Az egészséges gyülekezet tíz jellemzője

Az egészséges gyülekezet imádságos szívvel fordul a gyülekezeti élet és szolgálat alábbi területei felé, Isten hatalmára és Igéjének tekintélyére támaszkodik, és az itt következő lista minden pontját fontosnak tartja: 1. Isten megerősítő jelenléte. Az egészséges gyülekezet aktívan keresi a Szent Szellem vezetését és erejét mindennapi életében és a szolgálatokban. 2. Istenközpontú dicsőítés. Az egészséges közösség …

Tartsd távol magadat a panaszkodástól

Mirjám pulzusa az egekbe szökött – veled vagy velem sem lett volna másként. Az elszámoltathatóság egy dolog, de ha maga a Mindenható teremt le, és még egy kis leprával is megspékeli, na, az egészen más élmény. Az egyik percben Mirjám még „családi jogait” gyakorolva kritizálja felnőtt kisöccsét, Mózest, a következőben pedig olajbarna bőre már fehér, …

Élet Isten királyságában – 12. rész: a Király szolgái

Milyen különleges kiváltság, ha „a Király szolgáinak” neveznek minket! Nincs olyan földi beosztás vagy elismerés, amely akárcsak a közelébe érne annak, ha Jézus Krisztus igaz szolgái lehetünk. Ez azonban legalább ekkora felelősséggel is jár. Ebben a tanulmányban röviden megismerkedünk az ószövetségi (zsidó) királyság fogalmával, majd figyelmünket Krisztus mai uralmára fordítjuk. Rendkívül inspiráló újra és újra …

Bölcsen sáfárkodni a házassággal és a családdal

Nem kis munka felépíteni egy egészséges házasságot, hát még fenntartani! Sajnos vannak olyan szolgálattevők, akik nem egészséges házasságban élnek, mégsem kérnek segítséget. A pásztorok és házastársaik nem nyílnak meg szolgatársaik felé, ha házasságuk bajba kerül. Félnek, hogy továbbadják a hírt, és karrierjük veszélybe kerül. Lelkészek és lelkészfeleségek néma fájdalomban élik az életüket, mert tévesen azt …

Egészséges gyülekezet, egészséges tanítványok

Mindenki egészséges, hatékony, növekvő gyülekezethez szeretne tartozni, hiszen az egészséges gyülekezet növekszik. Számukra a növekedés nem program, hanem az Istentől kapott és a gyülekezetvezetés által nevelt természetes életdinamika következménye. A gyülekezet sosem alapozhatja szolgálatát sejtésekre és találgatásokra, nem az újdonságokat vagy a független fejlesztéseket kell díjaznia, és önértelmezést sem nyerhet a Szentírás világos és egyértelmű …

Komoly időkben is vidáman

Jézus rendkívül komoly ember volt, ebben szerintem mindnyájan egyetértünk, hiszen mindenekelőtt az ő földi szolgálatában öltött testet Isten terve, hogy a bűnbeesett embert megváltsa. A Fiú eljött, hogy meghaljon a kereszten, és ez rendkívül komoly dolog. Tudta, mennyi szenvedést és megaláztatást kell majd elszenvednie, mégis, a mi csodálatos Urunk, legnagyszerűbb példaképünk, még a jövő teljes …

Örökké tartó aratás – 5. rész: Kezdj ásni!

Capturing the Mind of God („Isten gondolatainak megértése”) című könyvemben említettem, hogy 1991-ben véletlenül összetalálkoztam Dr. Oral Roberts-cel. Hadd meséljem el, miért jelentett olyan sokat nekem ez a találkozás, és hogyan hatott arra is, amiről jelenleg olvasol. Épp hazafelé készültem Tulsából, ahol az Oral Roberts University elnökségi ülésén vettem részt, mikor megszólalt a telefon a hotelszobámban. …

Örökké tartó aratás – 4. rész: A vetés tíz alapelve

A világunkat jelenleg sújtó problémák nagy része a rossz sáfárságból fakad. Nem vettük komolyan, amit Isten ránk hagyott, vagy nem éltünk vele megfelelően. Amikor Isten megteremtette a férfit és a nőt, megáldotta őket, és ezt mondta: „Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá! Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a …

Krisztus képének kirajzolása

A Teremtés könyvének első fejezetében a fák, a füvek, és minden teremtmény, amely az égben, a földön és a tengerben élt és mozgott, saját fajtája szerint sokasodott. Az isteni terv szerint minden egészséges nemzedék egy újabb egészséges nemzedéknek ad életet. Az „egészséges pásztor, egészséges gyülekezet” ugyanezt az elvet testesíti meg, az egészséges pásztor és az …

Kihívások és jutalmak az egészséges pásztorrá válás útján

Interjú John Lindell-lel és John Palmerrel Mielőtt a pásztor egész életét arra szánná, hogy mások életére is hatással legyen, először saját testi, lelki és szellemi egészségével kell törődnie. Az egészséges pásztor munkásságának ugyanis természetes következménye az egészséges gyülekezet. Rick Knoth, az Enrichment szerkesztője John Lindell-lel, a James River Church vezető lelkészével (Springfield, Missouri, USA) és …