy ezért nem olvashatjátok a Bibliát. Inkább kérjétek Istent, hogy segítsen nektek jobban megismerni őt az ige olvasása által! Hagyjátok, hogy a bizalom töltse ki azokat a részeket, amelyikeket nem értetek!”

A tanítványi léthez elengedhetetlen, hogy foglalkozzunk a Bibliával, és ezt érdemes minél előbb elkezdeni. Mégis nagyon kevés amerikai van bármely korosztályban, aki saját magától rendszeresen olvassa a Szentírást. Az Amerikai Bibliatársulat 2022-es jelentése szerint az Egyesült Államokban a felnőttek mindössze 26%-a olvassa legalább hetente a Bibliát a gyülekezeten kívül.

A tendencia pedig aggasztó irányba mutat. 2021-ben a legalább hetente Bibliát olvasó felnőttek aránya még 34% volt.

Miért nem foglalkoznak többet a Bibliával az emberek? Valószínűleg több tényező is közrejátszik ebben, de azt hiszem, az egyik legfőbb ok a tudatos tanítványképzés hiánya azokban az években, amikor a gyermek egyénisége még kialakulóban van.

A legtöbb gyerekszolgálat remek munkát végez abban, hogy élvezetes és emlékezetes módon mutassa be a Bibliát. Ha viszont nem tanítjuk meg a gyerekeket arra, hogy érintkezzenek Isten igéjével, nagy az esélye annak, hogy nem fogják előtérbe helyezni a bibliaolvasást.

A Bibliával foglalkozó felnőtt gyerekként általában igei nevelésben részesült. A gyerekszolgálatot végzőknek lehetőségük nyílik arra, hogy elültessék az Isten igéje iránti szeretetet a következő nemzedék szívébe. Ehhez képezni kell a szívet, a fejet és a kezet.

Szív

Jeremiás próféta azt mondta: „Ha eljutott hozzám igéd, én élvezettel forgattam a számban, igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbeli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, Uram, Seregek Istene.” (Jeremiás 15,16)

Az ifjú szíveket úgy vonhatjuk be a tanulási folyamatba, ha fejlesztjük a gyerekek hallgatási és elmélkedési képességét. A Zsoltárok 46,11-ben az áll: „Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!” Isten arra tervezte az emberi szívet, hogy Szelleme és igéje segítségével megismerhesse őt.

Érdemes beiktatni csendes perceket a gyerekfoglalkozások menetébe és emlékeztetni a gyerekeket, hogy a szívükkel figyeljenek arra, hogy mit mond Isten. Természetesen nem apró felnőttekként fognak viselkedni, amikor a Szentírást fejtegetjük nekik. Képesek azonban reagálni azokra a pillanatokra is, amelyek a szórakozásnál többről szólnak.

Minden foglalkozásba tervezzünk be olyan időt, amikor a gyerekek a Szentírásról gondolkodhatnak! Használjunk befelé fordulással kapcsolatos szavakat ennek az időnek a jelzésére, például „elgondolkodunk”, „figyelünk”, „megpihenünk”.

Tanítsunk meg és kívülről mondassunk el velük igeverseket, anélkül, hogy aggódnánk amiatt, hogy nem fogják tudni azonnal alkalmazni.

Legyünk nyitottak a Szent Szellem jelenlétére, adjunk teret neki arra, hogy szóljon hozzánk!

A gyerekek is meg tudják nyitni a szívüket Isten igéje előtt, akkor is, ha nem értik meg rögtön.

A 119. zsoltárban azt olvassuk: „Gyönyörködöm rendelkezéseidben, igédről nem feledkezem meg. […] Intelmeidet kaptam örökségül örökre, azok örvendeztetik szívemet.” (16. és 111. vers)

Gyerekszolgálóként abban a kiváltságban van részünk, hogy segíthetünk a gyerekeknek megtanulni, hogyan gyönyörködjenek Isten igéjében. Hogyha ez bekövetkezik, a Bibliával való foglalkozás öröm lesz, és nem kötelesség.

Fej

Az emberek és helyek, illetve a főbb gondolatok megjegyzése csak a kezdet. Fontos, hogy a gyerekeknek lehetőségük nyíljon alkalmazni, amit megtanultak, a saját fejükkel gondolkodni és meghallani a Szent Szellem vezetését.

Tegyünk fel olyan kérdéseket, amelyek kritikai gondolkodásra sarkallnak! Biztassuk a gyerekeket, hogy tegyenek fel kérdéseket a leckével kapcsolatban! Segítsünk nekik összekapcsolni az egymást követő foglalkozások anyagát úgy, hogy felismerjék a Szentírás fő témáit! Nem fognak minden apróságot felfogni, de növekedni fognak a megértésben.

Nyilván nem tehetjük meg, hogy mindenféle navigációs eszköz nélkül csak úgy szabadjára engedjük őket az intellektuális erdőben. A Biblia hatalmas könyv. Segítsünk a gyerekeknek, hogy egyre magabiztosabban használják egyedül is!

Ehhez gondolkodásmódbeli váltásra van szükség. Nem elég egyszerűen a bibliai tényekről tanítani, a cél az, hogy előmozdítsuk, hogy egész életükben foglalkozzanak a Bibliával. Hadd javasoljak ehhez öt módszert:

  1. Adjuk a kezükbe a Bibliát! Állandóan legyen a gyerekek keze ügyében nyomtatott Biblia, egészen kicsi kortól kezdve – még akkor is, ha nem tudnak olvasni! Biztassuk őket arra, hogy vegyék kézbe és fedezzék fel! Hagyjunk időt arra, hogy lapozgassák, megnézzék az illusztrációkat, és ráakadjanak szavakra!
  2. Legyen hozzáférhető számukra a szöveg! Az olvasási képesség tekintetében széles skálán mozognak a gyerekek. A New International Reader’s Version (NIRV) kiadás például egy harmadik osztályos gyerek szintjén íródott a könnyebb olvashatóság érdekében. Rengeteg különféle képes Biblia is létezik kicsi gyerekek számára. Segítsünk a nem vagy alig olvasó gyerekeknek úgy, hogy hangosan felolvasunk nekik! Használjunk vizuális segédeszközöket: könyvillusztrációkat, posztereket, kivágott papírfigurákat, akcióhős-játékfigurákat és digitális képeket!
  3. Adjunk a kezükbe rendszert! Lássuk el a gyerekeket bibliaolvasó vezérfonállal! Akár az a cél, hogy naponta egy verset elolvassanak, akár az, hogy együtt végigolvassunk egy bibliai könyvet, a keret kezelhetőbbé teszi a dolgot, és sikerélményt nyújt a gyerekeknek. Ráadásul így a szülők is könnyebben be tudnak kapcsolódni.
  4. Lassan építkezzünk! Minden foglalkozáson ütemezzük be, hogy a gyerekek elolvassanak önállóan egy-egy rövidebb igeszakaszt! Idővel biztassuk őket arra, hogy hosszabb szakaszokkal is próbálkozzanak!
  5. Gyakoroljuk velük az igehelyek kikeresését! Osszuk őket párokra vagy csapatokra, és versenyezzenek, hogy ki tudja előbb kikeresni az adott igeverset fejezet- és versszám alapján! Ha szükséges, kérjünk segítséget felnőtt önkéntesektől! Ez a jól bevált gyakorlat, amelyet „kard ki kard!” néven szoktak emlegetni, élvezetes módszer annak megtanítására, hogy hogyan tájékozódjanak a gyerekek a Bibliában.

Kéz

Végül biztassuk a gyerekeket arra, hogy váltsák tettekre, amit a Bibliából megtanultak, azaz szolgáljanak Isten és mások felé!

Beszéljünk arról, mit tanít a Biblia az Isten országa számára végzendő munkáról! Adjunk alkalmat a gyerekeknek az ajándékaik használatára! Önként jelentkezők segíthetnek például a dicsőítésvezetésben, az imádkozásban, a rágcsálnivaló kiosztásában és a vendégek köszöntésében.

A gyülekezeten kívül úgy élhetik meg az igét, ha beszélnek a barátaiknak Jézusról, tisztelik a szüleiket, gyakorolják a kedvességet, és megbocsátanak.

Ahogyan Pál emlékeztette Timóteust: „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre…” (2Timóteus 3,16)

Természetesen végső soron nem a gyerekszolgálatot végzők azok, akik időszerűvé teszik a Bibliát a következő nemzedék számára. Ez a Szent Szellem munkája, aki élővé és hatóvá teszi Isten igéjét a szívekben és az elmékben, elvezetve a hívőket minden igazságra, miközben napról napra megélik az igét (János 16,13; Zsidók 4,12).

Igen, legyen élvezetes a gyerekfoglalkozás! Igen, legyen eleven és a koruknak megfelelő! Közben azonban nem szabad szem elől téveszteni a legfontosabbat: hogy tanítványokat képezzünk, akik foglalkoznak a Bibliával, és engednek a Szellem vezetésének – egy életen át.

Hogyha a gyermekeink többet foglalkoznak a Bibliával, az nemcsak a statisztikákon fog javítani, hanem az egész világot megváltoztatja.

+ posts

Katie Maciel a Kids First Ministries gyerekszolgálat igazgatója a Joliet First Assembly gyülekezetben Jolietben (Illinois, USA).